Služby klientom

Manažovanie dodávateľských úverov: CofaNet Policy Master, CofaNet Essentials & CofaMove

NÁSTROJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU MANAŽOVAŤ VAŠE PODNIKANIE

CofaNet Policy Master

nÁSTROJE, KTORÉ VÁM POMôŽU MANAžOVAť VAŠE PODNIKANIE 

VÝHODY: 

 •  Úspora času v rámci správy vášej poistnej zmluvy. 
 • Aj napriek automatizácii budete mať plnú kontrolu nad rozhodnutiami. 
 • Zníženie rizika zlého riadenia vášho poistenia: optimalizuje krytie, vyhnete sa zmeškaniu termínov a potenciálne nákladným chybám.
 • Ako manažér sa môžete uistiť o kvalite riadenia poistenia poverenými zamestnancami.
CofaNet Policy Master Logo

 

CofaNet Policy Master vám pomôže efektívnejšie riadiť poistenie vašich pohľadávok. Stačí naimportovať splatné faktúry a CofaNet Policy Master nájde zhodu medzi otvorenými pohľadávkami a úverovými limitmi.

 

Na základe tejto analýzy, vám CofaNet Policy Master poskytne reálne zobrazenie rizika v súvislosti so zákazníkom a navrhne príslušné opatrenia.

CofaNet Policy Master PRINESIE prehľadné riešenie do správy VAšEJ POistnej zmluvy
S CofaNet Policy Master nikdy nezmeškáte termín!CofaNet Policy Mastervás upozorní keď sú vaše faktúry po splatnosti, na dosiahnuté termíny (Hlásenia o pohľadávke po lehote splatnosti / Žiadosť o intervenciu) alebo keď sú úverové limity v rozpore so skutočne potrebnou sumou.
  
  
   
  

CofaNet Essentials

CofaNet Essentials - The gateway to Coface’s online products

Coface poskytuje klientom CofaNet Essentials, bezpečný online nástroj pre správu rizika. 

 

Umožňuje každému klientovi identifikovať svojich zákazníkov, vidieť celkový objem kritých otvorených pohľadávok, hlásiť straty a sledovnie odškodnenia neuhradených faktúr, a to všetko v priebehu pár sekúnd. 

 

CofaNet Essentials taktiež ponúka ratingy spoločností - Debtor Risk assessments, fukncie export a podrobné vyhľadávanie.

COFAMOVE: MOBILNÝ COFANET ESSENTIAL

S CofaMove máte k dispozícii:

 • Žiadosti o úverové limity, ich zmeny a rušenie
 • Objednanie TopLiner-u
 • Výber zmluvy
 • Vyhľadávanie spoločností z celého sveta a indentifikácia nových zákazníkov
 • Informácie o požiadavke - vrátane DRA – o zákazníkoch

Coface prináša "CofaMove" – novú smartfónovú aplikáciu exkluzívne pre užívateľov CofaNet Essential, aby tak mali zabepečený bezpečný mobilný prístup do CofaNet Essentials.

S CofaMove, môžete za chodu žiadať o úverové limity a kontrolovať ich – kdekoľvek a kedykoľvek chcete.

Aplikácia je užitočná najmä pre prvé posúdenie rizika potenciálnych nových zákazníkov a navrhnutá pre vaše pohľadávky a predaje.

 

 

AKO TO FUNGUJE:
Cofamove_logo_medium
 • Vyhľadajte si aplikáciu „CofaMove“.
 • Stiahnite si aplikáciu a otvorte ju.
 • Zadajte vaše Cofanet prihlasovacie meno and heslo a okamžite budete mať prístup do Cofanet-u.
 
Jednoduchá, rýchla a mobilná dostupnosť kedykoľvek - „CofaMove“!
 
Stiahnite si aplikáciu tu:
 
 
 
 
CofaNet Essentials is now also available for mobile devices: https://m.cofanet.coface.com/.
Nahor
 • Slovak
 • English