Služby klientom

Obchodné informácie

Zhodnoťte svojich obchodných partnerov

Zvýšte svoju likviditu

Obchodné informácie spoločnosti Coface predstavujú komplexný a flexibilný nástroj v rámci riadenia úverových rizík. Na ich základe môžete posúdiť svojich potenciálnych a existujúcich obchodných partnerov a rozdeliť ich do jednotlivých kategórií na základe súhrnného ukazovateľa hodnotenia rizika.

ŠTYRI DOBRÉ DÔVODY, PREČO VYUŽIŤ KREDITNÉ INFORMÁCIE:
 • aktuálne informácie o vašich obchodných partneroch;
 • hodnotenie bonity a odporúčaná maximálna výška úveru;
 • flexibilné riešenie na mieru;
 • globálne pokrytie vďaka silnej medzinárodnej sieti.
Komplexný nástroj, pretože využívate :
 • on - line databázu , ktorá zahŕňa viac ako 12 miliónov spoločností v regióne strednej a východnej Európy ;
 • sofistikované úverové hodnotenie vrátane odporúčaní na maximálnu výšku obchodného úveru , informácií o histórii firmy, informácií o neplatení, atď. ;
 • údaje vyplývajúce z našej každoročnej revízie 4,2 milióna účtovných závierok v plnom rozsahu ( 350 miliónov finančných údajov ) ;
 • informácie o úpadku viac ako 570 000 spoločností v regióne strednej a východnej Európy doplnené o 85 000 prípadov inkasa pohľadávok o ktoré sa databázy každoročne rozšíria ;
 • silnú medzinárodnú partnerskú sieť umožňujúca získanie relevantných údajov kdekoľvek na svete .
Flexibilný nástroj, pretože :
 • informácie môžete objednávať a dostávať on-line ( vo formáte HTML alebo PDF ) , e-mailom alebo faxom a môžete si zvoliť výmenu štruktúrovaných dát ( XML a pod. ) ;
 • môžete využívať dostupné informácie on-line alebo informácie on-line na základe predbežnej kontroly bonity firmy, prípadne si môžete objednať nové vyšetrovanie bonity firmy ;
 • môžete využívať miestne finančné výkazy alebo výkazy zostavené podľa IFRS v EUR alebo USD ;
 • môžete si zvoliť jazyk ( správy sú dostupné v angličtine, nemčine, alebo lokálnom jazyku).

KREDITNÉ INFORMÁCIE NA JEDNO KLIKNUTIE

 
Vďaka našim službám on-line môžu naši klienti využívať jednoduchšie a pohodlnejší spôsob objednávania kreditných informácií. Máte možnosť kedykoľvek on-line nazerať do našej databázy ICON, ktorá zahŕňa viac ako 12 miliónov spoločností z regiónu strednej a východnej Európy. Na základe on-line prístupu máte k dispozícii:
 • archív on-line, v ktorom môžete sledovať objednávku a komunikovať priamo s osobami, ktoré vykonávajú aktualizáciu údajov;
 • pred finálnou objednávkou kreditné informácie údaje o dostupnosti posledných finančných výkazov a dátum poslednej aktualizácie, a to vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy;
 • formát výstupu dát podľa vašich potrieb a dané termíny doručenia.
Prejdite do databázy ICON a objednajte si kreditné informácie - alebo požiadajte o on-line prístup, ak ho ešte nemáte!
 

HODNOTENIE RIZÍK DLŽNÍKA: VYHNITE SA RIZIKÁM A ZÁROVEŇ sa nevzdávajte BUDÚCICH PRÍLEŽITOSTÍ

 Čo je hodnotenie rizík dlžníka (Debtor Risk Assessment, DRA)?
Hodnotenie rizík dlžníka meria pravdepodobnosť vzniku situácie, kedy spoločnosť v nasledujúcich 12 mesiacoch prestane plniť svoje záväzky. Inými slovami ide o pravdepodobnosť vzniku problémov, ktoré môžu ohroziť ďalšiu existenciu firmy. DRA pracuje s rôznymi štatistickými metódami a kombinuje kvantitatívne kritériá (ako finančné údaje a rating) a kvalitatívne kritériá (napr. kvalita vedenia spoločnosti). Stupnica hodnotenia je od 0 (spoločnosť je v stave insolvencie) do 10 (najlepšie možné hodnotenie).
Coface ponúka svojim klientom informácie o DRA prostredníctvom on-line aplikácie Cofanet. Každodenné upozornenie na zmeny v DRA, vzťahujúce sa k ich portfóliu, im umožňujú robiť správne rozhodnutia a lepšie riadiť úverové riziká.
Nahor
 • Slovak
 • English