Služby klientom

Marketingové služby

Vyhľadávajte nových obchodných partnerov

VYHĽADÁVAJTE NOVÝCH OBCHODNÝCH PARTNEROV

Vďaka marketingovým službám spoločnosti Coface môžu spoločnosti identifikovať svoju cieľovú skupinu. Naši klienti si môžu vybrať ideálnych obchodných partnerov na základe rôznych kritérií a odborného hodnotenia riadenia úverových rizík spoločnosti Coface.

ŠTYRI DOBRÉ DÔVODY, PREČO VYUŽIŤ MARKETINGOVÉ SLUŽBY:
 • flexibilný výstup dát na základe rôznych vyhľadávacích kritérií;
 • výber potenciálnych partnerov;
 • služby pokrývajú 13 krajín regiónu strednej a východnej Európy;
 • databáza obsahuje viac ako 12 miliónov spoločností v regióne strednej a východnej Európy.
Špecifikácia služieb:
 • adresy z databázy ICON so zameraním na spoločnosti so solídnym úverovým hodnotením;
 • voľba cieľových skupín podľa krajiny, odvetví hospodárstva(kódy NACE), právnej formy, obratu a počtu zamestnancov;
 • základný výstup: identifikačné číslo, názov spoločnosti, právna forma, adresa a odvetvie;
 • doplňujúci výstup: kontaktná osoba, kontaktné čísla, obrat, počet zamestnancov, elektronické adresy, informácie o dovoze / vývoze;
 • doručenie vo formáte .xls e-mailom.

ICON - NAJVÄČŠIA UCELENÁ databázA informácií o firmách V regióne strednej a východnej EURÓPY

 
Naša databáza spoločností (ICON) obsahuje viac ako 12 miliónov spoločností z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Kosova, Litvy, Lotyšska, Macedónska, Moldavska, Čiernej Hory, Poľska, Rumunska, Ruska, Srbska , Slovenska, Slovinska, Ukrajiny a krajín SNŠ.

Na stiahnutie

Nahor
 • Slovak
 • English