Novinky

Pozor na Latinskú Ameriku. Po komoditnom výbuchu ju čaká prvá recesia od roku 2009

23. 09. 2015

Rast v Latinskej Amerike sa spomaľuje už od roku 2011. Túto nelichotivú situáciu spôsobenú slabými domácimi ukazovateľmi ešte umocnili cyklické faktory, ktoré tu nastúpili od druhej polovice roku 2014. „V roku 2015 sme spozorovali ďalšie zhoršenie tohto klesajúceho trendu, preto očakávame zníženie HDP v regióne o 0,2%. Bude to prvá recesia od roku 2009, keď sa aktivita znížila o 1,4 % v dôsledku hypotekárnej krízy,“ konštatuje nadnárodná spoločnosť Coface, popredný globálny líder v manažovaní kreditného rizika firiem.

Čítať viac

Konkurzov firiem v západnej Európe tento rok ubudne, očakáva sa pokles o 7 %, ale situácia sa v jednotlivých krajinách líši

14. 09. 2015

Firemné konkurzy v západnej Európe zažili doslova dve po sebe idúce búrky. Hypotekárnu krízu, ktorá spôsobila v dvanástich krajinách západnej Európy posudzovaných nadnárodnou spoločnosťou Coface rast insolvencií v priemere o + 11%. Prekvapivo však po nej nasledovali ďalšie nárazové vlny so zvýšením insolvencií o + 8% v roku 2012 a o + 5% v roku 2013. „Dnes sa nebo začína rozjasňovať. Priemerný pokles o 9%, ktorý sme videli v roku 2014, bude pokračovať tento rok poklesom o -7 %. Kým počet insolvencií sa zvyšuje v Taliansku a Nórsku, v desiatich ďalších krajinách vidieť pozitívny dopad nesmelého oživenia v eurozóne, a to v Nemecku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, vo Francúzsku, v Holandsku, Portugalsku, Spojenom kráľovstve a vo Švédsku,“ konštatuje Coface, popredný hráč v manažovaní kreditného rizika, v najnovšej analýze o vývoji insolvencií firiem v západnej Európe.

Čítať viac

Visí čínsky tieň nad celou Áziou?

24. 09. 2015

Čína sa snaží nájsť spôsob, ako dosiahnuť zdravší a udržateľný rast. No pre jej ekonomiku to nie je úplne bezbolestné, rovnako ani pre jej susedov. Podľa odhadov nadnárodnej spoločnosti Coface, popredného lídra v manažovaní kreditného rizika firiem, je nepravdepodobné, že by rast v tomto roku prekročil 6,7 % a v nasledujúcom roku 6,2 %, v porovnaní s 13,4 % rastom, ktoré krajina dosahovala v období rokov 2006-2007. „Je to predovšetkým dôsledok toho, že firmám dochádzajú financie aj para pri doháňaní technologického procesu: niekoľko odvetví trpí nadmernou kapacitou a firemná zadlženosť je vysoká, čo ovplyvňuje aj investície. Sme svedkami posunu v čínskom ekonomickom modeli,“ konštatuje Coface. Ktoré ázijské krajiny teda budú prvými obeťami, ak nastane tvrdé pristátie? A ktorá z krajín regiónu sa bude tešiť najväčšej imunite?

Čítať viac

Veľké, ale aj malé rozvíjajúce sa krajiny zažívajú silné turbulencie

30. 09. 2015

Coface zverejnil štvrťročnú aktualizáciu hodnotenia rizík krajín vo svete. Hoci celosvetovo sa rast obnovuje, jeho tempo v štvrtom štvrťroku nedosiahne viac ako 3 %. Konštatuje to v najnovšom hodnotení rizika krajín nadnárodná spoločnosť Coface, popredný líder v manažovaní kreditného rizika firiem. Vyspelým ekonomikám sa darí oveľa lepšie: Aktivita v USA v 2. štvrťroku výrazne vzrástla (predpoveď rastu v roku 2015 je 2,5%) jednak vďaka výdavkom spotrebiteľov, ako aj investíciám. V eurozóne (1,5%) tiež pokračuje postupné oživenie. Rast v rozvíjajúcich sa krajinách (prognóza rastu na tento rok je vo výške 3,5 % a v roku 2016 je to 4,2 %) však zatieňujú nízke ceny surovín, ako aj pokles výmenných kurzov voči doláru. V mnohých väčších rozvíjajúcich sa krajinách sa aktivita spomalila (Čína, Turecko, Južná Afrika) alebo dokonca padli do recesie (Rusko a v súčasnosti aj Brazília). Nedávny kolaps čínskej burzy a dopad na ceny surovín len podčiarkli tieto slabiny. Riziko v rozvíjajúcich sa krajinách si tak vyžaduje zvýšenú ostražitosť, varuje Coface.

Čítať viac
Všetky správy

Kontakt

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur
Sídlo: Place Costes Et Bellonte 1, Bois Colombes 922 70, Francúzska Republika,
Registrovaná R.C.S. Nanterre pod číslom 552 069 791
 
vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:
Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu    
Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 833 991
Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1511/B
 
Coface Slovakia Credit Management Services, spol. s r.o.
 
Coface Slovakia Insurance Service s.r.o.
 
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
 
Tel: +421 (2) 67 20 16 11 (recepcia)
Fax: +421 (2) 67 20 16 51
E-mail: office-sk@coface.com
Kontaktujte nás
  • Slovak
  • English
  • TradeLiner : poistenie pohľadávok pre stredne veľké spoločnosti
    
Zavrieť

    TradeLiner :

    poistenie pohľadávok pre stredne veľké spoločnosti