Novinky

Rusku hrozi hlboká recesia a firmám bankroty

26. 02. 2015

Rusko tento rok aj v súvislosti s geopolitickým napätím čaká negatívny rast HDP. Podľa predpovedí nadnárodnej spoločnosti Coface dosiahne -3%. Jeden z najväčších svetových lídrov v poistení pohľadávok ohodnocuje schopnosť firiem v Rusku splácať pohľadávky stupňom C (šiesty zo sedem stupňov škály) a vzhľadom na súčasný vývoj predpovedá ďalší rast bankrotov firiem. „Zväčšuje sa pravdepodobnosť, že krajina upadne tento rok do recesie. Rast HDP krajiny bude podľa odhadov Coface záporný -3,00 %, pričom prehĺbenie politickej rusko-ukrajinskej krízy predstavuje ďalšie riziko pre zhoršenie prognózy,“ konštatuje hlavný analytik Coface Julien Marcilly.

Čítať viac

Platby po lehote splatnosti sú už v Číne na vysokej úrovni: Až 80 % čínskych firiem na tento problém vlani narazilo

13. 03. 2015

Očakáva sa pomalší rast ekonomiky Číny aj zvýšenie nesplácaných úverov v roku 2015

Čítať viac

Nízke ceny ropy na svetových trhoch zasiahli aj Latinskú Ameriku

17. 03. 2015

Latinská Amerika je významným producentom viacerých komodít. Nedávny pokles cien ropy má preto vplyv na krajiny regiónu v rôznych smeroch. Ktoré krajiny by mohli ťažiť z nižších medzinárodných cien - a prečo ďalšie doplácajú?

Čítať viac

Coface, líder v poskytovaní obchodných informácií, už komerčne poisťuje aj firmy v Izraeli

27. 03. 2015

Miestne spoločnosti môžu ťažiť z odborných znalostí spoločnosti Coface v prevencii a ochrane úverového rizika.

Čítať viac
Všetky správy

Kontakt

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur
Sídlo: Place Costes Et Bellonte 1, Bois Colombes 922 70, Francúzska Republika,
Registrovaná R.C.S. Nanterre pod číslom 552 069 791
 
vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:
Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu    
Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 833 991
Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1511/B
 
Coface Slovakia Credit Management Services, spol. s r.o.
 
Coface Slovakia Insurance Service s.r.o.
 
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
 
Tel: +421 (2) 67 20 16 11 (recepcia)
Fax: +421 (2) 67 20 16 51
E-mail: office-sk@coface.com
Kontaktujte nás
  • Slovak
  • English
  • CofaMove: nová mobilná aplikácia
    
Zavrieť

    CofaMove: nová mobilná aplikácia

    pre správu poistenia úverových zmlúv Cofanet