Novinky

Päť rizík pri treťom záchrannom balíku Grécku

17. 07. 2015

Nadnárodná spoločnosť Coface sumarizuje hlavné nástrahy úspechu pomoci.

Čítať viac

Kórea: Pripravte si masky, MERS to ešte nevzdal

03. 07. 2015

Hoci sa zdalo, že blízkovýchodný respiračný syndróm, známy pod skratkou MERS (Middle East Respiratory Syndrome) je už pod kontrolou, v Južnej Kórey dosiahol počet prípadov ochorenia doteraz najvyššie číslo. Popri obetiach a chorých však s pribúdajúcimi novými prípadmi vyvstávajú aj ďalšie otázky: ako sa to v najbližších mesiacoch odrazí na ekonomike, investíciách a príjmoch z cestovného ruchu? „S rozšírením MERS sa vynárajú ďalšie otázky. Už predchádzajúca pandémia mala značné sociálne, ekonomické a politické dopady,“ varuje ekonóm Coface Rocky Tung.

Čítať viac

Čo prinesie grécke referendum? Tu sú možné scenáre

30. 06. 2015

Už medzi septembrom 2014 a májom 2015 sa objem vkladov v bankách znížil o 22 %, teraz odliv kapitálu z Grécka dosiahol k 22. júnu 2015 až 1,2 miliardy eur.

Čítať viac

Automobilový sektor v SVE je silne závislý od zahraničných investícií – vidieť však pozitívny vývoj v domácom dopyte

22. 07. 2015

Región strednej a východnej Európy sa stal atraktívnym miestom pre investície svetových výrobcov automobilov. V roku 2014 bolo v strednej a východnej Európe vyrobených 3,6 milióna vozidiel, čo predstavuje 21 % celkovej produkcie EÚ. Ako ďalej vyplýva z unikátnej analýzy Coface o automobilovom priemysle v regióne SVE, v šiestich najvýznamnejších krajinách s výrobou vozidiel je 33 závodov automobilov, z ktorých väčšina vznikla ako priama zahraničná investícia. Analýza ukazuje, že aj napriek vysokej dynamike predaja vozidiel vyrobených v týchto závodoch, zostáva región SVE stále závislý na zahraničnom dopyte.

Čítať viac
Všetky správy

Kontakt

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur
Sídlo: Place Costes Et Bellonte 1, Bois Colombes 922 70, Francúzska Republika,
Registrovaná R.C.S. Nanterre pod číslom 552 069 791
 
vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:
Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu    
Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 833 991
Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1511/B
 
Coface Slovakia Credit Management Services, spol. s r.o.
 
Coface Slovakia Insurance Service s.r.o.
 
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
 
Tel: +421 (2) 67 20 16 11 (recepcia)
Fax: +421 (2) 67 20 16 51
E-mail: office-sk@coface.com
Kontaktujte nás
  • Slovak
  • English
  • TradeLiner : poistenie pohľadávok pre stredne veľké spoločnosti
    
Zavrieť

    TradeLiner :

    poistenie pohľadávok pre stredne veľké spoločnosti