O Coface

O Coface

Skupina Coface je svetovou jednotkou v úverovom poistení

Skupina Coface je svetovou jednotkou v úverovom poistení
Odborník na komečné riziká

Spoločnosť Coface ako popredný svetový poskytovateľ poistenia pohľadávok už takmer 70 rokov svojou činnosťou pomáha firmám na celom svete s ich dlhodobým rozvojom a prispieva k vytváraniu svetového bohatstva.
 
4 100 zamestnancov v 66 krajinách poisťuje pohľadávky z obchodov realizovaných našimi 50 000 firemnými klientmi vo viac než 200 krajinách sveta.
 
Ponúkame úzku spoluprácu našich zamestnancov s klientmi, poskytujme poradenstvo v každej etape obchodu, pomáhame vyhodnocovať komerčné riziká a realizovať správne rozhodnutia.

Kontakt

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur
Sídlo: Place Costes Et Bellonte 1, Bois Colombes 922 70, Francúzska Republika,
Registrovaná R.C.S. Nanterre pod číslom 552 069 791
 
vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:
Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu    
Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 833 991
Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1511/B
 
Coface Slovakia Credit Management Services, spol. s r.o.
 
Coface Slovakia Insurance Service s.r.o.
 
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
 
Tel: +421 (2) 67 20 16 16 (recepcia)
Fax: +421 (2) 67 20 16 51
E-mail: office-sk@coface.com
Kontaktujte nás
  • Slovak
  • English