O Coface

Kontakty

Kontakty na vedenie a zamestnancov

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur

Sídlo: Place Costes Et Bellonte 1, Bois Colombes 922 70, Francúzska Republika, Registrovaná R.C.S. Nanterre pod číslom 552 069 791

 

vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu    

Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

IČO: 36 833 991

Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1511/B

   

Coface Slovakia Credit Management Services, spol. s r.o.
Coface Slovakia Insurance Service s.r.o.

Šoltésovej 14,

811 08 Bratislava,

Slovensko

 

Tel: +421 (2) 67 20 16 16 (recepcia)

Fax: +421 (2) 67 20 16 51

E-mail: office-sk@coface.com

 

 

Vedenie spoločnosti

 

Juraj_JANCI
Ing. Juraj JANČI

COUNTRY MANAGER

 

Tel. : +421 (0)2 67 201 644

Mob.: +421 (0)915 996 833

E-mail: juraj.janci@coface.com

 

 

 

 

 

Obchodné oddelenie

 

Roman_BUCEK
Ing. Roman Buček

Sales Manager

 

Tel.: +421 (2) 67 20 16 42
Mob.: +421 918 618 142

E-mail: roman.bucek@coface.com

 

 

 

 

Patrik-Hanzlicek
Patrik Hanzlíček

Sales Manager

 

Tel.: +421 (0) 2 67 201 606

Mob.: +421 (0) 915 758 067

E-mail: patrik.hanzlicek@coface.com

 

 

 

 

ODDELENIE STAROSTLIVOSTI O KLIENTOV (CRM) – POISTENIE POHĽADÁVOK

Vladimir_SCASNAR
Vladimír Ščasnár

Head of Department

 

Tel.: +421 (2) 67 20 16 47
Mob.: +421 905 413 629
E-mail: vladimir.scasnar@coface.com

 

 

 

 

monika-nagy
Mgr. Monika Nagy

Account manager junior

 

Tel.: +421 (0) 2 67 201 601
Mob.: +421 905 202 053
E-mail: monika.nagy@coface.com

 

 

 

 

FINANCIE

Andrea_Penxova
Ing. Andrea Penxová

Finance Manager

 

Tel.: +421 (2) 67 20 16 22
Mob.: +421 905 717 048
E-mail: andrea.penxova@coface.com

 

 

 

 

OBCHODNÉ INFORMÁCIE

andrej-csizi
Andrej Csízi, DiS.

Classical information specialist

 

Tel.: +421 2 67201629
Fax: +421 2 62410359
E-mail: andrej.csizi@coface.com

 

 

 

 

Upisovanie rizika

monika-bilkova
Ing. Mgr. Monika Bilková

Risk UW – upisovateľ kreditných limitov

 

Tel.: +421 (2) 67 201 604
Mob.: +421 (0) 905 681 346
E-mail: monika.bilkova@coface.com

 

 

 

 

EIC oddelenie

miroslav-knazko
Ing. Miroslav Kňažko

Enhanced information senior analyst

 

Tel.: +421 (0) 267 201 610
Mob.: +421 (0) 905 202 054
E-mail: miroslav.knazko@coface.com

 

 

 

 

Nahor
  • Slovak
  • English