O Coface

Finančné ukazovatele

Celosvetové výsledky za rok 2018

Čistý zisk Coface vzrástol o 47 % na 122,3 milióna eur.
 
  • Tržby: Za rok 2018 vzrástli o 4,6 % na 1 385 miliónov eur pri konštantnom výmennom kurze
- Medziročný nárast k 4. štvrťroku 2018 dosiahol 6,3 % a bez jednorazových úprav o 4 %1
- Rast úverového poistenia dosiahol 5,7 % pri konštantnom výmennom kurze
- Tržby z poistenia aj miera zotrvania klientov boli na rekordnej úrovni
  • Škodový pomer dosiahol 45,1%, čo je zlepšenie o 6,2 percentuálneho bodu; ročný čistý kombinovaný pomer bol na úrovni 79,6%
- škodový pomer pod kontrolou bol v štvrtom štvrťroku na úrovni 45,5%, najmä vďaka kvalitnému manažmentu pohľadávok;
- pomer čistých ročných nákladov klesol za rok 2018 o 0,7 percentuálneho bodu na 34,5 % v porovnaní s 35,2% v roku 2017, čo odráža prísnu kontrolu nákladov a pokračujúce investície
- Čistý kombinovaný pomer dosiahol za štvrtý štvrťrok minulého roka 81,4%
  • Čistý zisk (podiel skupiny) dosiahol vlani 122,3 milióna eur; z toho 24,1 milióna eur v 4. kvartáli 2018.
- Zisk na akciu predstavuje rekordných 0,79 eura
  • Miera solventnosti by sa podľa odhadov mala zvýšiť na 169 %, čo je nad cieľovým rozpätím (140 % - 160 %).
  • Coface naďalej aktívne spravuje svoju kapitálovú základňu
- Výplata bola navrhnutá vo výške 100 % výsledkov za rok, z čoho najmenej 60 % vo forme dividend. Navrhované rozdelenie podlieha schváleniu akcionármi na valnom zhromaždení 16. mája 2019
 
Nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, zaznamenala za rok 2018 rast tržieb  4,6 % na 1 385 miliónov eur. Čistý zisk skupiny dosiahol za vlaňajšok 122,3 milióna eur. Výkonný šéf skupiny Coface Xavier Durand k výsledkom podotkol:
Dosiahnuté dobré výsledky za rok 2018 ukazujú na opodstatnenosť nášho strategického plánu Fit to Win v súčasnom čoraz nestabilnejšom ekonomickom prostredí. Náš čistý zisk 122 miliónov eur je medziročne o 47 % vyšší a zodpovedá návratnosti vlastného kapitálu blízkemu nášmu priemeru, a to bez potreby ďalších opatrení na kapitálovú optimalizáciu,“ skonštatoval. Ukazovateľ solventnosti vo výške 169 % odráža podľa neho silu súvahy a umožňuje Coface navrhnúť pomer výplaty vo výške 100 % z čistého príjmu. Tieto solídne čísla dosiahla skupina v čase, keď sa objavili nové rizikové  faktory, ako spomalenie čínskej ekonomiky, Brexit, obchodné vojny a ďalšie, popri už existujúcich (Argentína a Turecko).
 
V roku 2019 aj využitím našej infraštruktúry manažmentu rizika, ktorá sa v posledných troch rokoch posilnila, budeme pokračovať v prísnej stratégii upisovania, ako aj v investičných stratégiách. Plánujeme investovať 25 miliónov eur do veľkých projektov vrátane zavedenia nových účtovných štandardov,“ zdôraznil Xavier Durand.
 
V neposlednom rade, ako dodal, spoločnosť Coface začala diskusie s francúzskym regulačným orgánom týkajúce sa vnútorného modelu fungovania. „Naším cieľom je podať žiadosť o registráciu v lete 2019,“ zdôraznil výkonný šéf skupiny Xavier Durand.
 
1 Jednorazová úprava vo výške 7,1 milióna eur vrátane ustanovení o náhradách a retroaktívnych účinkoch.
 
Podrobné výsledky za rok 2018 nájdete na https://www.coface.com/News-Publications/News/FY-2018-results-net-income-up-47-at-122.3M-and-pay-out-of-100-of-net-income
 

Prvý polrok 2019

Čistý zisk globálneho lídra v poistení pohľadávok firiem vzrástol o štvrtinu na 78,5 mil. eur.
 
Nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, dosiahla za prvý polrok 25-percentný rast čistého zisku, čo je 78,5 milióna eur. Obrat za dané obdobie dosiahol 733 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 6,6 % pri konštantných menách. Na raste sa podľa spoločnosti pozitívne podieľali všetky regióny, kde má Coface zastúpenie, vrátane strednej a východnej Európy, kde obrat vzrástol medziročne o 6,6 percenta.
 
Prvá polovica roku 2019 potvrdzuje opodstatnenosť nášho strategického plánu Fit to Win. Opatrenia na riadenie rizík, ktoré sme zaviedli, prinášajú ovocie v kontexte spomaľujúceho sa hospodárskeho prostredia. Zaznamenali sme rast obratu o 6,6 %. Komerčná činnosť zaznamenala návrat k rastu v nových obchodoch,“ podotkol k výsledkom generálny riaditeľa Coface Xavier Durand.
 
Ako dodal, v druhom štvrťroku, počas ktorého globálny líder v poistení firiem zaznamenali najvyšší čistý príjem od spustenia plánu, spoločnosť úspešne integrovala aj slovinskú jednotku v poistení úverov SID-PKZ, ktorá začala pôsobiť pod novým názvom Coface PKZ.
 
Podrobné výsledky za rok 2018 na: https://www.coface.com/News-Publications/News/Coface-delivers-record-first-semester-in-riskier-economy
Nahor
  • Slovak
  • English