Novinky a publikácie
20. 06. 2023
Country risk a ekonomické štúdie

Coface Barometer rizík: Stratené ilúzie aj veľké očakávania

Coface Barometer rizík: Stratené ilúzie aj veľké očakávania

Rok 2023 sa začal s veľkým nadšením, ale s najväčšou pravdepodobnosťou to nebude rok, ktorý väčšina pozorovateľov očakávala. Prvá polovica roka posilnila niektoré naše presvedčenia:

  • nie, inflácia sa vo vyspelých krajinách spontánne a bezbolestne nevráti k svojmu dvojpercentnému cieľu;
  • nie, centrálne banky sa odteraz do konca roka nebudú "otáčať";
  • a nie, samotné zrušenie zdravotných obmedzení neumožní Číne zohrávať úlohu štafetového motora svetovej ekonomiky.

Nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní  ich kreditného rizika, upozorňuje vo svojom najnovšom Barometri hodnotenia rizikovosti krajín aj jednotlivých sektorov na viaceré zlepšenia, ale aj zhoršenia ratingov v závislosti od dopadu politického a ekonomického vývoja. „Do popredia sa opäť dostali aj dve podstatné veci, ktoré trh stratil zo zreteľa: prístup k dostatku lacnej energie zostáva kľúčovým faktorom fungovania globálneho hospodárskeho systému a menová politika má priamy vplyv na ocenenie aktív a finančnú stabilitu viac ako na spotrebiteľské ceny,“ konštatuje v tejto súvislosti generálny riaditeľ Coface Slovenská republika a Česko Ján Čarný.

Hospodársky výhľad je tak naďalej úzko spätý s vývojom inflácie a s reakciou centrálnych bánk. Prognózy sú preto vystavené rizikám, vrátane ponuky energií a úverov. V tejto súvislosti spoločnosť Coface v najnovšom Coface Country and Sector Risks Barometer za 2. kvartál 2023 zlepšila 13 krajinám rating, dvom znížila a urobila aj 26 zmien sektorových ratingov (13 zlepšení a 13 zhoršení). V západnej Európe už došlo k zhoršeniu rizikovosti v stavebníctve a farmaceutickom sektore, naopak zlepšila sa situácia v sektore dopravy.

 

Odolnosť ekonomiky a pochmúrne vyhliadky

Údaje o raste hlavných ekonomík na začiatku roka potvrdili, že prízrak recesie sa zatiaľ (s výnimkou Nemecka) vzdiali. Dôvodov je niekoľko. Po prvé, Európe sa podarilo vyhnúť narušeniu dodávok energie. Po druhé, odolnosť priniesol nárast spotreby v Severnej Amerike a Číne. A napokon, odolnosť potvrdili aj rozvíjajúce sa ekonomiky. „To všetko spoločnosť Coface viedlo k tomu, aby svoju prognózu rastu svetovej ekonomiky v roku 2023 revidovala smerom nahor na 2,2 %,“ podotýka Ján Čarný.

Tieto rôzne faktory sa odzrkadlili aj v hodnoteniach krajín, v ktorých spoločnosť Coface 13-krát zvýšila rating, najmä pokiaľ ide o rozvíjajúce sa krajiny. Z 13 sektorových zlepšení sa 7 týka sektora dopravy, ktorý ťaží z oživenia cestovného ruchu a zmiernenia napätia v dodávateľských reťazcoch.

Napriek tomu zostávajú hospodárske vyhliadky na rok 2023 a ďalšie roky nevýrazné, najmä vo vyspelých ekonomikách. Naša prognóza 2,3 % rast na rok 2024 naznačuje, že globálny rast sa pravdepodobne výrazne nezotaví. Takmer stagnácia svetovej ekonomiky bude pokračovať, pričom v USA bude naďalej slabá, v Európe nastane nesmelé oživenie a čínsky rast bude pod úrovňou spred pandémie,“ spresňuje.

 

Inflácia klesla, ale neskončila

V zozname hlavných rizík pre nasledujúce mesiace zostáva vysoké riziko pretrvávajúcej inflácie. Potvrdil sa „mechanický“ pokles inflácie v 1. polroku, keďže dôsledky konfliktu na Ukrajine na ceny energií vo väčšine ekonomík slabnú. Na druhej strane sa potvrdili aj signály o pevnejšej inflácii, keď sa jadrová inflácia stabilizovala na vysokých úrovniach v eurozóne, Veľkej Británii a USA.

Obnovenie inflačných tlakov je stále možné. „Oživenie v Číne ešte nedosiahlo svoj plný potenciál a pravdepodobne bude vyvíjať tlak na dodávky plynu. Na trhu s ropou je medzitým napätie po oznámení OPEC+ o znížení ťažby,“ vysvetľuje Ján Čarný. Organizácia stiahla z trhu ekvivalent približne 3,7 % globálneho dopytu. Zatiaľ preto Coface ponecháva prognózu na ročnom priemere okolo 90 USD/barel.

Okrem cien energií sa oplatí sledovať aj ceny poľnohospodárskych komodít. Hoci sa ich pokles v posledných mesiacoch nemusel nevyhnutne premietnuť do spotrebiteľských cien, už sa objavujú nové riziká ich rastu. Okrem rusko-ukrajinského konfliktu, ktorý bude naďalej vyvíjať tlak, sa na obzore od druhej polovice roka 2023 zrejme objaví aj klimatický jav El Niňo. Ten by mohol ovplyvniť produkciu a ceny v rokoch 2023-24, pričom v niektorých častiach sveta sa prejavia vyššie teploty a intenzívny nedostatok vody.

 

Intenzívnejší rast insolvencií

Dopady bezprecedentného sprísnenia menovej politiky na infláciu, ktoré sa udiali v posledných mesiacoch, sa ešte len prejavia vo svojej sile, najmä pokiaľ ide o ceny služieb. Tie stále rastú na úrovniach, ktoré sú len ťažko zlučiteľné s dvojpercentným inflačným cieľom. Napriek tomu sa niektoré z hlavných centrálnych bánk rozhodli pozastaviť zvyšovanie sadzieb, počnúc Bank of Canada, Reserve Bank of Australia a pravdepodobne aj FED. Naopak, Bank of England pravdepodobne opäť zvýši svoje sadzby a ECB bude zrejme nútená na svojich najbližších zasadaniach sadzby zvýšiť.

Pauzy v zvyšovaní sadzieb by mali umožniť zhodnotiť vplyv opatrení prijatých v uplynulom roku. Turbulencie v bankovom sektore totiž môžu vyvolávať obavy z úverového útlmu, ktorý je už viditeľný. Spomalenie rastu nových úverov domácnostiam a podnikom, ktoré ťahá nadol domáci dopyt, hospodársku aktivitu a v konečnom dôsledku aj infláciu, tiež hovorí za opatrný postoj centrálnych bánk.

V nasledujúcich mesiacoch budú musieť firmy čeliť nepriaznivému prostrediu vyšších cien a prísnejších úverových podmienok, ako aj pomalému domácemu dopytu,“ podotýka Ján Čarný. Po celkovom zvýšení marží v roku 2022 navyše spoločnosti pravdepodobne zaznamenajú pokles prevádzkovej ziskovosti pod vplyvom kombinácie postupného poklesu základnej inflácie a rastúcich jednotkových nákladov práce. „Prudký nárast platobnej neschopnosti firiem od začiatku roka vo väčšine vyspelých ekonomík bude v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne pokračovať, a dokonca sa zintenzívni,“ upozorňuje generálny riaditeľ Coface Slovenská republika a Česko.

 

Hnacia sila rastu

Zatiaľ čo vyspelé ekonomiky zaznamenajú v roku 2024 pokles rastu, rozvíjajúce sa krajiny by mali zrýchliť a ich rast by mal dosiahnuť 3,9 %, čo je najvýraznejšia expanzia od roku 2018. Hlavným faktorom bude postupné oživenie čínskej ekonomiky, z ktorého budú profitovať vývozcovia komodít. Druhým faktorom je prestávka v cykle sprísňovania menovej politiky Fedu.

Spoločnosť Coface preto zlepšuje hodnotenie krajín vyvážajúcich energie, ako sú Saudská Arábia, Katar, Nigéria a Kazachstan. Medzitým sa Malajzia a Filipíny, ktoré budú profitovať z prílevu čínskych turistov, vracajú k svojim hodnoteniam spred pandémie. „Treba však zdôrazniť, že sprísnenie podmienok globálneho financovania vystavilo mnohé krajiny riziku platobnej neschopnosti,“ podotýka Ján Čarný. V roku 2022 bol znížený rating Egypta a vo februári minulého roka Ghany. V rovnakom duchu v tomto štvrťroku znižuje Coface rating Kene a Bolívie.

 

Obrázek01

 

Obrázek1
Stiahnuť túto tlačovú správu : Coface Barometer rizík: Stratené ilúzie aj veľké očakávania (312,57 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English