Novinky a publikácie
10. 08. 2023
Firemné novinky

Ján Čarný sa rozhodol opustiť vedenie spoločnosti Coface

Ján Čarný sa rozhodol opustiť vedenie spoločnosti Coface

Ján Čarný počas svojho pôsobenia na čele Coface Slovenská republika a Česko významne prispel k rozvoju Coface a k vnímaniu spoločnosti ako významného podporovateľa obchodných aktivít českých a slovenských firiem. Spoločnosť Coface poskytuje svojim klientom ochranu pred rizikami spojenými s podnikaním - najmä informácie o finančnej stabilite zákazníkov, dodávateľov a potenciálnych obchodných partnerov. Do jej hlavného produktového portfólia patrí poistenie pohľadávok a ich vymáhanie.
V roku 2020 Ján Čarný úspešne ukončil aj projekt organizačného, procesného a personálneho zlúčenia činností Coface v Českej republike a na Slovensku, čím sa výrazne optimalizovali aktivity Coface v oboch krajinách. „Ďakujem Jánovi Čarnému za jeho významný prínos k rozvoju aktivít Coface v Slovenskej republike a Česku a za úspešný rast aktivít Coface v oboch krajinách," povedal Jaroslaw Jaworski, generálny riaditeľ Coface pre región strednej a východnej Európy.
Toto rozhodnutie pre mňa nebolo ľahké. Som však rád, že spoločnosť Coface je v skvelej rastovej kondícii a ja budem mať príležitosť venovať sa niečomu novému.  Bolo pre mňa veľmi zaujímavé podieľať sa na zásadnej zmene spoločnosti Coface po jej vstupe na parížsku burzu v roku 2016.  Zmeny sa uskutočnili vo všetkých oblastiach: v stratégii, v oblasti hodnôt, procesov, systémov, v organizačnej štruktúre a v celkovej kultúre spoločnosti. Komplexná transformácia spoločnosti bola výzvou pre celý môj tím, rovnako ako projekt zlúčenia českej a slovenskej Coface. Najmä v posledných dvoch rokoch sme venovali veľkú pozornosť rastu našich produktov Business Intelligence a ich predaja," povedal Ján Čarný, doterajší generálny riaditeľ poisťovne Coface pre Českú republiku a Slovensko.
Ján Čarný má bohaté skúsenosti z finančného sektora, ktoré získal počas viac ako dvadsaťpäťročnej praxi. Od roku 2017 zastával pozíciu generálneho riaditeľa Coface Česká republika a od januára 2019 bol zodpovedný aj za aktivity na Slovensku.
Pred nástupom do spoločnosti Coface zastával vedúce pozície vo veľkých globálnych spoločnostiach na viacerých trhoch strednej a východnej Európy. Ako výkonný riaditeľ viedol britskú poisťovaciu skupinu RSA v Českej republike a v Ruskej federácii. Predtým viedol pobočky spoločností Mastercard a Europay v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a na Ukrajine. Počas jeho desaťročného pôsobenia na trhu platobných kariet sa región strednej a východnej Európy etabloval ako líder v oblasti inovatívnych platobných riešení a technológií. Zastával tiež vedúce pozície v investičnom a podnikovom bankovníctve v Komerční banke a ING Bank. V spoločnosti IBM bol zodpovedný za poradenstvo pre finančný sektor v Českej republike a na Slovensku.
Ján Čarný vyštudoval Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej v Prahe, absolvoval postgraduálne štúdium na University of Wisconsin v USA a prestížnych medzinárodných školách INSEAD vo Francúzsku a IMD vo Švajčiarsku.
Vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti Coface Slovenská republika a Česko nahradí Jána Čarného od začiatku septembra Rudolf Kypta. Pred nástupom do Coface pôsobil Rudolf Krypta ako generálny riaditeľ UBB Interlease EAD patriacej spoločnosti KBC a tiež ako finančný riaditeľ ČSOB Leasing, spoločnosti patriacej do rovnakej skupiny. Predtým pracoval aj v NN poisťovni.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Ján Čarný sa rozhodol opustiť vedenie spoločnosti Coface (232,78 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English