O Coface

O Coface

Coface: for trade

Coface: for trade
Coface: for trade - Rozvíjať podnikanie spoločne

Viac ako 75 rokov skúseností a detailná medzinárodná sieť robí z Coface jednotku v oblasti poistenia pohľadávok, riadenia rizík a globálnej ekonomiky.
 
S túžbou stať sa nejprispôsobivejším partnerom pri celosvetovom poistení pohľadávok pracuje 4 900 odborníkov Coface v rytme svetovej ekonomiky, podporujúc 100 000 klientov v budovaní úspešných, rastúcich a dynamických podnikov naprieč 100 krajinami.
 
Služby a riešenia skupiny chránia a pomáhajú firmám prijímať úverová rozhodnutia s cieľom zlepšiť ich schopnosť predávať ako na domácom, tak na exportnom trhu.

Kontakt

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur
Sídlo: Place Costes Et Bellonte 1, Bois Colombes 922 70, Francúzska Republika,
Registrovaná R.C.S. Nanterre pod číslom 552 069 791
 
vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:
Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu    
Sídlo: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO: 36 833 991
Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1511/B
 
Coface Slovakia Services s.r.o.
 
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
 
E-mail: office-sk@coface.com
Kontaktujte nás
  • Slovak
  • English