O Coface

Geografické pokrytie

Stredná Európa

Slovensko

 

Šoltésovej 14,
811 08 Bratislava,
Slovensko
Tel: +421 (2) 67 20 16 16 (recepcia)
Fax: +421 (2) 67 20 16 51
E-mail: office-sk@coface.com

Medzinárodná sieť

Coface je prítomná priamo alebo prostredníctvom strategických partnerstiev v 100 krajinách, s možnosťou poskytnúť krytie pre svojich klientov v zhruba 200 krajinách. Coface sa opiera o svoju vlastnú medzinárodnú sieť "Coface Partner" (sieť medzinárodných partnerov) a ďalších partnermi podľa potreby.
 
Coface môže poskytnúť svoje poistenie vo všetkých týchto krajinách. To umožňuje podnikom, aby pokryli svoje dcérske spoločnosti aj prostredníctvom jedinej zmluvy.

 

Krajiny, kde má Coface svoje vlastnú pobočky alebo nepriamu účasť prostredníctvom partnerov pre distribúciu úverového poistenia:

map2013
Nahor
  • Slovak
  • English