O Coface

Kontakty

Kontakty na vedenie a zamestnancov

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur
Sídlo: Place Costes Et Bellonte 1, Bois Colombes 922 70, Francúzska Republika, Registrovaná R.C.S. Nanterre pod číslom 552 069 791
 
vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:
Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu    
Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 833 991
Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1511/B
   
Coface Slovakia Services s.r.o.
Šoltésovej 14,
811 08 Bratislava,
Slovensko
 
E-mail: office-sk@coface.com
 
 
 

Vedenie spoločnosti

 
Ján Čarný
Ján Čarný
Generálny riaditeľ Coface Česká republika a Slovensko
 
 
E-mail: jan.carny@coface.com
 
 
 
 
 
 

OBCHODNÉ ODDELENIE

 
Roman_BUCEK
Ing. Roman Buček
Sales Team Leader
 
Mob.: +421 918 618 142
E-mail: roman.bucek@coface.com
 
 
 
 
 
 
 
Erik Moravčík
Erik Moravčík
Sales Manager
 
 
Mob.: +421 (0)908 192 571
E-mail: erik.moravcik@coface.com
 
 
 
 
 

ODDELENIE STAROSTLIVOSTI O KLIENTOV (CRM) – POISTENIE POHĽADÁVOK

Richard-Haring
Richard Haring
Account Manager
 
Mob.: +421 (0) 907 708 156
E-mail: richard.haring@coface.com
 
 
 
 
 

OBCHODNÉ INFORMÁCIE

andrej-csizi
Andrej Csízi, DiS.
Classical Information Specialist
 
Fax: +421 2 62410359
E-mail: andrej.csizi@coface.com
 
 
 
 
 
 

Upisovanie rizika

Roman-Halasa
Ing. Roman Halaša
Director of Underwriting - Czech Republic and Slovakia
 
Mob.: +420 724 956 776
E-mail: roman.halasa@coface.com
 
 
 
 
 
 
 

EIC oddelenie

miroslav-knazko
Ing. Miroslav Kňažko
Enhanced Information Senior Analyst
 
Mob.: +421 (0) 905 202 054
E-mail: miroslav.knazko@coface.com
 
 
 
 
 
 
Nahor
  • Slovak
  • English