O Coface

Kontakty

Kontakty na vedenie a zamestnancov

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur
Sídlo: Place Costes Et Bellonte 1, Bois Colombes 922 70, Francúzska Republika, Registrovaná R.C.S. Nanterre pod číslom 552 069 791
 
vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:
Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu    
Sídlo: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO: 36 833 991
Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1511/B
   
Coface Slovakia Services s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
Slovensko
 
E-mail: office-sk@coface.com
 
 
 

Vedenie spoločnosti

 
 
Rudolf Kypta
Rudolf Kypta
Generálny riaditeľ Coface Česká republika a Slovensko
 
 
E-mail: rudolf.kypta@coface.com
 
 
 
 
 
 

OBCHODNÉ ODDELENIE

Erik Moravcik
Erik Moravčík
Sales Manager
 
 
Mob.: +421 908 192 571
E-mail: erik.moravcik@coface.com
 
 
 
 
 

ODDELENIE STAROSTLIVOSTI O KLIENTOV (CRM) – POISTENIE POHĽADÁVOK

Richard Haring
Richard Haring
Account Manager
 
Mob.: +421 907 708 156
E-mail: richard.haring@coface.com
 
 
 
 
 

OBCHODNÉ INFORMÁCIE

Andrej Csizi
Andrej Csízi, DiS.
Classical Information Specialist
 
E-mail: andrej.csizi@coface.com
 
 
 
 
 
 

Upisovanie rizika

Martin Prochazka
Ing. Martin Procházka
Director of Underwriting - Czech Republic and Slovakia
 
Mob.: +420 728 838 510
E-mail: martin.prochazka@coface.com
 
 
 
 
 
 
 

EIC oddelenie

Miroslav-Knazko
Ing. Miroslav Kňažko
Director of EIC - Czech Republic and Slovakia
 
Mob.: +421 905 202 054
E-mail: miroslav.knazko@coface.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nahor
  • Slovak
  • English