O Coface

Naša vízia

Byť aktívny globálny partner v oblasti poistenia pohľadávok v priemyselných odvetviach

Naším poslaním je pomáhať spoločnostiam po celom svete dosahovať ich obchodné ambície, lepšie sledovať ich profit a získavať trhový podiel tým, že optimalizujú svoj úverový cyklus.
 
Vision-SK
 

Vízia podporená hodnotami, ktoré všetci zdieľame

Zameranie na klienta

Fokus

Spokojnosť klientov je u nás na prvom mieste: ponuky, vysoká úroveň obsluhy a flexibilita. Držať krok s trhom: sledovať makroekonomický vývoj a vývoj konkurencie. Budovať a udržiavať pevné a trvalé vzťahy s maklérmi a obchodnými partnermi.

Odbornosť

Kompetenz

Podporovať a rozvíjať našu dlhodobú skúsenosť s úpisom rizík, riadením rizík, obchodnou činnosťou, systémy a procesy, ako aj geografické a odborové znalosti. Posilňovať našu vedúcu pozíciu a vedenie ľudí.

Odvaha a zodpovednosť

Mut und Verantwortung

Zodpovednosť za vlastné rozhodnutia a ich dôsledky, snaha o nájdenie správnej rovnováhy medzi rastom a rizikom, delegovanie, kontrola, monitorovanie výkonu našich obchodných línií, posilnenie lokálnych tímov ich zapojením do strategických a rozpočtových postupov, aby mali chuť a odvahu inovovať a skúšať nové nápady.

Spolupráca

Teamwork

Zlepšenie spolupráce medzi tímami, oddeleniami a krajinami navzájom. Garancia vysokej úrovni transparentnosti v našich profesionálnych vzťahoch, ocenenie všetkých spolupracujúcich článkov firmy, možnosť podeliť sa o svoje úspechy.

Integrita

Puzzleteile

Profesionálne vystupovanie založené na dôvere, transparentnosti, poctivosti a úprimnosti vnútri spoločnosti i voči klientom, partnerom a ďalším zainteresovaným stranám. Neoddeliteľnou súčasťou je napríklad prísne dodržiavanie platných právnych predpisov na trhoch, kde Coface pôsobí.

Nahor
  • Slovak
  • English