O Coface

Poslanie

POMÁHAME SPOLOČNOSTIAM PRIJAŤ SPRÁVNE ROZHODNUTIA

80%

podnikov sa už stretlo s nesplatenými pohľadávkami

Ste malá alebo stredne veľká spoločnosť, či veľká nadnárodná skupina? Coface je po vašom boku na celom svete.
 

V akej úlohe?
Ako poradca a sprievodca s cieľom podporovať a zabezpečiť vaše transakcie a chrániť vás proti riziku z neuhradenia pohľadávok.

25%

insolvencií pre neuhradené pohľadávky

Výber spoločnosti Coface pre našich klientov znamená získanie vyhliadky na prijímanie správnych rozhodnutí. Ochranou proti finančným rizikám spojeným s podnikaním naši klienti optimalizujú šance na úspech.

PREČO SI VYBRAŤ COFACE?

PREČO SI VYBRAŤ COFACE?

DOBRÉ INFORMÁCIE:

detailné analýzy sektorových a geografických rizík, nástroje ktoré skutočne fungujú pri sledovaní a hodnotení rizika u vašich partnerov.

 
SPRÁVNE ROZHODNUTIA:

poradenstvo a pomoc odborníkov na vysokej úrovni, vycvičených v technikách získavania informácií, poisťovaní rizík a vymáhaní pohľadávok.
 
SKVELÁ PODPORA:

schopnosť viesť dialóg a poskytovať poradenstvo, a to najmä zo strany obchodníkov, poisťovateľov a úverových analytikov.
 
SPRÁVNE NAČASOVANIE:

citlivé načasovanie vďaka prítomnosti tímov v krajinách, s ktorými obchodujete.

Nahor
  • Slovak
  • English