O Coface

Budujeme budúcnosť

Dosiahnuté výsledky a úspechy každý deň preverujeme a snažíme sa nanovo objaviť samých seba.

Oceňujeme iniciatívnosť a inovatívne nápady.

 

So svojou 75 ročnou históriou spoločnosť Coface ťaží z odbornosti a reputácie, ktorú si za ten čas vybudovala. Napriek tomu dosiahnuté výsledky a úspechy každý deň preverujeme a snažíme sa nanovo objaviť samých seba.

 

Integrujeme nové technológie, predovšetkým v oblasti spracovania dát, a vyvíjame automatizáciu, aby sme zjednodušili naše činnosti a dokázali uspokojovať neustále sa meniace potreby našich klientov.

 

Podporujeme nové, flexibilnejšie a agilnejšie spôsoby práce založené na spolupráci.

 

V súlade s tým, ako sa svet neustále vyvíja, vítame akékoľvek iniciatívy a inovatívne nápady a uplatňujeme viac horizontálnu organizáciu činnosti.

 

Oceňujeme zvedavé hlavy, ktoré premýšľajú mimo zaužívaného rámca a snažia sa prekonávať bariéry!

 
Inovácie ožívajú na rôznych úrovniach: v spôsobe našej práce, v kancelárskom živote, a samozrejme v službách, ktoré poskytujeme našim klientom.
 
V tomto videu naši realizátori vysvetľujú, ako inovácie v spoločnosti Coface prospievajú našim klientom, a tiež ako sa spoločnosť opierala o spoluprácu a agilitu pri zavádzaní inovatívnych prístupov počas lockdownov v dôsledku pandémie COVID-19.
 
 
 
 
  

Čo o tom hovoria naši realizátori

Yacine-D_small

 

 

V rámci automatizácie dátových analýz som mal možnosť spustiť novú platformu obchodných informácií, ktorá uľahčuje a urýchľuje rozhodovací proces. V rýchlo sa meniacom prostredí má rozhodujúci význam.

 

Yacine D., manažér obchodných činností, Coface Francúzsko

Melissa-P_square140

Zamestnanecký prieskum „My Voice“ nám poskytol možnosť vyjadriť svoj názor. Prispievali sme návrhmi, podnetmi a riešeniami problémov a vymieňali sme si nápady na nové prístupy k práci. Okrem riešenia aktuálnych problémov sa snažíme aj inovovať, aby sme dokázali predvídať budúce potreby a vždy kráčali s dobou.

Vznikli nové nápady a riešenia a mnohé z nich sa úspešne zrealizovali. Mali sme pocit, že zlepšujeme naše prostredie a budujeme našu budúcnosť.

 

 

Melissa P., samostatný poisťovateľ rizík divízie Global Solutions, Taliansko

Nahor
  • Slovak
  • English