O Coface

Naša úloha: Váš úspech

pierre-bevierre_square140
 
 
"V spoločnosti Coface má každý prístup k užitočnej individuálnej podpore prispôsobenej jeho profilu a ambíciám.
Našou prioritou a záväzkom je budovanie a rozvíjanie trvalého vzťahu založeného na dôvere, presadzovanie integrácie a podpora odborného rozvoja."
 
Pierre Bevierre, riaditeľ ľudských zdrojov skupiny
 
 
 

INTEGRÁCIA AKO KĽÚČOVÁ FÁZA

Vyvinuli sme program zameraný na nových pracovníkov, ktorý poskytuje prístup ku všetkým informáciám potrebným na ich integráciu a umožňuje im vydať sa na cestu, ktorá je charakterizovaná individuálnymi stretnutiami, intenzívnymi skúsenosťami či školeniami, ale aj chvíľami neformálneho zdieľania.
 
 

SÚSTAVNÉ VZDELÁVANIE

clic-et-academy_large
Digitálna školiaca platforma poskytuje prístup k širokému a pestrému obsahu a umožňuje výmenu informácií a skúseností medzi pracovníkmi skupiny.
 
 
Obchodné akadémie poskytujú kombináciu digitálnych samovzdelávacích modulov, skupinových webinárov a priamej interakcie, ktorá vám umožní neustále rozvíjať svoj individuálny talent v záujme kolektívnej excelentnosti.
Vzdelávacie kurzy umožňujú každému bez ohľadu na jeho pracovné a hierarchické zaradenie rýchlo sa zoznámiť s príslušnou problematikou a nadobudnúť odbornosť v oblastiach, ktoré tvoria našu hlavnú činnosť.
 
Keďže načúvanie, inšpirovanie a vedenie tímov, nenásilné pretváranie a prispôsobovanie manažmentu novým pracovným metódam sú každodenné výzvy, jedným zo základných predmetov špecializovaných vzdelávacích programov je rozvoj manažérskych zručností.
 
 
 

MENTORING

Ako zabezpečiť úspešnosť dôležitej porady? Ako rozvíjať svoj vplyv a zaručiť účinnosť svojej komunikácie? Akým smerom by sa mala uberať vaša kariéra?
Mentoring umožňuje špičkovým talentom získavať užitočné rady od skúsených manažérov na špecializovaných stretnutiach.
 
 

MOBILITa

logo-move-grow_small
V spoločnosti Coface neexistuje štandardná kariérna cesta a kariéry sa nevytyčujú vopred. Sme presvedčení, že aktívne riešenie nových výziev je najlepším spôsobom, ako sa učiť, a preto dôrazne podporujeme internú mobilitu a snažíme sa každému poskytnúť možnosť účasti na prierezových projektoch, ktoré presahujú rámec jeho bežnej pracovnej náplne..
 
Spoločnosť Coface pôsobí v jadre globálnej ekonomiky, takže ponúka množstvo príležitostí na medzinárodnú mobilitu. Spoločnosť Coface ponúka študentom alebo mladým absolventom medzinárodné pracovné stáže na báze dobrovoľníctva, ako aj možnosti vyslania do zahraničia pre tých, ktorí sa chcú v skupine angažovať dlhodobo a preukázali svoje schopnosti.
 
 

INKLÚZIA AKO PODSTATA NAŠEJ FIREMNEJ KULTÚRY

Apr-Singapore-Coface-Logo-Corridor-A-3_large
Vzhľadom na náš profil ako nadnárodného podniku sú diverzita a inklúzia prirodzenou súčasťou základov našej spoločnosti. Popri kultúrnej rozmanitosti, ktorá je súčasťou našej DNA, sme prijali aj viacero ďalších záväzkov.
 
Nastavili sme interné programy na zabezpečenie rodovej rovnosti, a to z hľadiska platov aj povinností.
Podporujeme prístup k zamestnaniu pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Na boj proti všetkým formám diskriminácie v rámci spoločnosti sme nasadili sieť ambasádorov diverzity a inklúzie, a zároveň v našich tímoch zvyšujeme povedomie o otázkach spojených s týmito hodnotami.
V roku 2020 sme podpísali chartu diverzity a inklúzie LGBT+ Commitment Charter ako aj zmluvu s nadáciou Potter Foundation o uľahčení prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu pre študentov zo znevýhodneného prostredia.
Nahor
  • Slovak
  • English