O Coface

Pomáhame podnikom rásť

Našou úlohou je uľahčovať obchodovanie na globálnej aj miestnej úrovni prostredníctvom riešení, ktoré zabezpečujú pomoc a ochranu pri prijímaní obchodných rozhodnutí.

Making-trade-happen-with-Coface_large
  • Ako úverový poisťovateľ zabezpečujeme podporu pri predchádzaní riziku nezaplatenia prostredníctvom poistného krytia obchodných úverov
  • Poskytujeme spravodajské informácie s vysokou pridanou hodnotou ako podklad pre rozhodovanie o obchodných záležitostiach, ako aj silné odborné zázemie v oblasti vymáhania pohľadávok
  • Pomáhame našim klientom získať dôkladné znalosti o existujúcich aj potenciálnych zákazníkoch a dodávateľoch prostredníctvom hodnotenia ich finančného zdravia a spoľahlivosti
  • Predpovedáme kľúčové ekonomické trendy a analyzujeme riziká na rôznych trhoch a v rôznych odvetviach
 
Práca v spoločnosti Coface znamená prispievať k budovaniu, rozvíjaniu a posilňovaniu tejto jedinečnej mikroekonomickej a makroekonomickej odbornosti a poskytovať každodennú podporu širokému spektru firiem pri rozhodovaní a obchodných stratégiách.

Čo o tom hovoria naši realizátori

Picture-Rafael_square140

 

Jeden z našich klientov mal odberateľa, ktorému bol zamietnutý úverový limit, čím došlo k ohrozeniu tohto obchodného vzťahu. Vďaka monitoringu spoločnosti Coface sa aktualizoval úverový rating odberateľa (posúdenie rizikovosti dlžníka), čo umožnilo schválenie nových súm.

 
Vďaka lepším platobným podmienkam tak poistený klient mohol upevniť svoj vzťah s týmto odberateľom a rozbehnúť obchod.

 

Rafael A., obchodný manažér útvaru Coface Global Solutions, Coface Brazília

oscar_square140

 

Naším hlavným cieľom počas pandémie COVID-19 bolo zostať čo najbližšie k našim klientom. Doslova cez noc naše tímy prešli na prácu na diaľku a prostredníctvom rozšíreného telefonického styku, webinárov a písomnej komunikácie sme zvýšili počet kontaktných bodov pre našich klientov a partnerov.

Veľmi sme im pomohli zorientovať sa v neistom prostredí tým, že sme sa podelili o svoje názory na vývoj ekonomickej situácie a úverových rizík, a zároveň sme im svoje rozhodnutia dôkladne vysvetlili.

 

Oscar Villalonga – generálny riaditeľ regiónu Severná Amerika

katrin1024x1024_square140

 

Každý má zo dňa na deň menej a menej času, zatiaľ čo množstvo informácií, ktoré dostávame, sa neustále zvyšuje. Našim zákazníkom poskytujeme množstvo písomných informácií, ale aj video – alebo digitálna udalosť - je veľmi užitočným prostriedkom, ako zabezpečiť, aby im neunikla žiadna dôležitá informácia. Zákazník tak získa istotu, že s ním zdieľame všetky relevantné informácie a že môže dostať priame odpovede na svoje otázky.

 

Katrin B., manažérka dátových procesov, marketingu a komunikácie, Coface Nemecko

Nahor
  • Slovak
  • English