O Coface

Pridajte sa k nám!

Stále hľadáme široké spektrum profilov

V snahe naplniť náš ambiciózny strategický plán vo všetkých krajinách, kde pôsobíme, vykonávame aktívny nábor na všetkých úrovniach skúseností a na všetky typy pozícií.
Finanční analytici, arbitri, poistní matematici, obchodníci, ale aj špecialisti na informačné systémy, dáta, riadenie zmien, financie či ľudské zdroje...
Sme otvorení širokému spektru profilov vrátane takých, ktoré nespadajú do našich oblastí odbornosti.

Náš náborový proces

Čo je dobré vedieť

Uchádzači obvykle absolvujú menej formálny rozhovor s členom príslušného tímu, v ktorom si navzájom obohatia svoje názory.

Každý nábor organizovaný tímom ľudských zdrojov na miestnej úrovni zahŕňa sériu pohovorov :

  • s manažérom ľudských zdrojov a s budúcim nadriadeným,
  • následný pohovor na úrovni N+2 a s oddelením ľudských zdrojov pre účastníkov finálneho výberu.

 

Naším cieľom je dospieť ku konsenzuálnemu rozhodnutiu prostredníctvom efektívneho a plynulého procesu.

Ako by ste sa mali pripraviť?

Buďte sami sebou

IMG_0332_image262

 

Odporúčame vám, aby ste boli sami sebou! Oceňujeme autentickosť a úprimnosť - chceme sa dozvedieť, aká je vaša skutočná situácia a vaše ambície.

 

Počas náborového procesu sa usilujeme poskytnúť vám jasný a presný obraz o pracovnom prostredí a o úlohách, s ktorými sa môžete stretnúť. Veríme, že táto transparentnosť je kľúčom k úspechu.

 

A na oplátku, samozrejme, požadujeme rovnako prehľadný prístup aj od vás!

Zoznámte sa so spoločnosťou coface

Spoznajte spoločnosť Coface - našu kultúru, naše ambície a naše aktíva.

Vaše uplatnenie v rámci našich tímov závisí okrem vašich schopností aj od toho, do akej miery máme príbuzný spôsob myslenia a hodnoty a od vašich osobných zručností.

Poukážte na svoje silné stránky

Nebudeme od vás očakávať hotovú „marketingovú prezentáciu“, ale mali by ste jednoducho poukázať na dôležité fakty, ktoré obzvlášť rezonujú s našou spoločnosťou.

Pripravte si otázky

Pripravte si otázky, ktoré nám chcete položiť. Sme tu, aby sme vám pomohli!

Nahor
  • Slovak
  • English