O Coface

Umožňujeme rast v inkluzívnej komunite

Sme spoločnosť s ľudským rozmerom, kde sa každý človek počíta.

Coface-Singapore-Standing-Coffee-Discussion_large
V spoločnosti Coface budete spolupracovať so širokým spektrom ľudí, so silným mixom generácií, pohlaví a kultúr.
 
Vzájomne zdieľame svoje ciele a potreby, a to vždy v konštruktívnom duchu.
 
Ako zamestnávateľ sme sa zaviazali k spoločensky zodpovednému prístupu s tromi hlavnými poslaniami:
  • vytvárať inkluzívne prostredie,
  • vytvárať podmienky na rozvoj našich tímov,
  • podporovať rovnaké príležitosti a bojovať proti diskriminácii, aby mal každý možnosť naplniť svoj potenciál.
 
 
 
Spolupráca je jednou zo štyroch základných hodnôt spoločnosti Coface, pričom v prípade skupiny ako Coface, ktorá pôsobí v 100 krajinách, je kľúčom k úspechu.
 
Vypočujte si, ako podľa našich realizátorov spoločnosť Coface stelesňuje multikulturalizmus.
 
 
 
  

Čo o tom hovoria naši realizátori

Benjamin_GROUP_square140

 

Napriek len trojročnej praxi som dostal možnosť riadiť významný projekt zameraný na vzdelávanie všetkých zamestnancov spoločnosti Coface na celom svete.

 

Vďaka týmto novým povinnostiam som mal privilegovaný prístup k vrcholovému manažmentu, aby som sa mohol oboznamovať s jeho očakávaniami, predkladať mu návrhy a informovať ho o postupe projektu.

 

Táto skúsenosť ma veľmi obohatila a je skutočným prínosom pre môj osobný a profesionálny rozvoj.

 

Benjamin L., samostatný upisovateľ rizík, ústredie spoločnosti Coface

Declan-Daly_2_square140

 

Spoločnosť Coface vytvára skutočnú atmosféru spolupráce. Naši globálni klienti a povaha našej činnosti vyžadujú, aby sme hladko spolupracovali a dokázali tak poskytovať služby na mimoriadnej úrovni.

Vďaka tejto spolupráci si zachovávame nastavenie, kde je klient na prvom mieste - všetci sme tu, v spoločnosti Coface, pretože máme klientov, ktorí oceňujú naše služby.

 

Declan Daly, prevádzkový riaditeľ skupiny

Nahor
  • Slovak
  • English