O Coface

Náš cieľ: čo nás ženie dopredu

PREČO NOVÝ CIEĽ?

Xavier DURAND, generálny riaditeľ spoločnosti Coface, vysvetľuje, ako náš slogan FOR TRADE zahŕňa kultúru Coface, cieľ a našu hlbokú oddanosť obchodu.
 
 
NAŠA VIERA :
Veríme, že podnikanie je silou, ktorá robí svet lepším.
 
 

KTO SME

4,100

expertov obsluhujúcich 50000 spoločností

Moderná a agilná spoločnosť s najrozsiahlejšou medzinárodnou sieťou Coface je jednotkou v oblasti úverového poistenia a riadenia rizík. S viac ako 70 rokmi skúseností ako jednotkou v obore a tímom 4 100 odborníkov, ktorí spravujú približne 50 000 spoločností, pracujú odborníci spoločnosti Coface v rytme celosvetovej ekonomiky.

 

Našou ambíciou je stať sa najagilnejším globálnym kreditným partnerom v odvetví.

 

ZA Čím SI STOJÍME

 
Podporujeme našich klientov všade tam, kde pôsobia, chránime ich a pomáhame im robiť správne úverová rozhodnutia potrebné na posilnenie ich schopnosti predávať na domácom a exportnom trhu.
 
Zdieľame vášeň pre obchod, chceme spolupracovať s našimi klientmi pri budovaní úspešných, rastúcich a dynamických podnikov. Tým, že im pomôžeme budovať silnejšie podniky, prispejeme k hladkému chodu ekonomiky.
 
To je náš cieľ.

Naše hodnoty

Client Focus

Venujeme sa našim klientom. Klientske zameranie je hodnotou, ktorú zdieľa každý, kto pracuje v našej organizácii, bez ohľadu na jeho úlohu vo firme.

Sledujeme ekonomické riziká, aby sme pomohli našim klientom porozumieť potenciálnemu riziku a sľubným príležitostiam pre ich podnikanie.

O našich klientoch rozmýšľame ako o partneroch. Tí z nás, ktorí pracujú v podporných funkciách, majú interných klientov a zdieľajú rovnaké myslenie.

Expertise

Naše odborné znalosti z nás robia svetového hráča.

Viac ako 70 rokov skúseností v oblasti poistenia pohľadávok a riadenia rizík je základom odbornosti Coface.

Odbornosť poskytovaná aktívnou komunitou zdieľajúcou vášeň pre obchod: 4 100 odborníkov, ktorí obsluhujú 50 000 podnikov.

Collaboration

Spolupráca je srdcom našej organizácie. Úzka kooperácia - spolupráca - je stav mysle a predpoklad úspechu nášho podnikania.

V Coface ide vzťahová inteligencia ruka v ruke s ekonomickou inteligenciou, takto si predstavujeme vzťah so svojimi klientmi, internými aj externými.

Vzťahy založené na počúvaní, zdieľaní a budovaní dôveryhodných partnerstiev sú to, čo si vážime najviac.

Courage & accountability

Naše povolanie je aj naše presvedčenie, máme odvahu a zodpovednosť.

Každá situácia klienta je odlišná a budúcnosť zostáva neistá.

V ekonomickom svete a jeho neustálych zmenách naši odborníci predstavujú kompas pre našich klientov všade na svete.

Nahor
  • Slovak
  • English