O Coface

Naše ľudské zdroje

NAŠE HODNOTY A PROFESIONALITU V ÚVEROVOM POISTENÍ STELESŇUJÚ NAŠI COFACE EXPERTI S CELOSVETOVOU PÔSOBNOSŤOU

Začať pracovať pre spoločnosť Coface znamená stať sa súčasťou medzinárodnej spoločnosti a podieľať sa na úsilí o zabezpečovanie obchodnej činnosti a rozvoja spoločnosti. Znamená to tiež byť neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky určitej krajiny: vzhľadom k tomu, že spoločnosť Coface pôsobí v mnohých krajinách sveta, musí jej odborníci absorbovať miestnu kultúru preto, aby si získali dôveru zákazníkov.
 ZAMESTNANCI SPOLOČNOSTI COFACE PODĽA REGIÓNOV:
Zamestnanci-Coface-regiony

4 záväzky našej personálnej politiky

4 záväzky našej personálnej politiky

ZAMERIAVAME SA TRÉNING NOVÝCH ZAMESTNANCOV

V Coface každý nový riadiaci zamestnanec prejde vzdelávacím progamom počas prvého roka jeho pôsobenia. V rámci tohto školenia sa kolegovia stotožnia s firemnou kultúrou, naštudujú si všetky naše obchodné línie a vytvoria si sieť interných kontaktov, ktoré sú cenné pre ich pracovné vzťahy a úspešné pôsobenie.

 

ROZVÍJAME TALENTY

Počas prvých mesiacov, po prijatí do spoločnosti Coface, sa každý zamestnanec zúčastní série vzdelávacích programov, poskytovaných skúsenými manažérmi, kvalifikovanými konzultantmi a lokálnymi špecialistami. Dôraz sa kladie na upisovanie rizika, kvalitné informácie, riešenie sporov a vymáhanie pohľadávok. Tieto programy poskytujú príležitosť, aby účastníci zlepšili svoje znalosti a naučili sa všetky nuansy úverového poistenia.

 

PODPORUJEME KARIÉRNY ROZVOJ

Každý rok v každej krajine hodnotíme výkony a zručnosti našich zamestnancov. Tento krok umožňuje ponúknuť im čo najširší pohľad na možné smerovanie ich vlastného kariérneho rozvoja a pripravuje každého zamestnanca na prevzatie väčšej zodpovednosť v rámci skupiny Coface. Zamestnanci, povýšení do pozície s vysokou zodpovednosťou, dostávajú individuálnu podporu v kombinácii s centrálnym riadenia kariéry.

 

ODMEŇUJEME VÝKONY

Coface sa usiluje ponúkať kompenzačnú politiku založenú na motivačných stimuloch, ktorá umožní všetkým zamestnancom získať ohodnotenie odpovedajúce miere ich angažovanosti. Skupina Coface preto poskytuje svojim najvýkonnejším zamestnancom dodatočné variabilné kompenzácie podľa ich výkonu a tiež podiel na hospodárení spoločnosti.

Kombinácia rôznorodosti a excelentnosti

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ĽUDSKÝCH ZDRoJOCH

Viac než 4300 zamestnancov vo svete

700 zamestnancov v strednej a východnej Európe

70 rôznych národností

56% žien

V Coface máme zastúpených 70 národností, preto je prirodzené, že kladieme veľký dôraz na rôznorodosť. Práve tá je nevyhnutná, aby sme mohli ponúkať služby, šité na mieru, spoločnostiam v 66 krajinách sveta udržiavajúc si pritom našu vysokú odbornosť.          

 

Uvedomujeme si, že zamestanci s rôznymi kariérnymi profilmi a skúsenosťami, ktorí sú schopní porozumieť lokálnym trhovým potrebám, sú nevyhnutnou súčasťou našich aktivít.                  

 

Combine-diversity-and-excellence_image262

Rovnosť pohlaví je tiež kľúčový bod našej personálnej politiky. Ženy tvoria 56% pracovných síl a 5 z 12 vedúcich pozícií.

Nahor
  • Slovak
  • English