O Coface

Svetová jednotka

PO CELOM SVETE COFACE CHRÁNI KLIENTOV PROTI RIZIKU NEUHRADENIA POHĽADÁVOK

4 PILIERE COFACE

  • Profesionálne zhodnotenie rizika
  • Ochrana proti nezaplateniu faktúr
  • Zabezpečenie obchodov po celom svete
  • Silná finančná pozícia
Prostredníctvom tejto ochrany prispievame k hladkému fungovaniu a dlhodobému rozvoju firiem všetkých veľkostí, a zároveň podporujeme atmosféru dôvery medzi hospodárskymi subjektmi v krajinách, kde sú založené tieto spoločnosti.

 

 

NAŠE KNOW-HOW SPOČÍVA NA 4 PILIEROCH:

 

1- Profesionálne zhodnotenie rizika

Coface je svetová jednotka v úverovom poistení a uznávaný odborník v oceňovaní komerčných rizík s priamou pôsobnosťou vo viac ako 200 krajinách. Každý deň naši odborníci zaisťujú predajné a obchodné aktivity pre približne 50 000 firiem.

 

2- Ochrana proti nezaplateniu faktúr

80% firiem sa musí každodenne vysporiadavať s neuhradenými faktúrami, ktoré sú zodpovedné za štvrtinu vyhlásených konkurzov. Jednou z hlavných úloh odborníkov Coface je ochrana spoločností pred neuhradenými faktúrami, ktoré môžu ohroziť podnikanie a častokrát ich samotnú existenciu.

 

3- Zabezpečenie obchodov po celom svete

Medzinárodne rastúci Coface, neustále štruktúruje svoju organizáciu, v snahe poskytnúť stále užšiu lokálnu podporu, čo najbližšie k spoločnostiam, ale podporujúc ich celosvetový vývoj. Našich 340 underwriterov prideľuje až 10 000 rozhodnutí o poistných limitoch denne na štyroch kontinentoch.

 

4- Silná finančná pozícia

S ratingom A+ udeleným agentúrou Fitch a A2 udeleným agentúrou Moodys a so stabilným výhľadom v oboch týchto prípadoch má spoločnosť Coface finančnú silu potrebnú na uskutočňovanie jej aktivít v oblasti poisťovníctva. Tieto pozitívne hodnotenia zo strany dvoch ratingových agentúr vychádzajú z troch hlavných faktorov: silného konkurenčného postavenia spoločnosti Coface na globálnom trhu úverového poistenia, silnej solventnosti skupiny a proaktívnom riadení rizík v spoločnosti Coface (založeného na efektívnych postupoch a nástrojoch). Po zalistovaní na trhu Euronext Market v roku 2014 sa majoritným akcionárom spoločnosti stala Natixis (divízia BPCE, druhej najväčšej bankovej skupiny vo Francúzsku, pre financovanie, manažment a služby).

Nahor
  • Slovak
  • English