Služby klientom

Coface Global Solutions

Riešenie krytia globálnych rizík a pohľadávok vyplývajúcich z medzinárodného obchodu a pôsobenia lokálnych entít v krajinách s rozličným stupňom ekonomických rizík.

Naše CGS know-how stojí na štyroch pilieroch:

  • kontinuálna podpora materskej spoločnosti a jednotlivých pobočiek,
  • atraktívne obstarávacie náklady vzhľadom na kumulovanie obratu,
  • analýza rizík v jednotlivých krajinách a optimalizácia riadenia pobočiek,
  • prístup do špeciálne vyvinutých aplikácií.
Určené pre veľké nadnárodné korporácie

"Coface Global Solutions" (CGS) bol navrhnutý špeciálne pre riadenie veľkých nadnárodných klientov.

 

Výhody:

 

S týmto systémom budú Vaše obchody optimálne zabezpečené a efektívnejšie riadené, navyše usporíte na celkových nákladoch. Inak povedané, zabezpečíme Váš medzinárodný obchodný rozvoj a zlepšíme prevádzkovú výkonnosť. S podporou Vašej skupiny nasmerujeme poistenie pohľadávok do lokálnych pobočiek v celosvetovom meradle, pri záruke kvality a klientského prístupu.

 

Coface má pre CGS klientov celý rad nástrojov pre správu ich úverového poistenia, ako aj prístup ku:

  • Coface medzinárodnej sieti, ktorá poskytuje služby úverového poistenia buď priamo, alebo prostredníctvom svojich partnerov v 99 krajinách,
  • "CGS Dashboard" - modernej a užívateľsky dostupnej on-line platforme pre analýzu rizík klienta. CGS Dashboard poskytuje klientom celosvetový prehľad, úroveň rizík podľa odvetvia alebo krajiny s posúdením ďalšieho vývoja poistených rizík.

POSKYTUJEME HODNOTNÝ SERVIS...

Coface Global Solutions

Holdingová spoločnosť so sídlom v Rotterdame pôsobí celosvetovo v obchode s poľnohospodárskymi komoditami. Spadá pod ňu 35 dcérskych spoločností a takmer 100 predajní.
 
Pred ôsmymi mesiacmi táto spoločnosť kúpila juhoamerickú obchodnú spoločnosť, vybavenú programom „Coface Global Solutions“. Veľmi zaujímavé informácie o klientskom portfóliu dostupné v „CGS Dashboard“ boli dôvodom, vďaka ktorému sa riadiaci výbor rozhodol vykonať globálnu revíziu úverového poistenia. Prieskum preukázal, že navýšením ich výdavkov o 18% môže spoločnosť pokryť 100% svojich obchodov, namiesto pôvodných 53%.

 

Prostredníctvom zavedenia „CGS Dashboard“ do všetkých dcérskych spoločností, spoločnosť identifikovala kumulované záväzky, o ktorých manažment nemal vedomosť, týkajúce sa dcérskych spoločností viacerých klientov z oblasti financií. Tí, v niektorých prípadoch, fungovali pod svojimi pôvodnými názvami bez akéhokoľvek priameho prepojenia s názvom materskej spoločnosti. Preto bolo prijaté rozhodnutie zahrnúť analýzu najväčších konsolidovaných pohľadávok do budúcej výročnej správy, rozlišujúc medzi poistenými a ostatnými rizikovými komponentmi. Finančný riaditeľ si bol istý, že akcionári, ktorí venujú veľkú pozornosť rizikovosti prevádzkového kapitálu v tomto biznise, ocenia tieto kľúčové informácie.

Nahor
  • Slovak
  • English