Služby klientom

Coface TopLiner

Coface TopLiner – dodatočné krytie pre klientov Coface TradeLiner

Štyri dôvody, prečo si vybrať “TopLiner”

  • Dodatočné krytie pri dôležitých obchodoch,
  • Možnosť výberu na obdobie 30-90 dní a podľa výšky dodatočného krytia 5,000 EUR - 5 mil. EUR,
  • Cena podľa rozsahu a rizikovosti,
  • Jednoduché on-line riešenie.
“TopLiner” je dodatočné poistné krytie určené pre klientov TradeLiner.
Je určený pre situácie, keď pre daného poisteného odberateľa je existujúci poistný limit nedostatočný alebo bol zamietnutý. Cena závisí od stupňa rizika, výšky a trvania požadovaného krytia.

 

"TopLiner" je veľmi vyhľadávaný spoločnosťami, ktoré potrebujú zabezpečenie krytia obchodov s vysokou prioritou alebo ziskovosťou.

Príklad z praxe...

Príklad z praxe...

Eventová agentúra z Los Angeles získala významný kontrakt pre uvedenie produktu na trh kalifornskej start-up mediálnej spoločnosti. Tá plánuje spustiť veľmi intenzívnu a nákladnú mediálnu kampaň za účelom vytvorenia rozruchu okolo tejto inovácie pre amerických zákazníkov.

 

Garancia spoločnosťou Coface umožnila agentúre, aby sa uchádzala o tri z piatich žiadostí o návrhy. Agentúra napokon vyhrala dva z nich.

 

Tri mesiace pred spustením kampane, konkurenčná agentúra, zodpovedná za štvrtú časť kampane, odstúpi od projektu. Uvedomujúc si, že čas je dôležitý, agentúra príjme výzvu a podáva návrh, ktorý je síce nad trhovou cenou, ale berie do úvahy veľmi krátky konečný termín a podporu zákazníka, ktorý je spokojný so službami na dvoch, už rozbehnutých, projektoch. Doby splatnosti faktúr, stanovené v obchodných podmienkach, môžu byť akceptované na základe "TopLiner" poistného limitu ako dodatočnej záruky. Tento tretí projekt sa podarilo vyhrať s maržou, ktorá je päťkrát vyššia ako náklady na poistné krytie "TopLiner". Agentúra tým získava čistú maržu vyššiu ako v predchádzajúcich dvoch projektoch.

Na stiahnutie

Nahor
  • Slovak
  • English