Služby klientom

Coface TradeLiner

Prevencia a krytie neuhradených pohľadávok

výhody

 

 • Zníženie vašich rizík a ich lepšia kontrola
 • Nová možnosť bankového financovania
 • Ochrana vášho ziskového rozpätia
 • Zníženie počtu vašich nedobytných pohľadávok
TradeLiner Credit-insurance: A comprehensive and tailor-made offer
PONUKa, ktorú potrebujete ak…
 • máte obrat viac ako 3 milióny EUR,
 • chcete, aby vaše obchodné transakcie boli bezpečné a chránili firmu pred rizikom nesplácaných komerčných dlhov, či už v dôsledku úpadku alebo oneskorenej platby.

 

TradeLiner chráni Váš cash-flow a je účinným nástrojom podpory Vášho úverového riadenia ... prináša pokoj, finančnú stabilitu a uľahčenie zdravého rastu vášho podnikania.

 

TradeLiner: A comprehensive and tailor-made offer

TradeLiner zabezpečí nepretržitú prevenciu a ochranu pred rizikom nezaplatenia:

 • za pohľadávky na domácich a zahraničných trhoch,
 • pohľadávok svojich dcérskych spoločností.

Poistenie zahŕňa:

 • tovar
 • služby
 • operácie spojené s medzinárodným obchodom

Zdroje rizika môžu byť:

 • komerčné: neplatenie pohľadávok vašimi zákazníkmi,
 • politické: neplatenie v súvislosti s geografickým umiestnením vášho zákazníka (napr. rozhodnutia vlády),
 • spojené s prírodnými katastrofami.

Komplexná a na mieru šitá ponuka

 • Krytie insolvencie alebo neplatenia od zákazníkov, ktorým ste poskytli obchodný úver
 • Krytie prispôsobené každému z vašich zákazníkov
 • Autonómia v rozhodovaní o výške úverového rámca na vášho odberateľa
 • Pružnosť pri poskytovaní platobných podmienok vašim odberateľom
 • Odškodnenie strát vo výške 90% škody
 • Služby spojené s vymáhaním vašich pohľadávok
 • Rizikové poistné rôznych typov krytia, vždy v jednej poistnej sadzbe
 • Pomocou online aplikácie "CofaNet Essentials" spravujete poistenie portfólia Vašich odberateľov

 

 

VŠETKO ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O POISTENí TRADELINER

Vaše špecifické potreby, naše individuálne riešenia

TradeLiner sa prispôsobuje odvetviu v ktorom pôsobí vaša spoločnosť, spoločnosti samotnej a jej aktivitám, čo robí vaše podnikanie jedinečným. Vyberte si zo širokej škály možností a služieb pre zostavenie vašej zmluvy, ktorá bude najlepšie vyhovovať vaším obchodným aktivitám, krajine sídla vašich zákazníkov a napríklad aj stupňu centralizácie riadenia vašej spoločnosti.

 

TradeLiner-tabulka

TradeLiner sa prispôsobuje vášmu podnikaniu

Je dobré vedieť

Poistné budete platiť, až bude váš obchod uzavretý. Nebudeme účtovať poistné s predstihom.

Potrebujete vybaviť naliehavú objednávku a nemáte už čas požiadať o krytie vášho zákazníka? Krytie Vám zabezpečíme so spätnou platnosťou.
 
Vaše ročné minimálne poistné bude upravené automaticky každý rok na základe obratu z minulého roka.
 
V prípade neuhradenia pohľadávok sa môžete rozhodnúť o odškodnení skôr, kedykoľvek bude ohrozené vaše podnikanie.

Jednoduché použitie

 • Vaše žiadosti o limity a hlásenia akejkoľvek nezaplatenej pohľadávky je možné vykonať prostredníctvom zabezpečenej online aplikácie Coface, Cofanet.
 • Coface vyhodnocuje vašu požiadavku na krytie pre každého z vašich zákazníkov, analyzuje ich výsledky, trh, politické a ekonomické prostredie v jednotlivých krajinách
 • Môžete dosiahnuť zaručené krytie pre každého Vášho zákazníka, ktorý je pod stálou kontrolou
 • Informujete Coface v dobe splatnosti pohľadávky o udalostiach, ktoré môžu spôsobiť platobnú neschopnosť
 • Po obdržaní Vašej žiadosti začína Coface s vymáhaním dlhu v prípade nezaplatenia faktúry
 • V prípade, že je potvrdené nezaplatenie, ktoré je spojené s bankrotom, problémami s cashflow Vašich zákazníkov alebo rozhodnutím vlády ... budete odškodnení

Nástroje na efektívnejšie riadenie vášho poistenia

COFANET ESSENTIALS: ONLINE APLIKÁCIA PRE OBSLUHU KLIENTOV

Coface poskytuje klientom aplikáciu Cofanet, bezpečné on-line prostredie pre správu záruk.

 

Umožňuje každému klientovi identifikovať svojich zákazníkov, zistiť celkový objem zaručených rizík, správy o stratách a sledovať poistné plnenie z nezaplatených faktúr. To všetko len za pár sekúnd.
 
Cofanet tiež ponúka hodnotenia rizík dlžníka, exportné funkcie a detailné hodnotenia.

 

 

COFAMOVE: PRE BEZPEČNÉ OBCHODOVANIE s jednoduchým prístupom

Coface poskytuje užívateľom CofaNet službu CofaMove, aplikáciu pre smartfóny na správu zákazníckeho a dodávateľského portfólia.
 
CofaMove je doplnková služba pre CofaNet. Zlepšuje reakciu na podstúpenie rizika a monitoring, ako aj poskytuje návod pre úverové riadenie obchodníkom v reálnom čase.

 

icon-fleches
 
 

TRADELINER: 3 KĽÚČOVÉ FAKTY

 •  

  Komplexná ponuka, ktora sa prispôsobí vývoju vo vašom podnikaní

 •  

  Riešenie, ktoré vám bezpečne umožní rast vašich predajov

 •  

  Uľahčuje váš pristup k bankovému financovaniu

Na stiahnutie

Nahor
 • Slovak
 • English