Novinky a publikácie
06. 02. 2015
Firemné novinky

2015 Country Risk Conference: Globálne oživenie bude v roku 2015 ťažkopádne a bude čeliť mnohých rizikám

CRC
Globálna ekonomika sa postupne oživuje. Je menej silná ako pred krízou v roku 2008, globálny rast však naďalej pokračuje v mierne zrýchľujúcom trende: Tento rok by mala ekonomika vzrásť o  3,1% po tom, čo v roku 2014 dosiahol rast  2,8% a 2,7 % v roku 2013. Mierne zlepšenie sa očakáva tak vo vyspelých krajinách (z 1,7% v roku 2014 na 2,1% v roku 2015), ako aj v rozvíjajúcich sa krajinách (zo 4,2% na 4,3%).
Vyspelé krajiny: badať určité zotavenie, ale je krehké z dôvodu stále obmedzených investícií v Európe

Nadnárodná spoločnosť Coface je opatrne optimistická vo svojom najnovšom hodnotení rizík vo vyspelých krajinách. „V prvom rade, v Spojených štátoch vidieť silný rast (tento rok by to malo byť 2,9%), ktorý ťaží zo silného domáceho dopytu a skutočnej renesancie priemyslu, napríklad automobilového sektora, kde firmy pracujú na 90% svojich kapacít. Firmy využívajú rozsiahle zníženie nákladov: jednak nižšie náklady na energiu spojené s expanziou bridlicového plynu a poklesom cien ropy, ale aj obmedzený rast miezd. Oceliarsky priemysel tak zostáva jediným odvetvím, kde je riziko naďalej vysoké, kým chemický, textilný, automobilový priemysel a doprava patria do kategórie s miernym rizikom, čo je najlepšie hodnotenie v barometri sektorového rizika Coface,“ konštatuje  Coface (pozn.: v prípade sektorového rizika porovnáva  Coface zmeny vo finančných údajoch firiem ako zmeny obratu, ziskovosti, cash flow a pohľadávok. Rozlišuje štyri kategórie rizík: mierne, stredné, vysoké a veľmi vysoké).

 

Zlepšenie je oveľa pomalšie v Európe, čo je zjavné: v eurozóne by mal tento rok dosiahnuť rast 1,2 %, kým vlani to bolo 0,8% a rok predtým dokonca -0,4%. Po nedávnom zlepšení hodnotenia  Španielska, Nemecka a Rakúska tak Coface oznamuje ďalší pokrok v prípade Česka a Portugalska.

 

Českosi zlepšilo hodnotenie na A4 s pozitívnym výhľadom aj vďaka predpokladom zdravého rastu ekonomiky v tomto roku. „Česká ekonomika bude ťažiť z európskeho oživenia automobilového trhu, čo vyvolá rast súkromných investícií. Štátne orgány pritom zvýšia využívanie európskych fondov, ktoré je potrebné vyčerpať do konca júna, čo povedie k zvýšeniu verejných investícií do dopravnej infraštruktúry,“ konštatuje Coface v hodnotiacej správe. Ako dodáva, vzhľadom na znehodnotenie  eura je pre českých exportérov vývoz do krajín eurozóny jednoduchší. „Obchodné výmena zostane vo veľkom prebytku,“ podotýka. Coface tiež oceňuje pevný základ tamojších bánk, ktoré sú síce zväčša dcérskymi spoločnosťami zahraničných bánk, no sú financované z domácich vkladov.

 

Portugalskosi z pohľadu rizika splácania pohľadávok polepšilo na známku B s pozitívnym výhľadom. Krajina sa vďaka záchrannému plánu rozvíja, jej rast sa tento rok predpokladá na úrovni 1,2%. Finančná situácia spoločností sa postupne zlepšuje: marže sa zotavujú a počet bankrotov klesá.

 

„Vo Francúzsku a v Taliansku vnímame zlepšenie finančnej kondície spoločností,“ konštatuje ďalej. Coface predpokladá rast marží hlavne francúzskych spoločností 31,1% do konca roka 2015, čo je úroveň z roku 2009. Je to výsledok realizácie "paktu o zodpovednosti", ktorý prijala francúzska vláda, ako aj poklesu cien ropy. Spoločnosti však budú podľa Coface aj naďalej veľmi opatrné v investičných rozhodnutiach, a to hlavne kvôli tzv. lowflation (nízky rast aj nízka inflácia) a rastúcim politickým rizikám v eurozóne (neistota ohľadom schopnosti vlád uskutočňovať reformy, ale aj  rastúca popularity antieurópskych strán).

 

V Európe je jadrom lowflation snaha o zadržiavanie si  hotovosti. Faktom je, že veľké bremeno verejného a súkromného dlhu spôsobuje používanie veľkej časti príjmov práve na splácanie dlhu. Paradoxne, práve negatívna inflácia podporená nízkym dopytom spôsobuje reálny nárast dlhu. V dôsledku toho zníženie verejného a súkromného dlhu udržuje deflačné tlaky a tie isté tlaky komplikujú zníženie dlhu. Ofenzívna akcia ECB je v tomto smere veľmi dôležitá tak pre firmy, ako aj pre domácnosti, aby sa predišlo deflačnej kríze. No ani to nebude stačiť, aby výraznejšie vzrástla chuť firiem investovať do reálnej ekonomiky.

 

„Po kríze suverénnych dlhov sa v Európe objavilo opačné riziko: existencia veľkých dlhov výrazne ovplyvňuje schopnosť obnovy a posilňuje deflačné tlaky. Rast brzdia aj geopolitické udalosti so stále nejasnými výsledkami. Ide predovšetkým o geopolitickú krízu medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá ovplyvňuje morálku tamojších hráčov v ekonomike. Napokon, návrat politického rizika do samotnej Európy ovplyvňuje dôveru. V tomto smere budú voľby v roku 2015 dôležitými testami,“hovorí Yves Zlotowski, hlavný ekonóm Coface.

 

Rozvíjajúce sa krajiny: Návrat k „tradičnej" kríze, s niektorými šťastnými výnimkami

Kým rast v rozvíjajúcich sa krajinách zostáva silný, tie čelia návratu tradičnej krízy, s odlivom kapitálu a opakujúcim sa napätím vo výmenných kurzoch. Ako ilustrácia slúži volatilita šiestich krehkých mien od roku 2009 v Brazílii, Indii, Indonézii, Turecku, Južnej Afrike a v Rusku. Kombinácia ekonomického spomalenia, rastúceho súkromného zadlženia a opakovaného znehodnocovania mien viedla Coface k prehodnoteniu rizikovosti krajín smerom nadol. Najnovším bolo zhoršenie hodnotenia v prípadeTurecka na známku B (rast v roku 2015 by mal byť 3,5%) aRuska na C (-3,0% v roku 2015). Avšak, potrebné je poznamenať, že kým firmy čelia riziku nesplácania pohľadávok, rozvíjajúce sa ekonomiky už ukončili krízu systémového charakteru. Banky sú silnejšie a verejné financie majú pevný základ. Stručne povedané, žiadna veľká rozvíjajúca sa krajina nemusela požiadať MMF o núdzovú pomoc. Dve krajiny Latinskej Ameriky  -Venezuela a Argentína pritom vlani prešli špeciálnym testom na riziká vonkajšej likvidity. Pri oboch hrá v krajnom prípade úlohu „šíriteľa likvidity“ Čína.

Hocako, niekoľko krajín vyniklo vďaka takémuto priaznivému vývoju.Vietnam, ktorého hodnotenie rizika na úrovni C má teraz pozitívny výhľad, napríklad stabilizoval svoj výmenný kurz. Vidieť tu aj  dynamický vývoz elektronických výrobkov. Prilákal tiež zahraničné investície, najmä kórejské, a to aj napriek zložitému podnikateľskému prostrediu. Coface tiež zlepšil hodnotenieSrí Lanky na B, pretože od konca vojny v roku 2009 zaznamenala táto krajina silný a stabilný rast s klesajúcim deficitom rozpočtu.

 

Negatívny výhľad pre Čínu: prvé zhoršenie rizika od roku 2010

Čínske spoločnosti vstúpili podľa Coface do nebezpečnej zóny, aj preto sa rozhodla oznámiť zhoršenie terajšieho hodnotenia rizika platobnej neschopnosti firiem vČínena A3 s negatívnym výhľadom. Firmy čelia v súčasnosti niekoľkým výzvam: jednak sa potvrdilo spomalenie ekonomiky. Coface očakáva rast v tomto roku 7%. Viaceré rôzne odvetvia majú zas problém s nadmernými kapacitami, vrátane hutníctva a stavebníctva.

„Najmä zadlženosť už dosiahla znepokojujúcu úroveň. Súkromný dlh sa odhaduje na viac ako 200 % HDP,“ upozorňuje Coface. Bankové úverovanie rastie naďalej rýchlejšie než HDP. K tomu je potrebné pripočítať financovanie zo strany tieňového bankovníctva, ktoré nie je príliš transparentné a často je úžernícke. Táto fáza rastúcich rizík je nevyhnutná a potrebná na „normalizáciu“ čínskeho rastu. Ochota štátnych orgánov podporovať spotrebu na úkor investícií s cieľom znížiť nadmerné kapacity znamená, že kolosálny dlh firiem sa už nedá systematicky refinancovať. „Preto očakávame, že čínske spoločnosti budú mať v tomto roku platobné problémy,“ upozorňuje Coface.

Stiahnuť túto tlačovú správu : 2015 Country Risk Conference: Globálne oživenie bude v roku 2015 ťa... (165,44 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English