Novinky a publikácie
21. 02. 2022
Country risk a ekonomické štúdie

Coface Barometer: Rizikom bude najmä inflácia

Coface Barometer: Rizikom bude najmä inflácia

Dva roky po prepuknutí pandémie COVID-19 sa globálna ekonomika naďalej zotavuje, no stále čelí významným výzvam. Po nádychu v treťom kvartáli ukázala nová mutácia koronavírusu Omicron nepredvídateľnosť pandémie a opäť zhoršila jeden z hlavných faktorov ovplyvňujúcich oživenie: narušenie dodávateľských reťazcov. Ďalším veľkým rizikom je vývoj inflácie. Upozorňuje na to vo svojom najnovšom Coface Barometri nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Spoločnosť pravidelne hodnotí vývoj ekonomiky a dopady, ktoré majú na hospodárstvo aj ďalšie ukazovatele - politické, zdravotné, sociálne a pod. Zlepšenie situácie sa prejavilo aj na zlepšenom hodnotení rizikovosti krajín. Coface zlepšila hodnotenie 4 krajinám, vrátane Dánska, ktoré si zlepšilo hodnotenie z A2, teda nízke riziko, na A1, čo je veľmi nízke riziko. Naopak dvom krajinám, Srí Lanke (D) a Turecku (C) riziko vzrástlo. „Krajinám strednej Európy sa hodnotenie rizika nezmenilo, Slovensko má A3. V regióne sa zlepšili vyhliadky drevospracujúcemu sektoru na stredné riziko. Naopak  veľmi vysoké riziko nesplácania pohľadávok je v SVE v odevnom a textilnom sektore, vysoké riziko v doprave, strojárstve a automotive,  zhoršená situácia je v energetike,“ konštatuje Ján Čarný, generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko.

 

Ohrozené dodávateľské reťazce

Epidemický vývoj si v mnohých krajinách opäť vyžiadal zavedenie obmedzení, no hoci niektoré európske krajiny zaviedli aj čiastočné lockdowny, opatrenia už neboli také tvrdé. Aj preto boli priame ekonomické dopady menej významné, hoci vplyv na leteckú dopravu, cestovný ruch, hotely a reštaurácie je stále negatívny.

Pokiaľ ide o dodávateľské reťazce, po počiatočnom dopade na automobilový sektor sa ťažkosti s ich prerušovaním rozšírili do väčšiny odvetví, od výroby až po stavebníctvo. „Je tak stále ťažké nielen predpovedať čas návratu do normálu, ale aj konsenzus o postupnom uvoľňovaní od 1. polovice roku 2022 je, zdá sa, príliš optimistický a výpadky a nedostatok materiálov budú pravdepodobne pokračovať,“ konštatuje Ján Čarný. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo Coface znížila predpovede rastu HDP na rok 2022 pre niekoľko európskych krajín, ako aj pre USA a Čínu. „Okrem toho, hoci oživenie pokračuje, počet insolvencií, ktorý je nateraz vo väčšine krajín vrátane Spojených štátov, Francúzska a Nemecka, veľmi nízky, by sa mal v roku 2022 postupne zvyšovať, ako to už vidíme v prípade Veľkej Británie,“ spresňuje Ján Čarný.

Kľúčové riziko roka 2022? Inflácia

Rok 2022 prináša pre globálnu ekonomiku aj ďalšie, čoraz významnejšie riziko – infláciu.  Najmä, keď rast cien komodít pokračuje a je poháňaný krátkodobou zotrvačnosťou ponuky a geopolitickým napätím. „Táto inflácia je v mnohých ekonomikách poháňaná aj cenami priemyselných tovarov, keďže firmy premietajú zvýšenie výrobných nákladov do spotrebiteľských cien,“ podotýka Ján Čarný.

Vysoké ceny komodít prinášajú úžitok veľkým víťazom. Očakáva sa, že región Perzského zálivu zaznamená tento rok silný rast. „Nórsko zaznamenalo historicky najvyšší obchodný prebytok vďaka rastúcemu exportu ropy a plynu,“ konštatuje. Napokon, mnohé africké krajiny, dokonca aj tie, ktoré zasiahol ozbrojený konflikt alebo politické otrasy, stále ťažia z vysokých cien energií, nerastov, dreva a poľnohospodárskych produktov.

V Spojených štátoch inflácia a problémy na strane ponuky utlmili dynamiku oživenia. Aj keď sa očakáva, že rast HDP zostane v roku 2022 stabilný (+3,7 %), tieto faktory budú aj naďalej obmedzovať väčšiu aktivitu. „V 4. štvrťroku 2021 dosiahla ročná miera inflácie 7 %, čo je najvyššia úroveň za posledných 40 rokov,“ upozorňuje. V reakcii na tento cenový nárast sa americká centrálna banka rozhodla pre agresívnejšiu politiku a naznačila bezprostredné zvýšenie sadzieb, čo vyvolalo sprísnenie menovej politiky v niektorých rozvíjajúcich sa ekonomikách. V Európe viedli prerušenia dodávateľských reťazcov v kombinácii so silným dopytom k vyšším cenám výrobkov a energií. „Nemecko zažilo najvyššiu infláciu za posledných 30 rokov. Vo zvyšku eurozóny je situácia trochu zmiešaná: inflácia zostáva relatívne mierna vo Francúzsku, zatiaľ čo ceny v Španielsku prudko vzrástli,“ vysvetľuje Ján Čarný. V Spojenom kráľovstve inflácia vzrástla na 5,4 % a viedla britskú centrálnu banku Bank of England k tomu, že ako prvá centrálna banka v decembri 2021 zvýšila svoju úrokovú sadzbu. Druhý raz tak urobila začiatkom februára.

Hlavný scenár Coface naďalej počíta s vrcholom inflácie, ktorá by sa mala zmierniť až po uvoľnení cien energií a po prekonaní prekážok v dodávateľskom reťazci, teda v druhej polovici tohto roka.

Inflácia zhorší sociálne napätie

Prudký nárast inflačných rizík však zhoršuje sociálne tlaky v rozvíjajúcich sa a rozvojových krajinách, ktoré už boli aj bez toho posilnené nárastom sociálnych nerovností spojenej s pandémiou,“ poznamenáva Ján Čarný. V Afrike vysoké ceny energií a potravín, ktoré výrazne zaťažujú domácnosti, obmedzili spotrebu do takej miery, že sa zvýšila potravinová neistota a chudoba. Fiškálna podpora, ktorá je už na kontinente veľmi obmedzená v dôsledku úrovne verejného dlhu, sa prerušila, pričom nezamestnanosť je vo väčšine krajín vysoká. Juhoafrická republika, Alžírsko, Angola, Mozambik, Nigéria, KDR, Zimbabwe, Etiópia, Guinea a Tunisko sú príkladmi krajín, ktoré v dôsledku krízy zažívajú rastúci sociálny tlak.

Čína ťahá región

Čínske spomalenie sa síce prehĺbilo vo 4. štvrťroku 2021 s ročným tempom rastu 4 %, čo je najpomalšie tempo od vrcholu pandémie v roku 2020. Oživenie čínskej ekonomiky bolo totiž ovplyvnené spomalením trhu s nehnuteľnosťami, pokračovaním „nulového COVIDu“, stratégie, ktorá mala negatívny vplyv na výdavky domácností, slabý rast investícií a nedostatok energie. Za rok 2021 vzrástol čínsky HDP o 8,1 %.

Ázijsko-pacifické ekonomiky, silne ovplyvnené variantom Delta v 3. štvrťroku 2021, sa však na konci roka opäť naštartovali. Väčšina ekonomík regiónu sa do konca roka 2021 vrátila na úroveň HDP spred krízy, s výnimkou Japonska a Thajska. Pokračujúce oživenie by však mohlo zvýšiť inflačné tlaky, najmä ak sa trhy práce sprísnia.

 

 

obr1

 

obr2

 

 

 

 

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Coface Barometer: Rizikom bude najmä inflácia (663,60 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English