Novinky a publikácie
28. 04. 2015
Country risk a ekonomické štúdie

Coface: Kauza Váhostav-SK otvára viacero otázok

Coface: Kauza Váhostav-SK otvára viacero otázok
Vo verejnom sektore by mal byť stanovený presný rozpočet, respektíve cena za dielo, ktorá by bola referenčná, napríklad  formou štátnych expertíz, a podozrivo nízke cenové ponuky by boli vyradené. „Rovnako by súťažiaci boli povinní predkladať súbor činností, ktoré zabezpečujú vo vlastnej réžii a ktoré si riešia subdodávateľským spôsobom, spolu aj s ich menným zoznamom,“ konštatuje k niektorým z opatrení, ktoré treba prijať v súvislosti s kauzou Váhostav-SK, generálny riaditeľ Coface Slovensko Juraj Janči.

Súčasné spory o hľadanie východiskového riešenia pre veriteľov Váhostavu-SK a samotnú firmu naplno odkrývajú dlhoročný problém stavebného sektora a vyžadujú si tak čo najskôr prijať legislatívne kroky, ktoré by pochybnému správaniu firiem v sektore v budúcnosti zabránili.

Legislatívne kroky? Potrebné sú viaceré

Legislatívnych krokov je podľa spoločnosti Coface, jednej z najväčších svetových firiem na manažovanie pohľadávok, viacero. „Vo verejnom sektore by mal byť stanovený presný rozpočet, respektíve cena za dielo, ktorá by bola referenčná, napríklad formou štátnych expertíz, a podozrivo nízke cenové ponuky by boli vyradené. Rovnako by všetci súťažiaci boli povinní predkladať súbor činností, ktoré zabezpečujú vo vlastnej réžii a ktoré si riešia subdodávateľským spôsobom spolu aj s ich menným zoznamom. Takto by mohol verejný investor určiť kľúčových subdodávateľov, ktorým by v prípade neplatenia generálnym dodávateľom, automaticky platil ich dodávky za tovar alebo uskutočnené služby,“ vysvetľuje Juraj Janči.

Legislatíva by sa podľa neho mala zmeniť aj pokiaľ ide o minimálnu mieru uspokojenia v reštrukturalizácii. „Zákonom by sa táto minimálna miera uspokojenia v reštrukturalizácii mala upraviť aspoň na 30-40 percent. Tiež by sa mala rozšíriť definícia skutku trestného činu podvodu o prípad zámernej nízkej ceny a úmyslu nezaplatiť svojim dodávateľom,“ podotýka.

Zmýšľanie v sektore treba zmeniť

Práve dané kroky by mali zmeniť zmýšľanie firiem v sektore. Podľa Coface sa firmy doteraz spoliehali na tzv. silné mená ako Doprastav, Váhostav-SK, TSS Grade a podobne, kde veľkosť a história firiem klamlivo pôsobili na subdodávateľské firmy dojmom, že sa nemôže nič stať.

„Na základe nášho dlhoročného monitoringu vývoja stavebného sektora a našich skúseností z tohto sektora nám vyplýva, že problém väčšinou nastáva, ak generálny dodávateľ diela alebo zhotoviteľ si neplní svoje povinnosti, či už vplyvom druhotnej platobnej neschopnosti alebo zámernou špekuláciou nízkej ponúkanej ceny. Teda generálny dodávateľ ide do súťaže s vopred naplánovanou stratou, či dokonca tým, že nezaplatí subdodávateľom. Následne vzniká reťazová reakcia, kde sa neplatenie šíri celým spektrom subdodávateľských spoločností,“ konštatuje Juraj Janči.

Prvotná príčina tak vzniká buď nesprávnou kalkuláciou nákladov, cenovou vojnou alebo nepredvídateľnými okolnosťami. „Aktuálna situácia učí firmy v tomto sektore, že je dobré mať preverených odberateľov už pred začatím obchodného vzťahu a rovnako zaznamenávame od konca minulého roka aj zvýšený dopyt po poistení,“ dodáva Juraj Janči.

Špecifický sektor so zádržným

Hoci splatnosť v sektore stavebníctva sa pohybuje od 60 až do 120 dní pri štandardných platobných podmienkach a do 180 dní pri mimoriadnych platobných podmienkach, tento sektor je na rozdiel od iných sektorov špecifický uplatnením zádržného. „Zádržné je zmluvne dohodnutá čiastka z hodnoty všetkých faktúr, čo je približne 5 až 15 %. Uplatňuje sa buď jednorazovo, ako samostatná faktúra s dlhou lehotou splatnosti, alebo už spomenutá percentuálna výška aplikovaná na každú faktúru,“ vysvetľuje Juraj Janči. Suma sa zadrží až po uplynutí určitej lehoty po odovzdaní diela, pokiaľ sa neuplatňujú žiadne reklamácie. Zádržné je väčšinou na obdobie od 6 mesiacov až do 5 rokov.

Vzhľadom na špecifickosť a netypické správanie v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch je však podľa neho už nevyhnutné mať v tomto biznise čo najviac informácii o obchodnom partnerovi, neustále monitorovať jeho správanie a čo najskôr zareagovať na meškanie platieb.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Coface: Kauza Váhostav-SK otvára viacero otázok (122,03 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English