Novinky a publikácie
30. 09. 2014
Country risk a ekonomické štúdie

Politika cukru a biča: Akým výzvam čelí čínska ekonomika

Politika cukru a biča:  Akým výzvam čelí čínska ekonomika
Čínska vláda sa od začiatku roka snaží realizovať viacero krokov vo svojom reformnom programe, najmä pokiaľ ide o dolaďovanie štruktúry ekonomiky. No tým, že sa domáci dopyt utlmuje, trh s nehnuteľnosťami je pomalý a kapacita v niektorých odvetviach zaostáva, je nepravdepodobné, že Čína dosiahne cieľ rastu HDP 7,5 %. Coface ho očakáva tento rok na úrovni 7,4 %.
Rastú nesplácané úvery aj náklady na financovanie

Ako Coface predpovedal ešte začiatkom roka v správe o platobnej schopnosti čínskych firiem, v krajine rastú nesplácané úvery (NPL). Za prvý polrok dosiahli medziročne rast 28,7%. „Trend vývoja čínskej ekonomiky v prvom polroku je v súlade s našimi očakávaniami,“ hovorí Rocky Tung, ekonóm Coface pre ázijsko-tichomorskú oblasť. Na jednej strane vidieť, že sa rast stabilizuje. No na druhej strane badať, že firmy z priemyslu - predovšetkým menšie - čelia tlaku rastúcich nákladov na financovanie, ale aj spomaleniu dopytu.

„Rastúce NPL vedie k obavám z úverovej kvality, kým náklady na financovanie zostávajú problémom pre rôzne odvetvia a menšie firmy, ktoré nemajú prístup k úverovým prostriedkom. Preto by kontrolovaná miera inflácie a zníženie úrokovej sadzby mohlo pomôcť zmierniť finančný tlak na podniky a pomôcť dosiahnuť cieľ vlády pre rast 7,5%,“ konštatuje Rocky Tung.

Stagnujúcitrh s nehnuteľnosťami a nadkapacita
Slabší výkon zaznamenal v prvom polroku 2014 sektor nehnuteľností, kde sa ani do konca roka neočakáva obrat. „Tlak cien a úroveň dlhu developerov sú stále znepokojujúcejšie. Pri vysokom množstve nepredaných nehnuteľností zostáva krátkodobý výhľad pre odvetvie  pochmúrny,“ povedal Rocky Tung.

Odvetvie nehnuteľností je však pre čínsku ekonomiku významné, takže je potrebné sa vyhnúť jeho kolapsu. Aj preto by urbanizačný plán vlády mal korigovať strednodobý dopyt, ktorý sa zároveň zameria viac na kvalitu než objem investícií.

Kovospracujúci priemysel naďalej trápia otázky nadmernej kapacity a slabší než obvyklý rast dopytu poškodzuje aj ziskovosť. Energetika, využívajúca uhlie, tiež zažíva nižší rast dopytu, keďže aj celková ekonomická dynamika sa spomaľuje. Je zrejmé, že tlak na ceny povedie k nárastu miery rizika do budúcnosti, keďže narúša ziskovosť a prináša finančné problémy. Hoci začiatkom roka ešte vládol optimizmus v drevárensko-papierenskom priemysle, aj ten bojuje s nízkymi cenami. Vzhľadom však na odhodlanie vlády konsolidovať priemysel by sa mohla zlepšiť dynamika ponuky a dopytu už od roku  2015.

 

sektorovy_barometer_Ciny

 

Pomalý rast na trhu spotrebného tovaru

Podobne je optimistickejší strednodobý výhľad aj v čínskom spotrebiteľskom sektore. Spotrebiteľský trh v Číne by mohol zvyšovať tempo rastu a byť ťahúňom rastu ekonomiky v strednodobom horizonte tým, že využíva rast strednej triedy, vyšší počet ľudí v produktívnom veku, zvyšujúcu sa životnú úroveň a zlepšovanie maloobchodných predajných sietí. Zároveň s  bojom proti korupcii a oslabeným tempom rastu príjmov obyvateľstva by to však tiež mohlo znamenať strop pre potenciál rastu trhu už v najbližšej dobe. To je aj v súlade s predpokladom Coface o spomaľujúcom sa raste čínskej ekonomiky.
Hoci je tu množstvo náznakov poukazujúcich na nevýrazné tempo rastu v tomto roku, je zrejmé, že vláda predstaví silnejšie stimuly pre udržateľný hospodársky rast. Presnejšie povedané, očakáva sa pokračovanie cielenej podpory. Okrem toho, možným znížením úrokových sadzieb by sa priamo znížili náklady na financovanie a oživila by sa spotreba. Čínska centrálna banka by však mala následne vyvážiť potenciálne úverové riziko spôsobené takýmto uveľnením.

 

Príloha 1

NPL pokračovala v prvej polovici roka v rýchlom raste:

NPL

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Politika cukru a biča: Akým výzvam čelí čínska ekonomika (228,70 kB)

Pozrite tiež


Nahor
  • Slovak
  • English