Novinky a publikácie
30. 10. 2014
Country risk a ekonomické štúdie

Svetový obchod: návrat k predkrízovej úrovni je nepravdepodobný, ale potenciál pre rast existuje

Svetový obchod: návrat k predkrízovej úrovni je nepravdepodobný, ale potenciál pre rast existuje
Po tridsiatich rokoch bezprecedentného rozmachu zažíva svetový obchod radikálne zmeny. Je spomalenie cyklickým alebo dlhodobým a štrukturálnym javom?

Na svetovom obchode sa podpísali nepriaznivé vplyvy krízy

Od prepuknutia hospodárskej krízy v rokoch 2008-2009 zažívame spomalenie tempa rastu medzinárodného obchodu. Ten dopláca v prvom rade a hlavne na celkový dlhodobý pokles globálneho rastu. Toto štrukturálne a dočasné spomalenie hlavne vo veľkých rozvíjajúcich krajinách však svetovému obchodu veľmi škodí. Práve v prípade boomu ich exportu bolo vidieť úmeru s rozvojom a rastom svetového obchodu. A to dokonca oveľa výraznejšiu ako pri vyspelých ekonomikách. Je tu však aj druhý negatívny vplyv krízy, a to pokles dopytu po surovinách. Napríklad z hlavných rozvíjajúcich sa krajín, ktorým tento rok najviac vzrástol export – Poľska, Rumunska, Indie a Filipín, väčšina predávala výrobky spracovateľského priemyslu, nie suroviny. Konštatuje to nadnárodná spoločnosť Coface vo svojej najnovšej analýze o dopadoch krízy na svetový obchod.

 

vyvoj_rastu_HDP

 

„Sklamanie z exportnej výkonnosti však vo viacerých krajinách vystriedala politika protekcionizmu – opatrení na ochranu vlastného trhu, čo však bráni obchodu. Krajiny Argentína, Rusko a India prijali podľa organizácie GTA medzi júlom 2008 a júlom 2014 každá po viac ako 250 opatrení na podporu vlastného trhu. To je v prepočte takmer dvakrát toľko ako v prípade Spojených štátov, Nemecka, Francúzska, Veľkej Británii a Talianska,“ upozorňuje Coface. Rusko sa dokonca vzhľadom na nedávne opatrenia vlády zakázať dovoz agropotravinárskych produktov z Európskej únie, Spojených štátov, Kanady a Austrálie stalo krajinou s najprotekcionistickejšou politikou.

 

protekcionizmus

 

Celosvetovým trendom je zahrnúť rozvíjajúce sa krajiny do hodnotového reťazca

Dopady krízy na obchod naberajú najmä v tomto storočí na dôležitosti, a to kvôli internacionalizácii výrobných procesov. Práve týmto kanálom sa kríza z obdobia 2008-2009 rýchlo rozšírila aj do svetového obchodu. Obchod s medziproduktmi (teda obchod, kde sa tovar dovezie do krajiny, dá sa mu pridaná hodnota a opäť sa vyvezie), ktorý je základom globálneho hodnotového reťazca (GVC), poklesol v roku 2009 o  25 %. Medziregionálny obchod (s výnimkou Ázie) takisto nedokázal kompenzovať dopady krízy napriek šíreniu dohôd o liberalizácii obchodu. Aj preto sa obchod v rámci regiónu stále podieľa  na celkovom vývoze vo väčšine rozvíjajúcich sa regiónov len mierne – v Afrike je to napríklad 11 %, v Latinskej Amerike 20 % a 15 % v krajinách SNŠ.

Istá odolnosť GVCs na krízu priniesla priaznivé vyhliadky rastu v strednodobom horizonte, takže priestor pre zlepšenie tu je. „Nezanedbateľným dôvodom  je integrácia rozvíjajúcich sa krajín do takýchto globálnych reťazcov. Toto je aj prípad Afriky. Vzostup strednej triedy v Ázii pravdepodobne zvýši zakladanie spoločností v Afrike, kde výrobné náklady (napríklad v textilnom a odevnom sektore)  závisia od mzdových nákladov,“ upozorňuje Coface. 

Prognóza: obmedzený, ale menej nestály rast obchodu 

Coface preto očakáva zrýchlenie rastu svetového obchodu v budúcom roku okolo 5 %, čo je viac, ako sme videli v posledných dvoch rokoch.

„No tým, že tu máme pokles rastu ekonomík v hlavných vyspelých a rozvíjajúcich sa ekonomikách, nedá sa očakávať, že by sa aj rast obchodu vo svete dostal na predkrízové čísla. Na druhej strane, práve zrýchlenie globálneho rastu a pokračovanie internacionalizácie hodnotového reťazca  by mohlo naznačovať zvýšenie rastu svetového obchodu  v roku 2015,“vysvetľuje Julien Marcilly, riaditeľ Oddelenia Country Risk.

Okrem miery rastu sa však očakáva aj zlepšenie štruktúry obchodu. „Rozšírenie sektora služieb vo vyspelých a rozvíjajúcich ekonomikách by totiž malo podporiť v podobnom meradle aj rast obchodu. Rýchlosť rozvoja tohto procesu však bude závisieť od rýchlosti vývoja technológií. Tento vývoj má jednu veľkú výhodu: dá sa očakávať, že výkyvy v celosvetovom obchode budú menej výrazné aj vzhľadom k tomu, že zmeny v sektore služieb sú vo všeobecnosti menej výrazné ako v priemysle,“ konštatuje Coface.

Tieto prognózy vedú Coface k predpokladom, že v najbližších niekoľkých rokoch bude rast svetového obchodu skromnejší, ale aj menej citlivý na výkyvy.

 

rast_vyspelych_ekonomik

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Svetový obchod: návrat k predkrízovej úrovni je nepravdepodobný, ... (306,88 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English