Novinky a publikácie
28. 01. 2016
Country risk a ekonomické štúdie

V 15 krajinách vzrástlo riziko bankrotov, stredná Európa sa zlepšuje

V 15 krajinách vzrástlo riziko bankrotov, stredná Európa sa zlepšuje

Coface: Tento rok je potrebné sa vo svete zamerať na tri riziká:slabý rast, politické napätie a rast firemných dlhov v rozvíjajúcich sa ekonomikách

  • Vyspelé ekonomiky: množstvo dôvodov na obavy, vrátane dopadovvolatility na finančných trhoch, lacnej ropy a čínskeho spomalenia ekonomiky
  • Rozvíjajúce sa krajiny:okrem pomalého rastu je tu rastúce zadlženie podnikov
  • Zvýšené politické riziká, ktoré môžu mať vplyv na podnikateľskú dôveru vo všetkých regiónoch

Ďalší rok politických neistôt

V tomto roku bude potrebné opatrne pristupovať k vyvíjajúcim sa rizikám krajín. V prostredí slabého globálneho rastu, ktorý Coface odhaduje na 2,7 % po 2,5 % v roku 2015, sa očakáva, že riziká, ktoré sa objavili v roku 2015, pretrvajú aj v tomto roku. „V popredí je najmä politické napätie, a to tak vo vyspelých, ako aj rozvíjajúcich sa krajinách,“ konštatuje nadnárodná spoločnosť a globálny líder v manažovaní kreditného rizika firiem Coface, ktorá pravidelne sleduje dopady rizík aj na schopnosť firiem v jednotlivých krajinách splácať svoje  pohľadávky.

Voľby v Spojených štátoch a najmä riziko „Brexitu“ Spojeného kráľovstva pravdepodobne budú mať dopad aj na podnikateľskú dôveru. Veď obe vyspelé ekonomiky vlani prekonali výsledkami eurozónu. V rozvíjajúcich sa krajinách najväčšia neistota zostáva na Blízkom východe. Riziko terorizmu by mohlo viesť k posilneniu nacionalistických hnutí. Podľa indexu politického rizika Coface to platí hlavne v prípade Turecka a Brazílie, ktoré za ostatných osem rokov zápasia s rastúcou politickou nestabilitou a s tým spojeným zhoršením ich ekonomickej situácie. Brazília, kde by mala politická kríza a recesia pokračovať aj v tomto roku, si tak zhoršila hodnotenie rizika krajiny, a to už druhýkrát za menej ako jeden rok, na známku C.

 

Vyspelé krajiny: zotavovanie sa pod tlakom

„V prípade vyspelých krajín bude v tomto roku vidieť mierny nárast ekonomiky, Coface ho odhaduje na 2 %. Hlavné obavy však pramenia z ich závislosti na cenách komodít, z dopadov čínskeho spomalenia ekonomiky, ako aj volatility na finančných trhoch,“ konštatuje Coface.

Trend nízkych cien ropy by mal totiž pokračovať aj v tomto roku, a to v dôsledku pokračujúceho prebytku dodávok ropy – čiastočne sa to dá pripísať návratu Iránu na trh. Dopad nižších príjmov z ropy však už vidieť na významnom poklese investícií v ropnom sektore: Kanada si pohoršila a  z najlepšieho hodnotenia rizika sa dostala na stupeň A2. Pokračujúci pokles cien ropy má na druhej strane v niektorých vyspelých krajinách priaznivý vplyv na domácnosti a podniky. S výnimkou Japonska a Talianska takisto pokles účtov za energiu pomohol oživiť podnikové investície, a to najmä v Španielsku a Spojenom kráľovstve.

Japonsko patrí tiež medzi potenciálne obete čínskeho spomalenia, ktoré bolo výraznejšie, než sa čakalo. A to najmä vzhľadom k tomu, že 18% vývozu Japonska smeruje do Číny. Slabý rast ekonomiky, ktorý sa tento rok odhaduje na 0,9 %, ako aj pretrvávajúce riziko deflácie a nevyhnutnosť fiškálnej konsolidácie je dôvod, prečo Coface prehodnotila riziko v krajine a zhoršila hodnotenie na A1 s negatívnym výhľadom. Niet divu, že pokles dopytu a pokles v oblasti cestovného ruchu z pevninskej Číny aj naďalej ovplyvňuje aktivitu Hongkongu a Taiwanu, ktoré si takisto pohoršili hodnotenie.

„V eurozóne, kde Coface očakáva tento rok rast 1,7 % HDP, sa situácia firiem postupne zlepšuje. O tom svedčia aj štatistiky konkurzov vo Francúzsku, Nemecku či Taliansku, kde sme zaznamenali za prvých deväť mesiacov roka 2015 medziročne pokles v rozmedzí od -3,5 % po -5 %. Dokonca v Španielsku bol tento pokles -26 %,“ konštatuje Coface. Taliansky rast ťaží z pozitívne sa vyvíjajúceho domáceho dopytu a teda aj návratu dôvery či pokroku v oblasti štrukturálnych reforiem. Coface tak zlepšil pre Taliansko hodnotenie na B s pozitívnym výhľadom.

 

 

Nadmerná zadlženosť spoločnosti: nová nevoľnosť v rozvíjajúcich sa krajinách

Doslova novú nevoľnosť zažívajú rozvíjajúce sa krajiny. Rast ekonomiky sa tam znížil za posledných päť rokov na polovicu a tento rok sa očakáva tiež len 3,9%. „Situáciu komplikuje aj rastúca zadlženosť podnikov zasiahnutých jednak poklesom cien komodít, ako aj vysoko expanzívnou menovou politikou, ktorá nasledovala po páde banky Lehman Brothers a odštartovaní krízy,“ vysvetľuje Coface.

Ako však upozorňuje Coface, v danom okamihu zostáva nedotknutá len stredná Európa. Maďarsko  si zlepšilo hodnotenie rizika pravdepodobnosti firemných bankrotov o jeden stupeň na A4 a Lotyšsko na B s pozitívnym výhľadom. Obe vynikajú solídnym rastom podporovaným spotrebou domácností. Obdobne ťažia zo zvýšenia exportu do iných európskych krajinách mimo Ruska.

Podľa ekonómov spoločnosti Coface si však treba dať pozor na Čínu. Čínske spoločnosti patria medzi najzadlženejšie. Ich dlh predstavuje už teraz viac ako 160 % HDP, čo je o 60 bodov viac ako v roku 2008. Nasledujú Turecko (+30 bodov), Brazília (+17 bodov), Rusko (+14 bodov) a Malajzia (+11 bodov). Turecké spoločnosti, ktoré majú jednu tretinu svojho dlhu denominovaného v amerických dolároch patria medzi najviac vystavené menovému riziku. Hlavný záblesk nádeje v strednodobom horizonte je zisk z konkurencieschopnosti, ktorá vyplýva z nedávnych odpisov rozvíjajúcich sa mien.

V súvislosti so zvýšeným rizikom pre firmy Coface zhoršuje hodnotenie o jeden stupeň pre krajiny:

  • Alžírsko(B) a Gabon(C), a to z dôvodu nízkych cien uhľovodíkov
  • Južná Afrika(B), ktorá je negatívne ovplyvnená pomalším rastom hospodárstva a zvyšujúcim sa sociálnym napätím
  • Tanzánia(C) a Madagaskar(D), kde rast brzdí politická neistota

 

hodnotenie-rizika-januar-2016-1024px

 

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : V 15 krajinách vzrástlo riziko bankrotov, stredná Európa sa zlepš... (219,15 kB)

Pozrite tiež


 

Nahor
  • Slovak
  • English