Novinky a publikácie
10. 04. 2014
Country risk a ekonomické štúdie

Coface CEE Insolvency Report 2013: Počet insolvencií sa zvýšil v dôsledku slabého ekonomického prostredia

Coface CEE Insolvency Report 2013: Počet insolvencií sa zvýšil v dôsledku slabého ekonomického prostredia
  • Rekordný rok 2012 našiel premožiteľa, tromfol ho rok 2013: o 5 % viac insolvencií v roku 2013 v strednej a východnej Európe spôsobilo aj ekonomické spomalenie v eurozóne a fiškálne opatrenia
  • Najodolnejšie sektory: IT, vzdelávanie a zdravotníctvo
  • Najohroozenejšie sektory: Výstavba, veľkoobchod a maloobchod
  • Pozitívny výhľad na rok 2014 a 2015: stabilizuje sa konečne miera rastu insolvencií?

Firmy v regióne strednej a východnej Európy majú za sebou náročný rok 2013: už i tak slabá ekonomická situácia sa zhoršila v dôsledku fiškálnych opatrení, ktoré mali byť prostriedkom na riešenie rastúcich rozpočtových deficitov. Znížila sa aj spotreba domácností. Sťažený prístup k úverom spôsobila nielen znížená ponuka, ale hlavne klesajúci dopyt po nových úveroch. „Táto situácia mala priamy dopad aj na spoločnosti, výsledkom čoho bolo ich revidovanie predajných cieľov smerom nadol,“ podotýka vo svojej správe o insolvenciách v strednej a východnej Európe Coface, popredná celosvetová spoločnosť v poistení pohľadávok. Okrem toho však aj export, ktorý mal podľa očakávania prispieť k rastu ich HDP, narazil na spomalenie ekonomík v eurozóne, kde tradične práve ekonomiky strednej a východnej Európe hľadajú odbytiská pre svoj tovar.

vyvoj-platobnej-neschopnosti-2013

Tento ekonomický obraz sa preto priamo odrazil aj na štatistikách insolvencií, kde počet subjektov v platobnej neschopnosti dosiahol vlani 69 038. Takmer pre všetky krajiny z tohto regiónu – s výnimkou Maďarska, kde Coface zaznamenala pokles, platí,  že sa počet insolvencií zvýšil v priemere o 9 %. Najvyšší nárast insolvencií s 834 spoločnosťami (+39 %) zaznamenalo Bulharsko. Hlavnú príčinu vidí Coface v poklese domáceho dopytu, sťaženému prístupu k úverom a nedostatku programov na podporu podnikateľských aktivít. Slovensko pritom spolu s Českom patriapopri Bulharsku do prvej trojky najvyššieho prírastku insolvencií v regióne. Lotyšsko je, naopak,  svetlým príkladom  poklesu insolvencií. Ich počet tam vlani klesol medziročne o 7 %. Tento pozitívny výsledok je odrazom rastu HDP, ktorý Coface odhaduje na 4,6 %, ako aj rastúcej spotreby domácností v tejto pobaltskej krajine.

 „Krajiny strednej a východnej Európy vlani čelili náročným podmienkam, ktoré mali vplyv  na tamojšie podnikateľské prostredie. Popri nízkym výdavkom domácností tiež pociťovali dopad recesie v eurozóne, ktorá je hlavným odbytišťom pre väčšinu z nich. Česká republika ako krajina silne závislá od vývozu do vyspelých krajín EÚ je toho úplným dôkazom – nielen pokiaľ ide o makroekonomiku, kde krajina pocítila dvojročnú recesiu, ale aj mikroekonomiku, kde platobná neschopnosť podnikov prudko vzrástla. Kým v roku 2012 to bol 26 percentný rast, vlani sa už počet insolvencií zvýšil o 32 %,“  vysvetľuje Grzegorz Sielewicz, hlavný ekonóm Coface pre región CEE. 

Zložitý ekonomický vývoj bude naďalej tlačiť stavebníctvo nadol

Útlm dopytu, zníženie výdavkov domácností a rastúca konkurencia mali podľa Coface priamy negatívny dopad hlavne na maloobchod aj veľkoobchod. Počas druhej polovice roka 2013 síce už bolo cítiť pomalé oživenie ekonomiky, ktoré podporila nízka inflácia a aj isté signály návratu dôvery spotrebiteľov.

Napriek tomu stavebníctvo zostáva v regióne strednej a východnej Európy naďalej pod tlakom. Podľa Coface sa ani v roku 2013 nezlepšila dlhodobo zlá výkonnosť odvetvia. Čo je horšie, zapôsobil tam domino efekt, v dôsledku čoho vývoj negatívne ovplyvnil aj ďalšie priemyselné odvetvia súvisiace s výstavbou, napríklad výrobcov kovov, strojov a iných produktov a zariadení, ktoré využívajú stavebné firmy. „V blízkej budúcnosti nepočítame s faktormi, ktoré by zlepšili situáciu v stavebníctve,“ konštatuje Coface. Príliv prostriedkov z fondov EÚ z nového rozpočtového balíka na roky 2014-2020 sa odzrkadlí  na finančnej situácii spoločností najskôr na konci tohto roka. Navyše, firmy sa stále zdráhajú vo väčšom investovať do fixných aktív, kým nie sú presvedčené o definitívnom ukončení spomalenia rastu ekonomík a nástupu ekonomického oživenia.

Koho čaká v regióne rast konkurzov, koho pokles

Začiatok roka 2014 priniesol pozitívnejší ekonomický výhľad. Práve očakávané oživovanie ekonomík v eurozóne by mohlo prispieť aj k rastu v krajinách stredo- a východoeurópskeho regiónu. Coface predpokladá, že priemerná miera rastu ekonomík v týchto krajinách by sa tento rok mohla takmer zdvojnásobiť, teda z vlaňajších 1,2 % na 2,2 % v tomto roku. Hlavným zdrojom bude zvýšenie exportu do krajín eurozóny, ako aj zvýšenie súkromnej spotreby, ktorá by mala byť čoraz väčším prispievateľom k zvyšovaniu HDP v regióne. Toto zlepšenie prostredia pomôže aj firmám nadobudnúť väčšiu istotu pri prijímaní podnikateľských rozhodnutí a vrátiť sa k tvorbe fixného kapitálu. Ťahúňmi rastu budú hlavne pobaltské štáty Lotyšsko a Litva, ktorým Coface predpokladá rast  4,2 % respektíve 3,4 % HDP. „Hocako aj ostatné krajiny strednej a východnej Európy by mali zvýšiť tempo rastu v porovnaní s vlaňajším rokom,“ dodáva Coface. 

Hoci sa očakáva postupné ozdravovanie ekonomík v západnej Európe, tempo rastu tam bude tento rok len mierne, teda okolo jedného percenta. Rast potiahnu dve najstabilnejšie ekonomiky – Nemecko a Rakúsko. Tie by mali podľa odhadov Coface vzrásť o 1,7 % v oboch prípadoch. Obe tieto krajiny budú zároveň profitovať z oživenia spotreby domácností, k čomu prispieva aj ich najnižšia miera nezamestnanosti spomedzi štátov EÚ, rastúce mzdy a rastúci zahraničný dopyt po ich produktoch.

Aj firmy v regióne strednej a východnej Európy budú benefitovať zo zlepšenia situácie svojich hlavných zahraničných obchodných partnerov. Nejaký čas však potrvá, kým spoločnosti začnú byť opäť podnikateľsky aktívnejšie a výsledky bude vidieť aj na ich  finančných výsledkoch. „Kým v prípade Poľska a Lotyšska očakávame tento rok zníženie počtu insolvencií, mnohé ďalšie ekonomiky regiónu budú naopak čeliť nárastu bankrotov. Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, rovnako ako Chorvátsko a Slovinsko zaznamenajú najvyšší nárast za celý rok,“ predpovedá Coface.

vyvoj-platobnej-neschopnosti

.

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Coface CEE Insolvency Report 2013: Počet insolvencií sa zvýšil v d... (439,37 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English