Novinky a publikácie
30. 09. 2021
Country risk a ekonomické štúdie

Nemecké firmy sa aklimatizovali na pandémiu

Nemecké firmy sa aklimatizovali na pandémiu

Nemecké spoločnosti sa naučili žiť s koronou. Ako ukazuje najnovší prieskum nadnárodnej spoločnosti Coface, platobná disciplína nemeckých firiem sa zlepšuje a hoci krajina prešla recesiou, omeškanie platieb sa znížilo v priemere o osem dní. „Až 41 percent spoločností vyslovilo v prieskume pozitívne očakávania v súvislosti s rokom 2021. No hoci je relatívne vysoký tiež podiel tých, čo vidia pozitívne aj budúci rok, 32 %, hocako, odráža nižšiu istotu,“ konštatuje generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný. Nemecké firmy dnes vnímajú ako hlavné riziko pre exportné aktivity narušenie globálnych hodnotových reťazcov.

Prieskum Coface sa uskutočnil v mesiacoch júl a august 2021 a zúčastnilo sa ho 819 spoločností rôznych veľkostí a naprieč sektormi hospodárstva. Nadnárodná spoločnosť Coface je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Prieskum platobnej morálky nemeckých firiem uskutočnila už po piaty raz.

Hotovosť čo najskôr

V tohtoročnom prieskume firmy prejavili viac entuziazmu a viery v obchodných partnerov plniť si záväzky. Platobné podmienky ponúka už 74 %. Pred koronou to síce bolo až 81 %, no vlani sa percento firiem ochotných ponúknuť platobné podmienky znížilo na 62 %. „Dôvodom terajšieho zlepšenia môže byť aj fakt, že pre firmy je vzhľadom na pandémiu odbytiskom najmä domáci, známejší trh,“ konštatuje.

Naďalej však spoločnosti uprednostňujú kratšie platobné podmienky (od 0 do 60 dní). „Až 88 % oslovených spoločností požadovalo tento rok uskutočnenie platieb do 60 dní. Priemerná lehota splatnosti v sektoroch zostala podobná predchádzajúcim rokom, a to 32,6 dňa. Firmy preferujú mať hotovosť čo najskôr,“ konštatuje Ján Čarný.

Najopatrnejšie je stavebníctvo

Rozdiely však vidieť pri jednotlivých sektoroch. Najopatrnejšie je stavebníctvo. Až 75 % tamojších firiem si želá splatnosť faktúr počas prvých 30 dní s priemerom 24,4 dňa. V stavebnom, textilnom a odevnom sektore je pritom situácia najhoršia – platobné lehoty sa predĺžili až o 10 dní. Naopak v strojárstve došlo k zníženiu o -8,2 dňa, v agropotravinárstve a drevárstve o -7,3 dňa a v automobilovom priemysle o -6,3 dňa. Celkovo až 7 z 11 sektorov ponúka aj platobné lehoty dlhšie ako 90 dní, zatiaľ čo ultra dlhé platobné lehoty (nad 120 dní) sú tento rok zriedkavé.

Firmy už platia rýchlejšie

Zlepšuje sa tiež situácia s oneskorením platieb. „V tohtoročnom prieskume s nimi malo skúsenosť len 59 % oslovených spoločností, kým v roku 2020 to bolo 68 %,“ konštatuje Ján Čarný. S výnimkou dopravy a kovovýroby sa počty oneskorení platieb znížili vo všetkých odvetviach. No kým v agrobiznise a drevárenstve sa s tým stretla len polovica oslovených, v rizikovom textilnom a odevnom sektore bol tento podiel až 70 %. „Najnižšiu mieru omeškania uvádzajú už tradične firmy zo sektora informačných a komunikačných technológií (IKT), a to nie dlhšie ako 30 dní. Žiadna spoločnosť neuviedla meškanie nad 60 dní. Kovovýroba je jediným sektorom, ktorý vykazoval meškanie viac ako 150 dní (2 %),“ podotýka Ján Čarný. Ide o výrazné zlepšenie, keďže v roku 2020 hlásili okrem kovospracujúceho priemyslu extrémne dlhé omeškania platieb aj spoločnosti zo stavebníctva a papierenského priemyslu.

V priemere sa omeškanie platieb v ekonomike znížilo o 8 dní na 27,7 dňa. Najväčší pokles zaznamenal farmasektor (-26 dní) a IKT (-25 dní). „Firmy ako dôvody oneskorenia platieb uvádzali najčastejšie finančné ťažkosti, a to až 46 %. Pre pätinu oslovených bol dôvodom nižší dopyt v Nemecku, predovšetkým kvôli lockdownu. Je však zaujímavé, že ďalších 20 % ako dôvod uviedlo nedostatok možností financovania, hoci vládna podpora v krajine naďalej pokračuje,“ podotýka Ján Čarný.

Výhľadovo sú však nemecké firmy optimistické. Len 11 % očakáva budúci rok v porovnaní s týmto zhoršenie. Najoptimistickejšie sú firmy v kovospracujúcom a automobilovom sektore a pozitívne sa na ďalší rok pozerajú dokonca aj koronou ťažko skúšané spoločnosti z textilného a odevného sektora.

Najväčšie riziká

Podľa prieskumu vnímajú nemecké firmy niekoľko rizík. V covidovom čase je pre exportné firmy najväčším rizikom narušenie globálnych hodnotových reťazcov, čo uviedlo 40 % opýtaných,“ konštatuje Ján Čarný. Rastúce ceny neropných komodít sú tiež veľkou témou tohto roku (pre 20 % firiem), po ktorej nasledujú účinky COVID-19 na globálne hospodárstvo (pre 10 % firiem) a na nemecké hospodárstvo (8 %).

Ako zároveň upozorňuje ekonómka Coface pre severnú Európu Christiane von Bergová, zlepšené výsledky týkajúce sa vývoja oneskorení platieb sú v určitom ohľade mierne znepokojujúce. Štátnu pomoc totiž za posledných 12 mesiacov využilo 48 % opýtaných firiem. Pandemická pomoc federálnej vlády a daňové úľavy by však mali skončiť koncom septembra, špeciálne programy, štátne záruky, či špeciálne programy pôžičiek KfW vypršia koncom roku 2021. „Domnievame sa preto, že sa tieto priaznivé výsledky dosiahli najmä vďaka vládnej podpore. Bude zaujímavé sledovať, či si firmy dokážu udržať hlavy nad vodou aj po tom, čo prídu o finančné záchranné vesty,“ podotkla Christiane von Bergová.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Nemecké firmy sa aklimatizovali na pandémiu (530,97 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English