Novinky a publikácie
30. 03. 2015
Country risk a ekonomické štúdie

Päť vyspelých ekonomík sa vyhne riziku „dlhoročnej stagnácie"

Päť vyspelých ekonomík sa vyhne riziku „dlhoročnej stagnácie"

Viac ako tri roky po oficiálnom zotavení sa vyspelé ekonomiky snažia vrátiť na cestu udržateľného rastu. Hoci pri niektorých z nich sa predpovedá dlhodobá stagnácia, nie všetky vyspelé ekonomiky sú na tom rovnako. Sú tu výnimky, ktorým toto riziko dlhodobej stagnácie nehrozí. Ktoré z vyspelých ekonomík OECD dokážu v budúcom desaťročí urýchliť svoj rast?

Tradičné ukazovatele vs. rozhodujúce kritériá sa prejavili už počas nedávnej krízy

Ekonómovia Coface analyzovali 23 vybraných krajín na základe piatich kritérií:

 • Demografia a inovácie- ide o dve tradične rozhodujúce faktory potenciálneho dlhodobého rastu. V prípade Spojeného kráľovstva vidieť zrýchlenie rastu svojich aktív, kým v prípade Španielska vidieť zas pokles  prisťahovalectva. Spojené štáty zostávajú aj naďalej jednou z popredných krajín, pokiaľ ide o inovácie, a to najmä v oblasti biotechnológií. Táto výhoda pomáha zabezpečovať krajine dlhodobý rast.
 • Nerovnosť príjmovv krajinách OECD čiastočne vysvetľuje príčiny krízy z rokov 2008-2009, ako aj neisté oživenie, pretože to vedie k dlhodobému oslabeniu kúpnej sily domácností s nízkymi príjmami. Švédsko, Dánsko, Spojené štáty a Francúzsko zaznamenali rast nerovnosti podľa indexu GINI, čo prispieva k spomaleniu rastu ich ekonomík.
 • Verejný a súkromný dlhzvýšil po tom, ako sa stal nadmerným (medzi 300 % až 350 % HDP vo väčšine prípadov krajín OECD), aj finančnú zraniteľnosť jednotlivých hráčov. Dlžníkov vystavil riziku platobnej neschopnosti a nízkej likvidity. Krajiny ako Španielsko a Spojené kráľovstvo, v ktorých pred krízou došlo k prudkému nárastu súkromného dlhu, zažili jednu z najhlbších recesií. Nemecko, Austrália, Švajčiarsko a Fínsko patria naopak medzi najmenej zadlžené.
 • Výkony v exportevysoko závisia na konkurencieschopnosti - aj z hľadiska cien aj necenových aspektov (inovácie, kvalita, dizajn, atď.). Južná Európa a Írsko sa stali konkurencieschopnejšími vďaka zníženiu ich reálneho kurzu. Veľká Británia, Japonsko a Nemecko zas ťažia z imidžu produktov s vysokou pridanou hodnotou.

 

Top 5 najstabilnejších krajín: Nemecko, Južná Kórea, Švajčiarsko, Belgicko a Holandsko

tabulka
 • Nemecko

Výdavky na výskum a vývoj, podporené predovšetkým súkromnými nemeckými spoločnosťami, sú oveľa vyššie ako priemer krajín OECD. Systémy financovania podporujú v raste malé firmy. Okrem stabilného tempa vývozu je krajina aj vysoko konkurencieschopná, s výnimkou nákladov.

 

 • Južná Kórea

Ako líder v oblasti vysoko kvalitnej elektroniky dosahuje Južná Kórea výrazný rast produktivity tým, že stavia na silné inovačné schopnosti, vrátane vysoko kvalitného vzdelávacieho systému, vysokej úrovne verejných výdavkov na výskum a vývoj, a na veľkom počte podaných patentov. Aj napriek spomaleniu v Číne, jej najmodernejšie inovatívne technológie zaručujú, že si vo vývoze udrží ekonomický potenciál.

 

 • Švajčiarsko

Inovácie sú kľúčovou prioritou pre Švajčiarsko. Krajina má silnú pozíciu v biotechnológiách. Jej systém financovania napomáha k prístupu k bankovým úverom malým a stredným firmám. Pokiaľ ide o zdroje financovania výskumu a vývoja, sú väčšinou súkromné. Má tiež veľmi vysokú konkurencieschopnosť, s výnimkou nákladov. Švajčiarske firmy sa tešia imidžu  výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. Švajčiarsky vývoz sa v rokoch 2007 a 2013 zvýšil o 27 %.

 

 • Belgicko

Belgicko je jednou z krajín s najnižším stupňom nerovnosti príjmov v OECD. Krajina má tiež jeden z najvyšších stupňov otvorenosti ekonomiky v OECD, a to na 82% HDP. Takýto dynamický zahraničný obchod robí krajinu mimoriadne konkurencieschopnou.

 • Holandsko

Holandsko má dobre vyvážené a relatívne pozitívne ukazovatele. Aj keď celkový dlh krajiny je pomerne vysoký (355 % HDP), úroveň verejného dlhu (78 %) umožňuje vláde podporiť súkromný sektor v prípade očakávanej zmeny v raste. Námorné aktivity sú tiež značnou výhodou pre krajinu, najmä keď Rotterdam je najväčší prístav v Európe. Opäť platí, že krajina má jednu z najvyšších mier otvorenosti ekonomík OECD (83 % HDP).

INFOGRAFIKA : CELOSVETOVÁ MAPA RIZIKA

COFACE MARS15-SK

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Päť vyspelých ekonomík sa vyhne riziku „dlhoročnej stagnácie&q... (158,31 kB)
Nahor
 • Slovak
 • English