Novinky a publikácie
11. 11. 2019
Country risk a ekonomické štúdie

Platobná morálka firiem v Nemecku: Rok 2019 prináša zvrat

Platobná morálka firiem v Nemecku: Rok 2019 prináša zvrat

Až 85 % spoločností potvrdilo dlhšie doby splatnosti, ako v roku 2017.

Dôvera nemeckých spoločností v ich obchodných partnerov sa znížila. Ako ukazuje najnovší prieskum nadnárodnej spoločnosti Coface, globálneho lídra v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, dopad vývoja ekonomiky a rast medzinárodnej konkurencie má negatívny vplyv na cash flow firiem a ich platobnú morálku. Prieskum medzi 442 malými, strednými a veľkými spoločnosťami zo všetkých odvetví ekonomiky v krajine ukázal, že nemecké firmy zaznamenali zhoršenie platobných podmienok. Lehoty splatnosti vzrástli z 29,8 dňa v roku 2017 na 35,9 dňa v roku 2019. Najvypuklejšie je to vo farmaceutickom priemysle a kovovýrobe.

„Aj keď sú úverové riziká poistené, dôvera spoločností v ich zákazníkov sa znížila.
Na trhu stále dominujú krátkodobé a strednodobé úverové obdobia. Až 87 % spoločností žiada, aby sa platby uskutočnili do 60 dní - čo je veľmi krátka doba, pokiaľ ide o medzinárodné porovnanie,“ konštatuje na základe údajov najnovšieho prieskumu Coface. Počet firiem, ktoré nie sú schopné dodržať termín splatnosti, vzrástol, dosahuje 85 % nemeckých spoločností v porovnaní so 78 % pred dvoma rokmi, kedy Coface uskutočnil medzi firmami prieskum po prvý raz.

Rozdiel v odvetviach

Najväčší nárast počtu problémových firiem, kde je najväčší problém platbami načas a najviac tak vzrástla doba splatnosti, je v textilnom a odevnom priemysle (nárast počtu firiem z 58 % na 78 %), vo veľkoobchode a maloobchode (nárast zo 75 % na 89 %) a v automobilovom priemysle (nárast zo 73 % na 81 %). Predĺženie lehoty splatnosti je viditeľné aj v sektore farmaceutických chemikálií a kovovýrobe. V sektore dopravy naopak vidieť pokles počtu firiem (z 86 % na 81 %), ktoré požadovali dlhšiu lehotu splatnosti, hoci i tak je to stále vysoké číslo.

Príčinou meškania a oneskorenia platieb sú najmä finančné ťažkosti obchodných partnerov, a to jednak z dôvodu horšieho manažovania pohľadávok, ako aj zvýšenej konkurencie a nedostatku finančných prostriedkov. „Prieskum navyše ukázal, že dôvera nemeckých firiem v ekonomiku sa značne zhoršila, pričom iba 20 % spoločností považuje rok 2019 za pozitívny,“ podotýka Coface. Jediným optimistickým odvetvím sú informačné a komunikačné technológie (IKT), kde takmer polovica spoločností v tomto odvetví uviedla, že ich obchodné vyhliadky sú v roku 2019 lepšie ako v roku 2018.

 

Mračná na obzore

Pokiaľ ide o dôvody zhoršenia optimizmu nemeckých spoločností, sú nimi najmä politické riziká v celosvetovom meradle. „Takmer 20 % spoločností považuje protekcionistické politiky Donalda Trumpa a obchodný spor medzi USA a Čínou za hlavné riziko ich vývozných aktivít. Nasleduje Brexit, ktoré za riziko považuje 15 % firiem v porovnaní s rokom 2017, keď iba 3 % spoločností mali obavy týkajúce sa odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie,“ vyplýva z prieskumu medzi firmami v Nemecku, ktorý uskutočnila spoločnosť Coface.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Platobná morálka firiem v Nemecku: Rok 2019 prináša zvrat (429,11 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English