Novinky a publikácie
09. 12. 2020
Country risk a ekonomické štúdie

Tvrdý Brexit zasiahne vzhľadom na COVID-19 aj naše sektory

Tvrdý Brexit zasiahne vzhľadom na COVID-19 aj naše sektory

Ak sa nepodarí dosiahnuť dohoda s Veľkou Britániou, tvrdý Brexit môže byť aj vzhľadom na pokračujúcu pandémiu COVID-19 pre viacerých exportérov likvidačný. „Závislosť Slovenska od Spojeného kráľovstva je v porovnaní s ostatnými krajinami strednej a východnej Európy pomerne vysoká,“ konštatuje v súvislosti s blížiacim sa termínom Brexitu Ján Čarný, generálny riaditeľ Coface pre Slovensko a Českú republiku. Nadnárodná spoločnosť je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Ak sa pozrieme na štatistiky, v posledných rokoch predstavoval slovenský vývoz tovaru do Spojeného kráľovstva hodnotu približne 5 % HDP. „Slovenské firmy sú však súčasťou aj globálnych hodnotových reťazcov, ktoré tiež reagujú a budú reagovať na britský dopyt,“ upozorňuje.

Na rane automotive a agrosektor

Ak Európska únia nedosiahne do konca roka s Britániou dohodu, od 1. januára 2021 začnú platiť pravidlá WTO, čo by znamenalo tzv. tvrdý Brexit. „V tomto smere sú podľa našich analýz na rane najmä automobilový a poľnohospodársky sektor. Obe by v prípade zavedenia colných taríf pocítili výrazný vplyv. Najvyššie sadzby by sa uplatňovali na mliečne výrobky, cukor a cukrovinky, nápoje a tabak, mäso či napríklad aj ovocie,“ spresňuje. Colné sadzby by sa vzťahovali aj na textilné výrobky, dopravné zariadenia a chemikálie. Dopad by pocítili aj firmy, ktoré predávajú tovar do Spojeného kráľovstva. „Zavedenie ciel by mohlo mať priamy vplyv na cenu výrobkov v porovnaní so súčasnou situáciou, keď clá neplatia,“ podotýka Ján Čarný. Vzrastie aj tlak na marže. „Firmy z Európskej únie, vrátane slovenských, môžu stratiť konkurenčnú výhodu v porovnaní s konkurentmi v krajinách mimo EÚ, ktorých výrobky už podliehajú clám a ktoré budú mať v niektorých prípadoch dokonca prospech zo zníženia sadzieb stanovených v Spojenom kráľovstve v porovnaní s členskými štátmi EÚ, ktoré ich uplatňujú na svoje výrobky,“ upozorňuje Ján Čarný.

Zvýši sa administratíva a prestoje

Brexitom vzájomný obchod nezmizne, no v porovnaní so súčasnosťou sa skomplikuje a  predraží. „Popri vyšších sadzbách je už zrejmé, že Brexit prinesie opätovne kontroly na hraniciach, väčšiu administratívu a náklady s ňou spojené a  bude pre exportérov a logistické a dopravné spoločnosti znamenať nielen finančné náklady, ale aj časové,“ upozorňuje. To by mali mať na zreteli najmä firmy pracujúce s režimom zásob „just in time“. Firmy už vedia, že pri výstupe tovaru z EÚ a vstupe do Spojeného kráľovstva musia spĺňať colné formality. Do konca roka by tak už mali mať vybavené tzv. EORI číslo, ktoré ich oprávňuje dovážať tovar do Británie. Rovnako by si mali nájsť zodpovednú osobu – colného agenta na komunikáciu s tamojšími colnými orgánmi, aby predišli komplikáciám a prestojom na hraniciach.

Vplyv koronakrízy

Koronakríza proces skomplikuje. Podľa posledných štatistík žije vo Veľkej Británii až 100 000 slovenských občanov, čo je takmer 2 % populácie. Koronakríza už spustila prepúšťanie v mnohých tamojších firmách. „Brexit môže následne skomplikovať nielen prístup na britský trh pre zamestnancov EÚ a teda aj Slovákov, ale aj ich fungovanie tam,“ upozorňuje Ján Čarný. Hoci sa na ostrovoch už vedú diskusie o zmene a doplnení podmienok pre prisťahovalectvo z EÚ, nekvalifikovaní pracovníci môžu čeliť obmedzeniam v počte rokov, ktoré môžu zostať v krajine pracovať. „Rovnako, ak uvážime, že môže vzrásť aj počet insolvencií firiem, ktorý nateraz odhadujeme na minimálne 20-30 %, obchodných partnerov môžu stratiť aj tie slovenské firmy, ktoré problémy nemali,“ podotýka Ján Čarný Pre firmy, čo boli orientované len jednostranne, to môže priniesť až existenčné problémy. Ohrozené sú tak pracovné miesta aj u nás. Len v automotive to môže byť cca 10 tisíc pracovných miest. „Vzhľadom na očakávaný negatívny dopad na platobné správanie odberateľov je vhodné zabezpečiť si pohľadávky a využívať služby profesionálov, ktorí sa venujú analýzam kreditného rizika a monitorujú platobné správanie týchto firiem. Alfou a omegou je tiež diverzifikácia odberateľov, čo umožní v prípade výpadku odberateľa zabrániť ochromeniu cash flow spoločnosti,“ dodáva generálny riaditeľ Coface pre Slovensko a Českú republiku.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Tvrdý Brexit zasiahne vzhľadom na COVID-19 aj naše sektory (496,71 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English