Služby klientom

Inkaso pohľadávok

Oneskorené platby môžu negatívne ovplyvniť vaše podnikanie - ak tento problém neriešite správnym spôsobom. Preto si táto činnosť vyžaduje vysokú úroveň právnej odbornosti a globálnu sieť akou je Coface ktorá ma dostatok vlastných zdrojov, ale využíva aj služby partnerskej siete "Coface Partner".
 
COFACE REFLEKTUJE NA VAŠE POTREBY
Inkasní špecialisti Coface Central Europe disponujú komplexnými znalosťami podnikateľských kultúr v regióne strednej a východnej Európy a podrobnou znalosťou ekonomických faktorov, ktoré ovplyvňujú platobnú morálku. Využívajú podporu systému DCON, našej internetovej aplikácie a databázy na vymáhanie pohľadávok. 
Inkaso pohľadávok
Príklad z praxe
Americký vývozca elektrických zariadení má problém s neplatením pohľadávky zo strany brazílskeho odberateľa. Právni poradcovia spoločnosti ani jej finančný riaditeľ nemajú znalosti o brazílskej legislatíve a nevedia, ako v tomto prípade postupovať.
 
Preto oslovili spoločnosť Coface, ktorá má kanceláriu v Brazílii od roku 1998. Coface tím kontaktuje brazílskeho odberateľa. Vzhľadom k tomu, že u tohto obchodníka nastali problémy s platobnou neschopnosťou, došlo k dohode. Riešením je v tomto prípade splátkový kalendár, počas 10 mesiacov tento odberateľ uhradí vzniknutú pohľadávku.
 
Po splatení pohľadávky sa na základe analýzy spoločnosti Coface americký exportér rozhodol pokračovať vo vzťahu s týmto predajcom. Od tejto doby je predajca spoľahlivým partnerom.

NAŠA PONUKA ŠITÁ NA MIERU VAŠIM POTREBÁM

Inkaso pohľadávok

Správa pohľadávok

Riadenie rizika / poradenstvo

  • Slovak
  • English