Novinky a publikácie
05. 02. 2014
Country risk a ekonomické štúdie

Čína v roku 2014: Stabilný rast s rizikami financovania a nadmernej kapacity

Čína v roku 2014: Stabilný rast s rizikami financovania a nadmernej kapacity

Vo viacerých odvetviach pretrvávajú riziká

Rok 2014 bude pre čínsku ekonomiku rokom protichodnosti, čo vidieť hlavne v rozdielnych trendoch vývoja makro a mikro prostredia. Hoci sa na jednej strane očakáva množstvo reforiem, ktorým dal zelenú Ústredný výbor Komunistickej strany Číny na svojom plenárnom zasadnutí vlani v novembri, pozornosť treba upriamiť na potenciálne negatívne dopady reformných snáh na reálnu ekonomiku, ako aj na dôsledky úverových rizík spojených s rastúcimi finančnými nákladmi. Upozorňuje na to spoločnosť Coface v najnovšej správe o výhľade čínskej ekonomiky na rok 2014.

Fokus v roku 2014: zvýšenie nákladov financovania

Medziročný rast reálneho HDP Číny by mal zostať v roku 2014 stabilný, hoci sa mierne pribrzdí na 7,2 %. Čiastočne sa pod tento vývoj podpíše vyššia inflácia. To, že vláda stanovila nižší cieľ rastu HDP na tento rok, je hlavne jej snahou urýchliť reformy. Zlepšiť by sa tak mal vzhľadom na globálne oživenie aj čínsky export a investície.

Pre vládu bude tento rok kľúčové nielen zvyšovanie urbanizácie, ale aj lepšie manažovanie zadlženosti samospráv. Pokiaľ ide o urbanizáciu, vláda ju na jednej strane chce zvyšovať, no hlavne prostredníctvom investícií súkromného sektora do infraštruktúry. A to najmä pri výstavbe „siete miest " v stredo-západných a severovýchodných regiónoch krajiny. Keďže naznačila zotrvanie stabilnej fiškálnej politiky, je predpoklad, že súkromný sektor bude takéto projekty financovať.

Ďalším kľúčovým ukazovateľom pre Čínu v roku 2014 však bude podľa Coface aj rast finančných nákladov. Po tom, čo sa v júli 2013 zliberalizoval trh úrokových sadzieb na úvery, sa podľa Coface dá očakávať, že sa banky aj vzhľadom na rast urbanizácie budú pri pôžičkách správať trhovejšie, no napätie na medzibankovom trhu by sa mohlo premietnuť do vyšších úrokových sadzieb. Podmienky likvidity sa pritom môžu ešte sprísniť, keďže mnohé korporátne dlhopisy, ako aj časť z rastúceho dlh samospráv, sa musia splatiť už tento rok. Priemerná úroková sadzba v Číne sa pritom už vlani mierne zdvihla a tento trend by mal vzhľadom na vývoj trhu pokračovať aj v roku 2014. To môže zároveň znepokojovať malých a stredných podnikateľov, ktorí tradične nie sú schopní získavať od bánk dostatok úverových prostriedkov.

Oceľ a uhlie: riziká zostávajú aj napriek snahe vlády zmierniť nadmernú kapacitu

Výsledkom toho, že vláda sa snaží riešiť problémy s nadvýrobou, je, že menší a neefektívni hráči zo sektora budú čeliť tlaku rastúcich nákladov a neistote.

Oceľ: Čína už vlani zápasila s tým, že miera využitia produkcie oceliarskeho priemyslu bola nízka. Okrem toho, pomer výšky záväzkov voči vlastnému imaniu veľkých a strednej veľkých oceliarní je na najvyššej úrovni už od novembra 2013 (dosahuje 231 percent). Oceliarne tak využívajú pákový efekt (využívajú viac cudzích než vlastných zdrojov – pozn.). Pri ziskových maržiach na terajších úrovniach a vzhľadom na ťažšiu schopnosť generovať hotovosť, Coface predpokladá v tomto sektore vyššie riziko neplatenia a platobnej neschopnosti týchto oceliarskych firiem.

Uhlie: Riziká spojené s dopytom po uhlí sa znížili, hlavne v dôsledku zníženia kapacity a zavedenia nových ekologických štandardov v rôznych priemyselných odvetviach. S nadbytkom dodávok – lokálnych i medzinárodných - a relatívne nevýrazným dopytom z oceliarskeho a cementárskeho sektora, sa už nemusí udržať tempo rastu, ktoré sme videli na konci roka 2013. Ceny uhlia tak môžu zostať tento rok aj nasledujúci relatívne rovnaké.

Auto, retail a elektronika: mierne až stredné riziko vzhľadom na silný dopyt

Automotive: Doterajšie opatrenia na kontrolu a obmedzovanie  počtu áut v rôznych väčších čínskych mestách by mala vyvážiť vládna podpora ekologickejších vozidiel. Pokiaľ ide o výrobcov, japonskí výrobcovia áut ešte stále môžu pociťovať negatívne dozvuky ochladenia vzťahov, ktoré v roku 2012 vyvolal čínsko-japonský spor o ostrovy.

Maloobchod:Tento sektor sa zatiaľ z pohľadu úverového rizika vyvíja dobre, no výhľad ovplyvňujú viaceré faktory, napríklad úsilie vlády bojovať s korupciou, spomalenie príjmov a rastu kapitálových výdavkov, dovozných ciel  a DPH, ako aj zhodnotenia jüanu, ktorý je hnacou silou spotreby v zahraničí.

Elektronika a IT: Kým domáci dopyt zostal pomerne zdravý,  vývoz stredne veľkých domácich  spotrebičov ešte stále pociťuje dozvuky recesie z roku 2013, a to najmä v Európe a USA. Dopyt po týchto zariadeniach by sa však podľa Coface mohol tento rok zvýšiť aj vzhľadom na hospodárske oživenie v oboch spomínaných regiónoch.

 

 

Cina-Sektorova-Panorama-tabulka

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Čína v roku 2014: Stabilný rast s rizikami financovania a nadmernej... (215,65 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English