Novinky a publikácie
22. 10. 2015
Country risk a ekonomické štúdie

Coface: Čaká Čínu ďalšie spomalenie?

Coface: Čaká Čínu ďalšie spomalenie?

Rast HDP krajiny by sa mal v 4. štvrťroku ešte spomaliť

Predpoveď HDP na 2015: 6,7 % , na rok 2016: 6,2 %

Zhodnotenie rizikovosti krajiny: A4 (znížené z A3 v júni 2015)Čína už pozná výsledky tempa svojho rastu. V treťom štvrťroku 2015 rástla tempom 6,9 %. Cieľ čínskej vlády na tento rok je pritom tempo „okolo 7 %“. Národný štatistický úrad pritom zmenil spôsob výpočtu štvrťročného HDP, aby zodpovedal medzinárodným štandardom. Súčasné údaje sú tak už založené na novej metodike. Čo to reálne znamená?

Potrebné spomalenie?

„Mesačné údaje ukazujú pokračovanie spomaľovania rastu v Číne.  Spomalenie je však vnímané ako potrebné, aby sa vyrovnal rast smerom k spotrebe domácností. Po rokoch masívnych investícií a pôsobivej úrovne rastu tak čínske úrady oznámili, že Čína vstúpila do éry „nového normálu“. Čínska ekonomika však čelí rastúcim výzvam, ako je vysoký pákový efekt, vysoké náklady na financovanie a hrozba deflácie,“ konštatuje ekonómka Coface pre Áziu Charlie Carre.

1) Celková aktivita sa spomaľuje. V auguste sa spomalil medziročný nárast obchodu (10,8 %), priemyselnej výroby (6,1 %) a investícií do fixných aktív (10,9 %). Pritom v auguste 2013 ešte stále rástli tempom 13,8 %, 10,4 %, respektíve 20,2 %. Spotreba domácností je stále robustná, no už i tu badať spomaľovanie, spôsobené pomalším rastom disponibilného príjmu a poklesom spotrebiteľskej dôvery. Pokles vidieť aj pri predajoch automobilov.

2) Vývoz medziročne klesá už tri mesiace v rade a prudko sa už niekoľko mesiacov znižoval i import. Ide o prejav spomaľujúceho sa domáceho dopytu a nízkych cien komodít.

3) Spotrebiteľské a výrobné ceny majú stále klesajúci trend, čo je odrazom nadvýroby. Index spotrebiteľských cien rástol v auguste 2015 medziročne len  1,6 % a index výrobných cien klesá už 43 mesiacov po sebe.

4) Po mesiacoch poklesu cien nehnuteľností sú ceny nových domov vo veľkých mestách znova na vzostupe( auguste 2015 ceny medziročne rástli  5,6 % v Šanghaji a 3 % v Pekingu).

5) Opatrenia monetárneho uvoľňovania sú zatiaľ bez účinku, čiastočne z dôvodu, že čínske korporácie sú už vysoko zadlžené. Čínska ľudová banka znížila základnú úrokovú mieru od novembra 2014 päťkrát (140 bp) a povinné minimálne rezervy trikrát (-200 bp). Pravdepodobne bude svoju monetárnu politiku uvoľňovať aj v najbližších mesiacoch. Korporácie napriek tomu zaznamenávajú nárast finančných nákladov, keďže inflácia zaostáva za cieľom centrálnej banky (3 %).

Tri najväčšie riziká

1) V posledných mesiacoch sa objavili rastúce pochybnosti o spoľahlivosti údajov o HDP, pričom veľa analytikov zdôrazňovalo, že rast HDP je hlboko pod úrovňou 7 %.Vláda by preto mohla využiť zavedenie novej metodológie výpočtu HDP ako ospravedlnenie za výrazné zníženie HDP. „Toto riziko nemožno úplne vylúčiť, no myslíme si, že nejde o najpravdepodobnejší scenár. Masívne prehodnotenie by mohlo spustiť pád akciového trhu,“ ekonómka Coface pre Áziu Charlie Carré.

2) Pomalší rast je potrebný na vyrovnanie ekonomiky smerom k spotrebe a službám, ako aj na zníženie zraniteľností. „Môže však mať krátkodobé negatívne následky. Hlbší pokles rastu HDP by mohol zhoršiť riziká, ktorým čelia korporácie už i tak oslabené vysokým pákovým efektom, vysokými nákladmi na financovanie a nadvýrobou,“ upozorňuje Carré.

3)Napriek reformnej rétorike sa Peking vracia k starým nástrojom. Na povzbudenie rastu HDP a zabránenie tvrdému pristátiu využíva fiškálny stimul. Väčšina opatrení sa týka infraštruktúry: výstavba ciest, železníc a plány „Novej hodvábnej cesty“ na prepojenie infraštruktúry so zahraničnými trhmi. „Úrady zvažujú v najbližších troch rokoch napumpovať viac ako bilión jüanov (160 miliárd USD) do čínskej ekonomiky a 62 miliárd devízových rezerv do kapitálu štátnych bánk. Ústredný výbor Komunistickej strany Číny zasadne koncom októbra, aby predstavil svoj plán 13. päťročnice a podľa zasvätených uprednostní rast pred reformami. Vláda rozširuje aj svoj lokálny program výmeny dlhu (dlh za dlhopisy) z 315 miliárd dolárov na 505 miliárd,“ spresňuje ekonómka Coface. Vysoko zadlžené miestne vlády tak budú môcť opäť míňať. „Úrady využívajú aj priame investície a tak očakávame zhoršenie rozpočtového schodku, a to z 1,1 % HDP v roku 2014 na 1,9 % HDP v roku 2015,“ dodáva.

Čínske spomalenie je štrukturálne, no cieľom ekonomických opatrení je predísť tvrdému pristátiu. Napriek rétorike „nového normálu“ a túžbe vyhnúť sa opakovaniu chýb z roku 2009, využije kabinet na podporu rastu fiškálny stimul a monetárne uvoľňovanie.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Coface: Čaká Čínu ďalšie spomalenie? (125,12 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English