Novinky a publikácie
27. 01. 2014
Country risk a ekonomické štúdie

Country Risk Conference 2014: Priaznivý trend štartuje v USA a Nemecku, rozvíjajúce sa krajiny spomalia rast.

Country Risk Conference 2014: Priaznivý trend štartuje v USA a Nemecku, rozvíjajúce sa krajiny spomalia rast.

Pokrízový vývoj prináša zmenu globálneho rizika krajín. Kým vo vyspelých krajinách sa už rizikovo stabilizuje – podporuje ho dynamický rast v USA (odhaduje sa na 2,4 percenta v roku 2014), oživovanie v eurozóne (+0,9 percenta) a rast v Japonsku (+1,4 %), v rozvíjajúcich sa krajinách sa tempo rastu zvýši len mierne (+ 4,7 %) a zostane pod priemerom obdobia 2000-2011, konštatuje Coface.

Vyspelé krajiny: zlepšenie alebo stabilizácia

Oživenie vo vyspelých ekonomikách sa v jednotlivých krajinách podľa Coface líši. Situácia firiem v USA (hodnotenie A2 pri pozitívnom výhľade od októbra 2013 ) sa výrazne zlepšila. "Korporátna Amerika" má silnú väzbu na ekonomiku a rad predností: vysokú mieru samofinancovania, rekordnú ziskovosť, nízke zadlženie a silnú investičnú schopnosť. Pozitívny trend podporuje aj jasnejšia rozpočtová a monetárna politika a rast dopytu zo strany domácností.

V Európe sa podľa Coface zlepšili riziká hlavne v Nemecku a v Rakúsku, a to na terajšiu hodnotu A2 s pozitívnym výhľadom (pri prognóze rastu ekonomiky + 1,7 % v roku 2014 v oboch krajinách). Nemecká ekonomická aktivita citlivo reaguje na rozmary svetového obchodu, teraz sa však ekonomika môže spoľahnúť na spotrebu domácností. Konkurzov firiem je už menej a sú aj menej nákladné (za ostatný rok ich počet klesol o 9,1 % a náklady o 6,3 %). Z tohto oživenia ťaží aj Rakúsko, ktorého miera nezamestnanosti je nízka a klesá aj počet insolvencií.
Spomedzi európskych krajín, ktoré uspeli v reformách a znižovaní nákladov, vyniká podľa Coface Írsko. Jeho rast by mohol v tomto roku dosiahnuť 1,7 %, aj vďaka rastu exportu (ťažiť môže z rastu v USA a Veľkej Británii), maloobchodu a zvýšeniu podnikateľskej aj spotrebiteľskej dôvery. Trh práce začal rásť, čo bolo hlavnou výzvou vlaňajška. Rovnako pri cenách nehnuteľností sa ukázali prvé signály stabilizácie. Z tohto dôvodu Coface zvýšil Írsku hodnotenie úverového rizika na A3, teda rovnakú hodnotu, akú má Francúzsko či Veľká Británia. 

Pokiaľ ide o zvyšok eurozóny, tam je diagnóza pre krajiny rôzna, hoci sa už dá povedať, že úroveň  rizika nerastie. Pokiaľ ide o Francúzsko, krajine sa nepodarilo výrazne znížiť náklady, takže spoločnosti sú aj naďalej veľmi citlivé na výkyvy domáceho dopytu. Ten je stále veľmi nevýrazný v porovnaní s historickým priemerom (tento rok sa predpokladá rast o 0,6 %). Dôsledkom tejto zraniteľnosti je, že platobná neschopnosť firiem zostane naďalej na vysokej úrovni. V roku 2014 tak Coface očakáva okolo 62.000 insolvencií. Obdobne v južnej Európe sa nečaká zlepšenie úverového rizika. Dôvodom je jednak slabý domáci dopyt, veľká miera veľmi malých, na vývoj ekonomiky citlivých spoločností, ktorým chýbajú aj výraznejšie inovácie. Okrem toho, hlavne v Španielsku je nateraz vysoká miera zadlženia podnikov.

Rozvíjajúce sa ekonomiky: vo firemnom sektore cítiť napätie

Rozvíjajúce sa ekonomiky už pomaly čelia spomaleniu rastu: V roku 2014 krajiny BRICS podľa odhadov znížia svoj rast o 2,4 rastových bodov v porovnaní s priemerným rastom v roku 2000-2011. Podľa Coface nejde len o dôsledok  jednoduchých cyklických výkyvov, ale paradoxne neschopnosti pokrývať príliš vysoký domáci dopyt  zo strany miestnej výroby. Investície okrem toho čelia štrukturálnym problémom, ako je napríklad nedostatočná infraštruktúra, problematické podnikateľské prostredie a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Výmenné kurzy mien jednotlivých krajín môžu okrem toho veľmi citlivo reagovať, keďže Brazíliu, Indiu, Turecko a Južnú Afriku čakajú tento rok voľby.

„Zníženie rizika vo vyspelých krajinách sa potvrdilo, dokladá to pozitívny vývoj v dvoch hlavných ekonomikách - Nemecko a USA. Obe krajiny ťažia z finančnej robustnosti ich podnikania a oživenia ekonomiky, ktorá stojí na pevných základoch. Pokiaľ ide o ďalších hlavných európskych hráčov, koniec recesie pre ne v súčasnosti síce znamená stabilizáciu rizika, napriek tomu očakávame, že rast bude pomalý. Faktom je, že aby sa znížil počet bankrotov, potrebný je rast minimálne 0,8 % v Taliansku, 1,6 % vo Francúzsku a 2,5 % vo Veľkej Británii. Tieto tri krajiny však v roku 2014 požadovaný rast nedosiahnu,“ konštatuje hlavný ekonóm Coface Yves Zlotowski.

 

Pozn.: Coface posudzuje riziko krajiny meraním priemernej miery nesplácania zo strany podnikov v danej krajine v rámci svojich obchodných operácií v krátkodobom horizonte. Netýka sa to štátneho dlhu. Aby Coface určila riziko krajiny, hodnotí výhľad krajiny
z ekonomickej, finančnej a politickej stránky v spojení s platobnými skúsenosťami Coface
a vyhodnotením podnikateľskej klímy.

Coface hodnotí úroveň rizika v siedmich stupňoch: A1, A2, A3, A4, B, C, D.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Country Risk Conference 2014: Priaznivý trend štartuje v USA a Nemec... (142,72 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English