Novinky a publikácie
14. 08. 2020
Country risk a ekonomické štúdie

Najväčšie obete COVID-19? Španielsko a Taliansko

Najväčšie obete COVID-19? Španielsko a Taliansko
Coface: Druhý štvrťrok 2020 sa pre krajiny starého kontinentu formuje ako najnáročnejšie obdobie v roku. Už teraz je zrejmé, že cesta k obnove bude dlhá a ťažká. Napriek okamžitým opatreniam vlád, ako odkladom daní či zárukám likvidity, je pravdepodobné, že sa mnoho firiem ocitne v ťažkostiach.

Podľa Coface bude Španielsko a Taliansko patriť k ekonomikám, ktoré COVID-19 zasiahne najviac. V roku 2020 ich ekonomiky klesnú o 12,8 %, respektíve 13,6 %. „Očakáva sa, že do roku 2021 sa insolvencie firiem medziročne zvýšia o 22 % v Španielsku a 37 % v Taliansku. Pokiaľ ide o rok 2021, spoločnosť Coface predpovedá, že HDP Španielska a Talianska sa zvýši o 10,2 %, resp. 8,9 %, čo bude znamenať, že ich ekonomiky budú 3,9 %, resp. 5,9 % pod úrovňou roku 2019,“ konštatuje k analýze Coface Ján Čarný, generálny riaditeľ Coface pre Slovensko a Českú republiku. Spoločnosť Coface je globálny líder v poistení firiem a manažovaní ich kreditného rizika.

 

V Taliansku pribúdajú zombie firmy

Aby spoločnosť Coface posúdila potenciálny vplyv poklesu HDP na súvahy spoločností, uskutočnila simulácie vývoja solventnosti firiem s použitím údajov od španielskych a talianskych centrálnych bánk, kde vidieť rozdiely medzi odvetviami a veľkosťami firiem.

Aj keď sú úrokové sadzby extrémne nízke, nadmerné zadlžovanie spoločností je spojené s obmedzenými súkromnými investíciami. V dôsledku toho by kríza COVID-19 mohla spôsobiť trvalý tlak na rastový potenciál krajín a urýchliť tak „japonizáciu“ eurozóny.

Z tohto dôvodu by sa mali dôkladnejšie analyzovať súvahy španielskych a talianskych spoločností. Preskúmanie rozdelenia dlhu a likvidity vo firemnom sektore v južnej Európe by malo pomôcť odhaliť oblasti zraniteľnosti,“ podotýka Ján Čarný.

Súčasná finančná situácia firiem v Španielsku a Taliansku je zdravšia ako v predvečer globálnej finančnej krízy v roku 2009. Španielskym spoločnostiam sa odvtedy podarilo výrazne znížiť svoj dlh o 20 percentuálnych bodov a dosiahnuť tak v treťom štvrťroku 2019 až 37 % svojich aktív. Talianske spoločnosti zlepšili svoju finančnú situáciu od vrcholu, čo bolo 59 % v 4. štvrťroku 2011, aj keď na nižšej úrovni. „S mierou zadlženosti 50 % sú firmy v Taliansku v súčasnosti i tak najviac zadlžené v porovnaní s hlavnými európskymi ekonomikami,“ podotýka Ján Čarný. Ako dodáva, rastúci nesúlad medzi financovaním a investíciami môže svedčiť o vysokej prevahe „zombie“ firiem v Taliansku - spoločností s vysokým dlhom, ktoré nebudú schopné vytvoriť v budúcnosti rast.

 

Ohrozené odvetvia: automotive, stavebníctvo a maloobchod

Coface očakáva, že zraniteľnosť firiem sa bude líšiť podľa sektorov a veľkosti, a to nielen pokiaľ ide o intenzitu šoku, ale aj vzhľadom na krehkosť ich súvah pred pandémiou koronavírusu.
Ťažkosti by mohli mať najmä hlavní výrobcovia automobilov, a to aj kvôli zvyku držať malú likviditu: koncom roku 2018 predstavovali hotovostné rezervy z percent predaja iba 2,7 % v Taliansku a 0,5 % v Španielsku.

Pokiaľ ide o sektor maloobchodu a stavebníctva, s vysokým pákovým efektom a nízkymi predpokladanými úrokovými mierami sú obe odvetvia obzvlášť zraniteľné, podobne ako je to v prípade talianskych malých výrobcov textilu.

Ako ukazuje analýza, Coface pozoruje v Taliansku prevahu potenciálne zraniteľných firiem. „Vo väčšine prípadov to možno vysvetliť nižším počiatočným hotovostným tokom, nižšou ziskovosťou a mierne pomalšími úpravami nákladov. V tejto súvislosti by mnoho spoločností prežilo iba za cenu podstatne vyššej úrovne dlhu,“ upozorňuje Ján Čarný.

 

 

 

 

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Najväčšie obete COVID-19? Španielsko a Taliansko (518,30 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English