Novinky a publikácie
01. 10. 2018
Country risk a ekonomické štúdie

Obrie firmy v regióne SVE ťahajú zamestnanosť

Obrie firmy v regióne SVE ťahajú zamestnanosť

Najväčšie spoločnosti v strednej a východnej Európy, Slovensko nevynímajúc, sú významnými zamestnávateľmi regiónu, pre ktorých je zároveň čoraz problematickejšie nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Konštatuje to nadnárodná spoločnosť Coface. Spoločnosť, ktorá je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, vychádza z údajov TOP 500 najväčších firiem v regióne strednej a východnej Európe. Najväčšie firmy podľa tržieb za rok 2017 (ktoré dosiahli minimálne 300 miliónov eur a pôsobia mimo finančného sektora) z 12 krajín regiónu - Poľska, Maďarska, Česka, Slovenska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Slovinska, Chorvátska, Srbska, Rumunska a Bulharska zvýšili medziročne zamestnanosť o 4,7 %.

Dôležití hráči

„Najväčšie spoločnosti v strednej a východnej Európe zvýšili počet zamestnancov v roku 2017 na 2,4 miliardy ľudí. Premenené na drobné, 4,8 % z celkovej pracovnej sily v strednej a východnej Európe pracuje pre jednu z firiem CEE TOP 500, čo je o niečo viac ako v roku 2016 (4,5 %). Zároveň je to ďalší dôkaz o tom, akí dôležití sú títo hráči pre trh práce v strednej a východnej Európe,“ podotýka spoločnosť Coface.

Najdôležitejšími zamestnávateľmi podľa celkového percenta pracovnej sily sú najväčšie firmy podľa tržieb v Litve, ktoré zamestnávajú až 10,5 % z tamojšieho celkového percenta pracovnej sily. Dokonca práve top firmy v Litve bodujú aj medziročným nárastom zamestnanosti, a to o 2 %. Na druhom mieste je Poľsko, kde najväčšie firmy podľa obratu zamestnávajú až 7,4 % z celkovej pracovnej sily. Trojku uzatvára Maďarsko (5,3 %), hoci medziročne najväčšie firmy v krajine znížili počet zamestnancov o -0,3 %. Najväčšie firmy na Slovensku sú rovnako významnými zamestnávateľmi. Zamestnávajú až 4,4 % z celkovej pracovnej sily, čo je medziročne o desatinu percenta viac.

V absolútnych číslach je však domovom najväčšieho počtu obyvateľstva a teda aj najväčšej pracovnej sily v regióne Poľsko.„No kým vyše 50 % zo všetkých Top 500 zamestnancov pracuje pre poľské spoločnosti, len 35 % všetkých firiem je poľských,“konštatuje Coface. Najväčšími zamestnávateľmi v regióne sú preto takisto poľské spoločnosti: maloobchodník Jeronimo Martins Polska (60.000 ľudí, 4. miesto v Coface CEE TOP 500) a Poczta Polska (78.000 ľudí, 110. miesto). Poľské firmy dokonca vlani medziročne zvýšili počet nových zamestnancov o 6,0 %.„Jedným z dôvodov vysokého podielu zamestnancov pracujúcich pre niektorú z najväčších poľských firiem, je veľký podiel poľských maloobchodníkov v CEE Top 500,“podotýka Coface.

TOP sektory

TOP sektormi z hľadiska zamestnania v regióne boli za vlaňajšok nešpecializovaný obchodný sektor a automotive. Nešpecializovaný obchodný sektor  napríklad zamestnal v roku 2017 o 6,3 % viac ľudí, čo je o 0,6 milióna ľudí (24,9 % z celkovej pracovnej sily v krajine), čím sa stal v regióne najsilnejším sektorom z hľadiska počtu zamestnancov. Automobilový priemysel a doprava mali druhú najväčšiu pracovnú základňu v rebríčku Top 500 v strednej a východnej Európe, presnejšie 18,2 % z celkového počtu, pričom automotive bol za vlaňajšok jedným z hlavných sektorov s náborom nových pracovníkov, a to pri raste o 7,5%.

„Na druhej strane, sektory s najvyššími priemernými tržbami sú až na štvrtom, či dokonca piatom mieste, pokiaľ ide o počet zamestnancov,“ konštatuje Coface. Sektor verejných služieb a služieb zamestnáva v regióne len 10 % z celkového počtu pracovnej sily v CEE TOP 500. Pokiaľ ide o sektor spracovania ropy a plynu, chemikálie a farmáciu, ktorému patrí druhá pozícia z hľadiska najväčších tržieb v regióne, zamestnáva len 13,4 % z celkového počtu. „Najväčšie firmy v regióne podľa tržieb v rebríčku Coface CEE TOP 500 hlásili pokles len v štyroch sektoroch. A to napriek zvýšeným tržbám. Sektor kovov napríklad vlani zamestnával len 0,2 % z celkového počtu pracovného sily, sektor poľnohospodárstva, spracovania mäsa a vína znížil medziročne počet zamestnancov o 2,8 %. Textilný a odevný priemysel dokonca  zaevidoval pokles počtu zamestnancov o -24,7 %. Napokon, sektor stavebníctva síce ešte pre svojich najväčších hráčov regiónu zabezpečil nárast tržieb o 16 %, no na celkovej pracovnej sile v regióne sa najväčší hráči sektora podieľajú len 1 % a dokonca medziročne ide o prepad 5,4 %, čím jasne potvrdili ťažšie podmienky v minulom roku.

Nezamestnanosť klesala

Miera nezamestnanosti bola pritom v regióne strednej a východnej Európy vlani pod priemernou úrovňou únie 7,6 %, a to v ôsmich z 12 krajín. V niektorých krajinách dosiahla nezamestnanosť dokonca rekordne nízku úroveň. Lídrom bola aj vlani Česká republika, ktorá znížila nezamestnanosť zo 4% v roku 2016 na 2,9 % za vlaňajšok. Dobre si viedlo aj Maďarsko s mierou nezamestnanosti 4,2% za rok 2017, ako aj Poľsko a Rumunsko (po 4,9 %). Paradoxne, hoci Lotyšsko aj Slovensko prispeli výraznou mierou k zamestnanosti vo svojich krajinách zo strany najväčších firiem podľa tržieb, obe sú v miere nezamestnanosti nad priemerom únie. V prípade Lotyšska bola miera nezamestnanosti za rok 2017 až 8,7 % a Slovenska 8,1%. Dvojciferné čísla v nezamestnanosti v regióne dosiahli Srbsko (14,7 %) a Chorvátsko (11,1%).

„Pozitívny celkový vývoj trhu práce v strednej a východnej Európe viedol k vyšším mzdám a zvyšovaniu dôvery spotrebiteľov, čo zvýšilo ich spotrebu. Má to však aj nevýhodu,“ upozorňuje Coface. Nízka nezamestnanosť totiž spôsobuje výrazný nedostatok pracovnej sily, o čom svedčí rastúci počet spoločností, pre ktoré je to prekážka ich podnikateľskej aktivity. „Stále ťažšie je zamestnať kvalifikovaných pracovníkov. Zvyšujúce sa mzdy tiež vyvíjali tlak na firmy, z ktorých niektoré to kompenzovali prílevom zahraničných pracovníkov. Napríklad Ukrajincov v poľskom maloobchode,“ dodáva Coface.

zamestnanost

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Obrie firmy v regióne SVE ťahajú zamestnanosť (183,46 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English