Novinky a publikácie
10. 04. 2014
Country risk a ekonomické štúdie

V regióne V4 rástol na Slovensku a v Česku počet insolvencií firiem dvojciferným tempom. Maďarsko hlási pokles

V regióne V4 rástol na Slovensku a v Česku počet insolvencií firiem dvojciferným tempom. Maďarsko hlási pokles

Z celkového počtu 69 038 insolvencií firiem v regióne strednej a východnej Európy za vlaňajší rok pripadá na krajiny V4 celkovo 25 532 prípadov platobnej neschopnosti firiem.

Najviac prípadov platobnej neschopnosti spoločností bolo vlani podľa údajov nadnárodnej spoločnosti Coface, popredného svetového poskytovateľa poistenia pohľadávok, v  Maďarsku a Česku. U nášho západného suseda sa dokonca polovica z celkového počtu 10 653 insolvencií skončila bankrotom firiem. Najmenej z regiónu V4, len 507 insolvencií, bolo na Slovensku. Napriek tomu však u nás a v Česku rástol medziročne ich podiel najviac.

Z regiónu CEE v podstate jedine v Bulharsku, Česku a na Slovensku rástol medziročne počet insolvencií  dvojnásobným tempom. Z toho Slovensko je jediné v eurozóne. Len dve krajiny regiónu zas zaznamenali pokles – Lotyšsko a z  V4 ešte Maďarsko.  Ak by sme tieto pozitívne údaje zarátali, v regióne strednej a východnej Európy by vlani vzrástol počet prípadov platobnej neschopnosti medziročne tempom 5 %, bez Maďarska to bolo až 9 %.

Poľsko doplatilo na dozvuky Euro 2012

Z regiónu V4 zaznamenala najhorší vývoj Česká republika. Tu sa počet insolvencií zvýšil medziročne o 32 %, kým napríklad v Poľsku len o 0,7 %. Náš severný sused je pritom jedinou krajinou únie, kde recesiu za posledné roky nepocítili. Dôvodom bol relatívne silný domáci dopyt, nízka nezamestnanosť a rast príjmov. Oslabenie zlotého a stabilné prostredie doma pritom prospievalo aj poľským firmám, ktoré tak ponúkali za atraktívnu cenu svoje produkty a služby na zahraničných trhoch. Hocako, začiatkom roka 2012 sa ani Poľsko nevyhlo oslabeniu ekonomiky, rastu nezamestnanosti na 13 % a oslabeniu domáceho dopytu. Kým dnes ¾ celkového poľského exportu končí v krajinách eurozóny, za vlaňajšok medziročne vzrástol aj podiel exportu na rozvíjajúce sa trhy, a to na 8,7 %. Zníženie dopytu zo strany domácností vlani takisto zasiahol firmy, v dôsledku čoho sa počet insolvencií zvýšil najviac za ostatných deväť rokov. Poľsko pritom nemá toľko skúsenosti s insolvenciami. 883 prípadov insolvencií oficiálne oznámených, predstavujú medziročne nárast o 1 %. Najviac, až 53 % je ich v sektore stavebníctva, kde paradoxne cítiť dozvuky aj kvôli futbalovému šampionátu Euro 2012. Hoci šampionát vytvoril historický míľnik v budovaní poľskej infraštruktúry,  súťaž o zákazky spôsobila, že mnohé spoločnosti  išli s ponukou pod cenu a skončili v dlhoch s vysokým rizikom platobnej neschopnosti. Banky pritom takéto spoločnosti nechceli financovať, čím sa mnohé ocitli v insolvencii. 

Platobná neschopnosť firiem pritom predstavuje obrovský sociálny problém hlavne v malých mestách, kde často väčšie firmy sú jediným zamestnávateľom tamojších obyvateľov. Okrem toho, bankroty majú často negatívny dopad aj na ďalší biznis, ktorý je komerčne prepojený na zbankrotovanú firmu.

„Hoci väčšina z krajín regiónu prijala opatrenia na stimulovanie  rastu nových pôžičiek aj pre firemný sektor aj pre domácnosti, úverovanie korporácií je stále obmedzené.  Hlavne v Česku, na Slovensku a v Poľsku v ostatných mesiacoch zaznamenávame len veľmi mierny rast nových pôžičiek, a to medziročne na úrovni 3-4 %. Najzraniteľnejšími sektormi napríklad v Česku sú sektory odpadového hospodárstva, inžinierskeho staviteľstva, realitná činnosť, poštové a kuriérske služby či ťažba a dobývanie. V Maďarsku sú nimi dokonca súkromné  bezpečnostné služby, turizmus, potravinárstvo, doprava a textilný priemysel.

Treba však povedať, že počet insolvencií v jednotlivých krajinách variuje aj preto, že okrem rôznych dopadov z oslabenia rastu ekonomiky na firmy je tu aj rôzna definícia pre platobnú neschopnosť. Aj preto napríklad v Maďarsku vlani skončilo v insolvencii viac ako 13 489 firiem, pretože platobná neschopnosť je tam definovaná ako prípad, keď dlžník požiadao pomoc pri dodržaní svojich finančných záväzkov, aby zabezpečil svoje prežitie. Naopak v Poľsku, najväčšej ekonomike v regióne, bolo vlani len 883 insolvencií. Celkovo je však rozsah problém firiem s likviditou oveľa väčší, no je tu úplne bežné, že firmy skončia so svojou činnosťou a biznisom bez toho. Aj preto podľa hlavného ekonóma Coface pre strednú a východnú Európu Grzegorza Sielewicza dáva väčší zmysel, aby sa porovnávali údaje o insolvenciách ako indikátor mikoekonomickej situácie, ktorej firmy čelia vzhľadom na jednotlivé ekonomické cykly či už doma, alebo na globálnom trhu.

vyvoj-platobnej-neschopnosti-2013
Stiahnuť túto tlačovú správu : V regióne V4 rástol na Slovensku a v Česku počet insolvencií firi... (392,31 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English