Novinky a publikácie
31. 08. 2017
Ekonomické publikácie

Coface CEE Top 500 spoločností 2017

Coface CEE Top 500 spoločností 2017

Po určitom spomalení v regióne strednej a východnej Európy v roku 2016 bol rast HDP o 2,9% pomerne stabilný. Ekonomický vývoj však ukázal rôznorodý obraz. Trhy práce sa naďalej zlepšovali, čo malo za následok historicky najnižšiu úroveň nezamestnanosti. Najnižšia nezamestnanosť bola zaznamenaná v Českej republike - 4,0%. Rastúce mzdy a nízka inflácia spolu s rastúcim spotrebiteľským náladou spôsobili, že spotreba domácností je hlavnou hnacou silou ekonomickej expanzie, ktorá pozitívne ovplyvnila niektoré sektory v strednej a východnej Európe.

Top spoločnosti v regióne zaznamenali mierny pokles obratu o -0,6% na 580 miliárd EUR a znížili čistý zisk ešte o -3,1% na 26,3 miliardy EUR. Toto je jeden z výsledkov najnovšej štúdie CEE Top 500, ktorá zoradila 500 najväčších spoločností v regióne podľa obratu.

Na rozdiel od poklesu obratu a čistého zisku, miera zamestnanosti vzrástla. Spoločnosti v CEE Top 500 zamestnávali 4,5% celkovej pracovnej sily v regióne a výrazne posilnili svoju pracovnú silu o +3,9% na 2,24 milióna ľudí. Tento vývoj mal pozitívny vplyv na mieru nezamestnanosti v regióne. V desiatich krajinách sa miera nezamestnanosti znížila o viac ako 10%, najvýznamnejšie Maďarsko s -25,0% a Česká republika -21,6%. Vo väčšine krajín strednej a východnej Európy je miera nezamestnanosti ešte nižšia ako v západoeurópskych krajinách. Estónsko je jedinou krajinou, ktorá zaznamenala zvýŠenie nezamestnanosti (+ 9,7%).

Analýza podľa sektorov poukazuje na meniaci sa trh. Tradičné odvetvia sú podľa obratu na ústupe a do popredia sa dostávajú nové odvetvia. Zníženie obratu najväčších 500 spoločností možno pripísať štyrom odvetviam: ropa a plyn, energetika, strojárstvo a metalurgia. Ich straty na príjmoch boli príliš veľké, aby sa vyrovnali pozitívnym výkonom iných sektorov. Na jednej strane po rokoch, keď ropa a plyn boli najväčším odvetvím v rebríčku Top 500, odvetvie stratilo obrat v dôsledku ťažkej situácie na globálnom trhu. Na druhej strane automobilový priemysel a doprava prevzali prvú pozíciu v počte zastúpených spoločností, ako aj na celkovom obrate. Výnosy vzrástli o 8,6% a čistý zisk vzrástol o 6,8%. Tento výsledok je spôsobený veľmi priaznivým ekonomickým prostredím so zvyšujúcim sa dopytom a oslabenou konkurenciou.

Očakáva sa, že hospodársky rast v strednej a východnej Európe sa po minuloročnom spomalení rastu opäť posilní. Coface predpovedá, že priemerná miera rastu HDP v strednej a východnej Európe sa zvýši na 3,4% v roku 2017 a na 3,3% v roku 2018. Oba roky budú podporované stabilným rastom súkromnej spotreby podporovanej pokračujúcim zlepšením na trhu práce. Domácnosti už zaznamenali nárast cien. Toto bude mať za  následok zvrátenie deflačného obdobia zaznamenaného v mnohých ekonomikách za predchádzajúce štvrťroky.

 

Stiahnuť publikáciu

  • Editorial
  • CEE Top 500 Analysis
  • The Ranking - CEE Top 500
  • Economic Outlook - incl. Top 10 in Russia and Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Stiahnuť túto publikáciu : Coface CEE Top 500 spoločností 2017 (2,90 MB)
Nahor
  • Slovak
  • English