Novinky a publikácie
28. 10. 2014
Country risk a ekonomické štúdie

Aktualizácia hodnotenia úverového rizika krajín

Aktualizácia hodnotenia úverového rizika krajín
V eurozóne vidieť pomalé, aj keď predsa oživenie. V hlavných rozvíjajúcich sa krajinách  vládne politická a finančná nestabilita

Svetový rast sa postupne, ale isto zotavuje

Svetová ekonomika vstúpila do fázy potvrdeného, no zároveň veľmi pomalého a veľmi nerovnomerného  zotavenia sa. Konštatuje to nadnárodná spoločnosť Coface vo svojej najnovšej správe, v ktorej zároveň hodnotí krajiny z pohľadu schopnosti ich firiem splácať pohľadávky v biznise. Komplikovanosť a ťažkopádnosť tohto zotavenia vysvetľuje podľa nej viacero faktorov. Jednak je tu stále vysoká úroveň verejného aj súkromného dlhu, dynamika úverovania má predkrízové sadzby a je tu aj nové riziko deflácie v eurozóne, pričom z dlhodobého hľadiska tu stále absentuje podnikateľská dôvera.

Coface predpovedá tento rok globálny rast 2,8 %, čo je o 0,1 bodu viac ako v roku 2013. „Ide zároveň o vôbec prvý nárast od roku 2010, hoci je to stále menej, než v prípade predkrízového rastu. Ten sa v rokoch 2006 a 2007 pohyboval na úrovni  4 až 4,5 %. Hnacou silou zrýchlenia sú najmä vyspelé ekonomiky, na ktoré pripadá rast 1,6 %, čo je o 0,3 bodu viac ako v roku 2013,“ konštatuje spoločnosť. Na druhej strane rozvíjajúce sa krajiny zaznamenali spomalenie zodpovedajúce ich veľkosti (4,3%, pokles o -0,3 bodu). „V budúcom roku však už budeme svedkami celkového zrýchlenia rastu, globálne ho očakávame 3,2%,“ podotýka.

Mapa úverového rizika krajín, ktorú v súčasnosti aktualizuje Coface, je tak v súlade s týmto prehodnotením rastu. Posúdenie rizík vo vyspelých krajinách vo väčšine prípadov znížilo obavy. V prípade rozvíjajúcich sa krajín spoločnosť Coface po posúdení situácie zhoršila stupeň  úverového rizika. 

V eurozóne sa úverové riziko zlepšuje

Kým po externom šoku v prvom štvrťroku zaznamenali Spojené štáty solídny rast (prognóza na tento rok je 2 %), v krajinách Európy je výrazný nepomer hodnotenia oživenia. Celkový rast je revidovaný mierne nadol na 0,9 %, a to aj v dôsledku menej priaznivých vyhliadok pre Nemecko (1,6 %), Francúzsko (0,4 %) a Taliansko (0,2 %). „V eurozóne sme v druhom štvrťroku pozorovali pokles dôvery podnikateľov, a to aj z dôvodu geopolitického napätia na Ukrajine a rizika deflácie,“ konštatuje Coface.

Španielsko je príkladom výraznej dynamiky oživenia, s predpoveďou rastu pre tento rok 1,2 % a v nadchádzajúcom roku 2015 dokonca 1,7 %. Oživenie domáceho dopytu, zlepšenie finančnej situácie firiem, dynamika vývozu a pokles insolvencií (medziročne ku koncu  júna to bolo menej o 30 %) sa podpísali pod zlepšenie úverového rizika krajiny. Výsledkom je, že Coface zlepšil rating Španielsku z predchádzajúcej známky B na A4.

Známka A3 pre Holandsko (prognóza rastu pre tento rok je 0,7 %) a Belgicko(v tomto roku predpokladáme rast 1 %) zas sprevádza aj pozitívny výhľad na vývoj úverového rizika. „Do oboch krajín sa vrátil rast podporený vývozom, pričom pozorujeme vzostup investícií a pokles firemných insolvencií,“ hodnotí Coface.

Hodnotenie úverového rizika v Rusku, Turecku a Venezuele sa zhoršilo, čelia makro-finančným a politickým otrasom

V reakcii na nedávne zmeny politického aj spoločenského vývoja a následný vplyv na aktivitu firiem oznámil Coface tri zásadné zhoršenie hodnotenia.

Rating Ruska Coface znížil až na C. Ukrajinská kríza mala negatívny dopad na rast. Pre tento rok prognózuje Coface rast 0 %, a to predovšetkým z dôvodu poklesu investícií a spomalenia spotreby. „Navyše ťažkosti pri investíciách, ktoré sme videli už v roku 2013, ukazujú na pokles podnikateľskej dôvery hlavných ruských hráčov. Dôkazom je aj veľký odliv kapitálu z Ruska, ktorý badať už od roku 2008. Pri hodnotení sme tiež zobrali do úvahy fakt, že mnohé ruské firmy sú masívne zadlžené. S obmedzeným prístupom na trhy z dôvodu sankcií, ale aj poklesu rubľa, čelia spoločnosti medziročne veľkému nárastu omeškania s termínom splátok,“ upozorňuje Coface.

Turecku klesá rating na známku B. Kým ekonomická aktivita firiem v Turecku ukazuje určitú odolnosť (prognóza pre tento rok je rast 3,3 %),  zahraničný dlh zostáva vysoký. To zároveň nepriaznivo vplýva na zvýšenie citlivosti voči menovému riziku. Líra sa ukázala byť veľmi volatilná na zmeny v menovej politike amerického Fedu, ktorý plní úlohy centrálnej banky. Skúsenosti Coface tiež ukazujú, že sa veľmi zhoršila aj platobná schopnosť podnikov. „Obdobne politické napätie a narastajúca nervozita na hraniciach krajiny pravdepodobne ovplyvnia aj vnútornú stabilitu,“ dodáva spoločnosť.

Venezuela sa v súčasnosti zosunula dokonca až do D kategórie. Krajina je v recesii (rast -2,5%) a ťaží ju aj hyperinflácia (64 % v tomto roku)  aj z dôvodu nedostatku tovaru. Riziko znárodnenia a predovšetkým prídelový systém dovozu, ako aj kontrola cien a marží, vrhajú tieň na už aj tak veľmi zložité podnikateľské prostredie.

 

Coface z tohto dôvodu zlepšil, prípadne zhoršil hodnotenie nasledujúcim krajinám:
hodnotenie_uveroveho_rizika
zhorsenie_uveroveho_rizika
Stiahnuť túto tlačovú správu : Aktualizácia hodnotenia úverového rizika krajín (207,53 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English