Novinky a publikácie
08. 08. 2016
Country risk a ekonomické štúdie

Autosektor dostal v Európe zelenú

Autosektor dostal v Európe zelenú
Riziko insolvencií sa na starom kontinente znížilo v automobilovom aj v kovospracujúcom priemysle. V rozvíjajúcej sa Ázii a Latinskej Amerike sa naopak platobná neschopnosť firiem zvyšuje vo viacerých sektoroch.
  • Pretrvávajú silné regionálne rozdiely: 5 zo 6 znížených ratingov pripadá na rozvíjajúce sa ekonomiky
  • Sektory v Európe ťahá dynamická spotreba domácností
  • Situácia v odvetviach vo Veľkej Británii sa zhoršuje, vplýva na ňu Brexit

 

Politické problémy (Brexit) a stagnovanie zotavovania európskej ekonomiky.

Rast spotreby domácností v západnej Európe vychádza z obnovenej dôvery jednak domácností, ako aj podnikov. Pozitívny vývoj sa odrazil aj na zlepšení v sektore IKT (Informačné a telekomunikačné technológie) a automobilovom priemysle. Obom sektorom tak nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v manažovaní kreditného rizika firiem, zlepšila hodnotenie rizikovosti sektora na nízke. „Nízka úroveň rizika platí v súčasnosti v strednej, východnej aj západnej Európe,“ konštatuje Coface. Z rastu registrácií nových vozidiel ťažia nielen výrobcovia automobilov, ale aj spoločnosti z odvetvia hutníctva. Hoci hutníctvo je stále spojené s vysokým rizikom, posúdenie rizika sa zlepšilo (automobilový priemysel predstavuje 12 % v rámci sektora a stavebníctvo 50 %). Mierne zlepšenie v stavebníctve zo začiatku tohto roka pokračuje aj naďalej. Dokazuje to aj medziročný nárast stavebných povolení v západnej Európe (35 % v Španielsku, 12,5 % v Nemecku, 7,6 % vo Francúzsku), čím sa riziko v tomto sektore zlepšilo na mierne. Aj napriek pozitívnemu vývoju výdavkov domácností je pod tlakom stále textilný priemysel.

Hoci región naberá na sile, po Brexite sú vo Veľkej Británie pod drobnohľadom tri sektory - stavebníctvo (6,1 % HDP), ktoré bude z krátkodobého hľadiska zaťažené rastúcimi dovoznými cenami vzhľadom k oslabeniu libry. Rovnako farmaceutický a automobilový sektor môžu negatívne ovplyvniť obchodné bariéry, najmä keď vezmeme do úvahy, že tovar z týchto odvetví je určený hlavne na export (7,8 % resp. 11,3 %).

Najvyššie riziko? Titul patrí sektorom Latinskej Ameriky

Latinská Amerika vlastní titul kontinent s najrizikovejšími sektormi na svete. Odvetvia energie, ocele a stavebníctva bojujú s veľmi vysokým rizikom nesplácania pohľadávok medzi firmami. Na druhej strane, Brazília, rovnako ako mnoho ďalších krajín Latinskej Ameriky, môže do istej miery ťažiť zo znehodnotenia svojej meny voči doláru v roku 2015 (-47 %). Počas prvých piatich mesiacov roku 2016 sa vďaka tomu brazílsky vývoz zvýšil o 10 %, čím sa aj znížilo riziko v papierenskom a drevárskom sektore (mierne riziko).

Z 12 analyzovaných odvetví sa podľa Coface zdá byť najmenej rizikovým sektor zdravotníctva, a to v celosvetovom porovnaní. Napriek náročnému medzinárodnému prostrediu ťaží sektor z rastúceho dopytu zdravotnej starostlivosti v rozvíjajúcich sa ekonomikách, ako aj obchodného modelu vo vyspelých ekonomikách. Ten je založený na poskytnutí starostlivosti za úhradu, čo podnecuje firmy k investíciám. „Vzhľadom k vysokej úrovni ziskovosti v Severnej Amerike sme prekvalifikovali farmaceutický sektor z pohľadu rizikovosti na veľmi nízke riziko. Avšak rast v USA tento rok stráca na sile (1,8 %), spomaľujú sa aj maloobchodné tržby, čo odráža menej výraznú spotrebu. Na to napríklad doplatil textilný sektor v Severnej Amerike, kde sa v dôsledku spomalenia ekonomiky zvýšilo riziko nesplácania pohľadávok firiem a riziko sa zvýšilo na vysoké.

Regióny závislé na rope sa vzpierajú globálnemu trendu

„Krajiny Blízkeho východu, vo veľkej miere závislé od vývozu ropy, prijali úsporné opatrenia, ktoré vyvinuli tlak na viacero odvetví závislých od dynamiky spotreby domácností. Dôsledok nižších cien ropy sa tak podpísal pod zníženie dotácií na pohonné hmoty,“ konštatuje Coface. Automobilový priemysel, potravinárstvo, maloobchod, ale aj textilný a odevný priemysel si preto podľa nadnárodnej spoločnosti zhoršili hodnotenie rizika na vysoké.

„Politika škrtov vo verejných výdavkoch má vplyv aj na rozvíjajúce sa ázijské krajiny. Je tomu tak najmä v sektore stavebníctva, kde miera zadlženia spoločností dosiahla rekordnú úroveň v dôsledku zvýšenej oneskorenej platby medzi obchodnými partnermi. V sektore už platí veľmi vysoké riziko,“ varuje Coface. Ako však dodáva, na druhej strane, poľnohospodárstvu sa darí.

 

hodnotenie_rizikovosti_sektorov
ziskovost_v_energetike
Stiahnuť túto tlačovú správu : Autosektor dostal v Európe zelenú (231,57 kB)

Pozrite tiež


 

Nahor
  • Slovak
  • English