Novinky a publikácie
22. 03. 2016
Country risk a ekonomické štúdie

Až 80 % firiem v Číne vlani neplatilo pohľadávky načas

Few companies in China spared from overdue payments: 80% of corporates affected in 2015
Až 8 z 10 spoločností v Číne neplatí svoje pohľadávky načas. Tento alarmujúci výsledok ukázal najnovší prieskum medzi tisíckou podnikov so sídlom v Číne, ktorý uskutočnila nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v manažovaní kreditného rizika firiem. Platobná morálka sa pritom vlani medziročne opäť zhoršila. Podľa predpovedí Coface by sa rast HDP v Číne mal spomaliť na 6,5 % (oproti 6,9 % v roku 2015). „Okrem nevyriešených problémov vysokého pákového efektu a nadmernej výrobnej kapacity v mnohých odvetviach je problémom Číny aj silnejúci tlak na čínsku menu a volatilita na akciovom trhu. Neočakávame preto, že by sa v krátkodobom horizonte zlepšila situácia aj s platobnou schopnosťou,“ konštatuje Coface.

 

Firmy predlžujú platby po splatnosti napriek obozretnejšiemu úverovému prístupu

Napriek obozretnejšiemu prístupu pri poskytovaní úverov firmy predlžujú platby po splatnosti. „S najväčšou pravdepodobnosťou je to výsledok súvisiaci so slabou platobnou schopnosťou v posledných rokoch, zhoršením dôvery a očakávaním pomalšieho rastu ekonomiky,“ konštatuje Coface.

Riziká sa pritom zvyšujú. Až 80,6 % z opýtaných firiem vlani prekročilo výpožičnú dobu (oproti 79,8 % v roku 2014). Viac ako polovica, 58,1 %, z týchto firiem, priznala takisto nárast vo výške prekročenia výpožičnej doby. Vyššie percento respondentov (+4 percentuálnych bodov, teda 10 % z celkového počtu) v prieskume Coface dokonca uviedlo, že priemerná doba splatnosti bola dlhšia ako 150 dní. Pritom 17,9 % opýtaných firiem sa muselo popasovať s ultradlhými (viac ako 180 dní) dobami splatnosti súm, ktoré presahovali 5 % ich ročného obratu. Vzostup takýchto splatností platieb však kladie zvyšujúci sa tlak na firemné financie.

Je to v podstate v súlade so zverejnenými údajmi Čínskej bankovej regulačnej komisie o nesplácaných úveroch (non performing loans, NPL). Podiel týchto nesplácaných úverov dosiahol ku koncu vlaňajška 1,59 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2009 (v porovnaní s 1% v roku 2013). Nárast NPL za prvé tri kvartály vlaňajška dokonca predstavuje viac ako 50 %. „V tejto súvislosti určite netreba podceňovať riziko nárastu neplatenia pohľadávok medzi firmami v Číne,“ upozorňuje Coface.

Ekonomika čelí viacerým problémom

Čínske firmy, ktoré trpia nadmernou kapacitou a nízkou ziskovosťou, majú teraz vyššiu pravdepodobnosť, že prestanú splácať svoje pohľadávky. Najmä keď sa vláda snaží riešiť nadmernú kapacitu firiem či takzvané zombie firmy. Hoci rast úverov sa spomaľuje, súkromný dlh neustále rastie, a to rýchlejšie ako HDP. Čína rovnako nezačala znižovať zadlženosť, čím sa riziká zvyšujú. Mimoriadny dlh voči súkromnému nefinančnému sektoru dosiahol k júnu 2015 dokonca až 201 % HDP v porovnaní so 114 % v júni 2008 a 176 % v júni 2013.

Pritom už vlaňajší rast HDP Číny 6,9 % bol najnižší za posledných 25 rokov, no prognóza Coface 6,5% pre tento rok môže vytvoriť ešte smutnejší rekord. Klesajúci trend totiž podporuje aj nízky globálny dopyt. Úrady sa snažia prijímať reformy na obnovenie rovnováhy rastu v prospech spotreby a služieb. Napriek pozitívnym účinkom v strednodobom horizonte, majú však takéto kroky krátkodobo skôr negatívne dopady, čím firmy čelia hrozbe ďalšieho znižovania ziskov a obnovy úverového rizika.

Akciové trhy v Číne tiež zažívajú novú epizódu pádov (-16 % počas prvého týždňa v januári), ako aj volatility meny. Tá zaznamenáva bezprecedentný pokles, keď voči americkému doláru  klesla na 5-ročné minimum počas prvého januárového týždňa. Juan je pod tlakom aj kvôli odlivu kapitálu a rastu obáv o spomalenie ekonomiky.

Čínska ľudová banka (PBoC) začala už od novembra 2014 prijímať sériu opatrení – hlavná refinančná sadzba sa od vtedy znížila 6-krát (165 bp), banka znížila aj hranicu minimálnych rezerv bánk (RRR) 5-krát (-300bp) a zvýšila likviditu (1,5 bilióna RMB v januári 2016 prostredníctvom rôznych nástrojov). Avšak opatrenia na menové uvoľňovanie sa ukázali ako málo efektívne.

„Stratégia vlády je nejednoznačná, Úrady akoby uviazli medzi dvoma cieľmi. Potrebujú nájsť na jednej strane rovnováhu medzi rastom HDP, aby sa zabránilo "tvrdému pristátiu", a ochranou pracovných miest, zatiaľ čo na druhej strane potrebujú zabrániť riziku dlhovej bubliny. V rovnakom čase podniky v Číne čelia čoraz väčším výzvam, ako je vysoký pákový efekt s prudko sa zvyšujúcimi nákladmi na financovanie (napriek uvoľneniu menovej politiky), nízka ziskovosť (súvisiaca s nadmernou kapacitou v určitých odvetviach) a volatilita na devízovom a akciovom trhu. Opatrenia na menové uvoľňovanie neboli vlani príliš efektívne, pričom Coface očakáva, že tento rok prídu ďalšie stimulačné balíky, keďže sa čínske úrady snažia zabrániť tvrdému pristátiu,"konštatuje Charlie Carré, ekonóm Coface.

Najrizikovejšie sektory: stavebníctvo, kovy a IT

Podľa prieskumu spoločnosti Coface sa stavebníctvo javí ako najohrozenejšie, pričom situácia sa rýchlo zhoršuje. Až 28,3 % kreditného predaja v tomto odvetví je v omeškaní viac ako 150 dní a 57 % respondentov v tomto odvetví majú viac ako 2 % svojho obratu ovplyvnené prekročením výpožičnej doby o viac ako 6 mesiacov[1]. Sektor spracovania kovov  a IT hlási, že 13 %, resp. 15,2 % úverových predajov majú po splatnosti viac ako 150 dní, rovnako sektor telekomunikácií je pod tlakom. Niektoré sektory sú v lepšej kondícii, ale aj v sektoroch spojených s výdavkami domácností, ako sú  maloobchod a automobilový priemysel, vidieť zhoršenie platobných skúseností.

 

--------

Coface uskutočňuje prieskum týkajúci sa manažmentu úverového rizika firiem v Číne od roku 2003. Prieskum  za vlaňajší rok je jeho 13. edíciou. Zapojilo sa do neho 1000 spoločností z rôznych odvetví, ktoré odpovedali medzi októbrom a novembrom 2015. Prieskum umožňuje lepšie pochopiť platobné skúsenosti spoločností so sídlom v Číne a ich praktík riadenia úverového rizika.

[1] Coface považuje za pochybné pohľadávky tie, kde došlo k prekročeniu výpožičnej doby o viac ako 6 mesiacov. Skúsenosti Coface  ukazujú, že zhruba v 80 % takéto pohľadávky nie sú splatené vôbec, ak už túto šesťmesačnú dobu prekročili. Ak objem takýchto pohľadávok presahuje 2 % celkového ročného obratu firmy, jeho likvidita a schopnosť splácať pohľadávky obchodným partnerom je veľmi otázna.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Až 80 % firiem v Číne vlani neplatilo pohľadávky načas (322,92 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English