Novinky a publikácie
06. 11. 2018
Country risk a ekonomické štúdie

Brexit by mal významný dopad na slovenský autosektor

Brexit by mal významný dopad na slovenský autosektor

Ak by sa naplnil najhorší scenár týkajúci sa odchodu Veľkej Británie z Európskej únie, teda Brexit bez dohody, na Slovensku by bolo podľa prepočtov analytického tímu nadnárodnej spoločnosti Coface ohrozených v prvej vlne až 7 500 pracovných miest. „V prepočte na nominálne HDP by to pri najhoršom scenári Brexitu predstavovalo pre Slovensko až 6 % podiel na nominálnom HDP,“ konštatuje Juraj Janči, country manažér Coface Slovakia. Spoločnosť je globálnym lídrom v manažovaním pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika.

„Pri výpočte pracovných miest vychádzali naši analytici z údajov Eurostatu týkajúcich sa zamestnanosti v automotive sektore na Slovensku za rok 2017. Keďže však Jaguar Land Rover už v týchto dňoch spustil na Slovensku svoju výrobu, dopad takéhoto Brexitu by bol po plnom nabehnutí výroby aj v našej štvrtej automobilke podľa nás ešte výraznejší. Samozrejme, dopad by pocítili aj ďalšie relevantné sektory v automotive reťazci,“ konštatuje Juraj Janči.

Pre Slovensko, ako aj susediace krajiny, ako Česko, Maďarsko či Poľsko, je pritom automobilový sektor významným z hľadiska zamestnanosti, ale aj investícií automobiliek do výroby a celkovo ich podielu na raste HDP Slovenska. Najmä Slovensko si pritom drží svetový prím aj v počte vyrobených vozidiel na tisíc obyvateľov. Väčšina vyrobených vozidiel však putuje na export, najmä do krajín EÚ, čo Slovensko robí vysoko exponovanom krajinou z hľadiska akýchkoľvek zmien v tomto exporte.

„Nateraz je rizikovosť sektora z hľadiska insolvencie firiem v automotive sektore veľmi nízka, firmy majú veľmi dobré nastavenia platieb dodávateľom a odberateľom cez clearingové centrá,“ konštatuje Juraj Janči. Aj vďaka tomu tak Coface zlepšil rating Slovenska z A3 na A2, čo je nízke riziko. Dôvodom je jednak medziročne najvýraznejší pokles miery celkovej insolventnosti firiem (-27 %) v regióne SVE a jednak významné investície práve automobiliek. Na druhej strane sa však vysoká orientácia na jeden sektor ukazuje riziková nielen z dôvodu možných dopadov pri cyklickom vývoji, ale aj situáciách, akou sú dieselgate, rozhodnutie EÚ o zákaze registrácie spaľovacích motorov do obdobia 2030 až 2050, protekcionistické opatrenia USA či najnovšie hrozba Brexitu bez dohody, kde by rizikom bolo práve zastavenie obchodu Británie s krajinami EÚ. Už teraz pre automobilový sektor v Británii platí vysoké riziko nesplácania pohľadávok a insolvencií.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Brexit by mal významný dopad na slovenský autosektor (125,66 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English