Novinky a publikácie
11. 06. 2020
Country risk a ekonomické štúdie

COVID-19 zhorší platobnú morálku v Číne

COVID-19 zhorší platobnú morálku v Číne

Najnovší prieskum spoločnosti Coface o platobnom správaní sa firiem v Číne China Payment Survey 2020 poukazuje na oneskorenia platieb, ktoré sa ďalej zvýšia v dôsledku pandémie koronavírusu.

 

V súvislosti so slabšou výkonnosťou čínskej ekonomiky spôsobenej karanténnymi opatreniami voči pandémii koronavírusu COVID-19 púta pozornosť najnovší prieskum spoločnosti Coface týkajúci sa platobnej morálky tamojších firiem China Payment Survey 2020. Tá sa totiž už za vlaňajšok zhoršila. Až 66 % opýtaných firiem v prieskume uviedlo, že vlani malo skúsenosti s oneskorenými platbami. Dĺžka oneskorenia predstavovala 86 dní. „Sektory, ktoré najviac postihli karanténne opatrenia, budú v záujme prežitia v roku 2020, meškať s platbami aj tento rok. To však bude mať za následok rast insolvencií,“ upozorňuje Ján Čarný, generálny riaditeľ Coface pre Slovensko a Českú republiku. Nadnárodná spoločnosť Coface je globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Ako podotýka Ján Čarný, mnohé slovenské firmy s Čínou obchodujú priamo, ďalšie vyvážajú komponenty do iných krajín a odtiaľ sa exportujú do Číny. Najväčšiu časť nášho vývozu tvoria autá, elektronika a stroje. Z Číny dovážame najmä stroje, elektroniku, textil, oblečenie a obuv. Naše pasívne saldo dosiahlo za prvý polrok 2019 s Čínou 1,4 miliardy eur, čo je medziročne o 4 % viac. Zároveň slovenský export do Číny v danom období vzrástol medziročne o 46,2 %. „V súčasnosti by mali byť najviac ostražité firmy s obchodným partnerom z najviac postihnutých sektorov,“ upozorňuje Ján Čarný. Prieskum o platobnej morálke firiem v Číne skúmal platobné správanie viac ako 1 000 tamojších spoločností naprieč všetkými sektormi k záveru vlaňajšieho roka. Údaje boli zostavené v štvrtom štvrťroku, čo znamená, že ešte nezohľadňujú vplyv pandémie COVID-19 na čínsku ekonomiku.

 

Tvrdší rok 2020

Ekonomický rast by mal tento rok v Číne klesnúť na 1,0 %, čo je najnižšia úroveň za ostatných 30 rokov. Vzhľadom k historickej korelácii medzi hospodárskou aktivitou a oneskorením platieb sa tak očakáva tento rok nárast v oneskorení platieb, aj nárast problémových firiem. Kým priemerná doba splatnosti zostala vlani stabilná a predstavovala 86 dní, podiel firiem, ktoré ponúkali dobu splatnosti viac ako 120 dní, sa za ostatné dva roky takmer zdvojnásobil: z 12 % v roku 2017 na 23 % v roku 2019. V praxi tak až 50 % respondentov ponúkalo maximálnu lehotu presahujúcu 120 dní.   

Obdobne sa v Číne vlani zvýšil aj počet polehotných platieb. Podiel firiem, ktoré zažili oneskorenie platieb presahujúce 120 dní, dosiahol v roku 2019 až 37 %, o 6 percentuálnych bodov viac ako v roku 2018. Viac ako štvrtina spoločností (27 %) oslovených v prieskume, mala skúsenosť s ultra dlhými oneskoreniami platieb (ULPD, viac ako 180 dní), ktoré predstavovali viac ako 10 % ich ročného obratu. Firmám môže takéto oneskorenie platieb, ktoré  predstavujú významnú časť ich celkového ročného obratu, ohroziť cash flow. V prípade externých šokov, ako COVID-19, je namieste ešte väčšie znepokojenie.

 

Najvyššie riziko hrozí stavebníctvu, doprave, energetike, automotive a IKT

Práve pri sektoroch, v ktorých firmám vlani vzrástlo riziko ohrozenia ich cash flow, sa očakáva tento rok nárast zlyhania podnikových dlhopisov, ako aj platobnej neschopnosti. „Podľa údajov v prieskume odvetvia s najvyšším podielom ultra dlhých oneskorení platieb, ktoré vo firmách tvoria viac ako 10 % ich ročného obratu, sú stavebníctvo (30 %), doprava (30 %), energetika (29 %) a automobilový priemysel (28 %),“ spresňuje Ján Čarný. V dôsledku obchodnej vojny medzi USA a Čínou zaznamenal sektor IKT najvyšší nárast oneskorení platieb (+12 dní) a dosiahol 102 dní. Hoci rizikám sú vystavené všetky odvetvia, sektory, ktoré vstúpili do krízy s dostatočným tokom hotovosti, majú lepšie šance ako tie, ktoré tak neurobili.

V skutočnosti však môžu byť firmy v porovnaní s vlaňajškom tento rok v slabšej pozícii, aby odolali dopadu šoku COVID-19. Až 40 % respondentov pripúšťa, že v roku 2019 nepoužili na zmiernenie rizík peňažných tokov žiadnu formu nástroja na správu úverov. Poistenie úveru využilo iba 17 % respondentov. „Aby sa slovenské firmy vyhli podobným rizikám, na úvod by som odporúčal v každom prípade zadovážiť si obchodnú informáciu na potenciálneho obchodného partnera, ako aj zvážiť poistenie pohľadávok. Je to unikátny nástroj na manažment pohľadávok,“ podotýka generálny riaditeľ Coface pre Slovensko a Českú republiku Ján Čarný.

Stiahnuť túto tlačovú správu : COVID-19 zhorší platobnú morálku v Číne (1,76 MB)
Nahor
  • Slovak
  • English