Novinky a publikácie
03. 06. 2019
Country risk a ekonomické štúdie

Čína: Od napodobniteľa k tvrdému súperovi

Čína: Od napodobniteľa k tvrdému súperovi

Čína má čoraz silnejšiu pozíciu v globálnej súťaži o dominanciu v 5G. Čo prinesú protiopatrenia USA?

 

Úspechy koordinovaného prístupu Číny k rozvoju 5G siete už začínajú byť vidieť. „Samozrejme, Čína sa stále musí spoliehať na dovoz, najmä pri špičkových výrobkoch, pričom sektor je vystavený aj protekcionistickým opatreniam.  Aj preto zavedenie sietí 5G čínskymi spoločnosťami je mnohými krajinami, ako príjemcami, vnímané ako riziko ich kybernetickej bezpečnosti,“ konštatuje v najnovšej analýze nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. USA už prišli s rozhodnutím zakázať zariadenia Huawei a naliehajú na svojich spojencov, aby ich nasledovali. To by mohlo v budúcnosti obmedziť rast čínskej 5G. Aký ďalší dopad to bude mať?

Budovanie úspechu

Po tom, čo Čína musela dobiehať súperov v ére 3G a 4G mobilných sietí, čínska vláda kladie osobitný dôraz na vývoj technológie 5G. Vláda vytvorila už v roku 2014 skupinu IMT-2020 5G s cieľom spojiť všetkých aktérov v danom ekosystéme, vytvoriť synergie a zlepšiť medzi nimi spoluprácu. Podporila zároveň aj investície v samotnom sektore, keď v roku 2014 vytvorila aj Národný investičný fond pre priemyselný integrovaný obvod. „Cieľom má byť rozšírenie domácej výroby čipov, a to z objemu 65 mld. USD v roku 2016 na 305 mld. Dolárov v roku 2030. Vďaka podpore vlády tam mohli čínske spoločnosti veľmi rýchlo zvýšiť aj investície do výskumu a vývoja v súkromnom sektore,“ vyčísľuje Coface.

Koordinovaný prístup Číny k podpore 5G tak pomôže mnohým čínskym spoločnostiam profitovať z tejto výhody Číny. „Odhaduje sa, že 40 % patentov na súčasné 5G sieťové štandardy pochádza od čínskych firiem,“ podotýka Coface. Huawei je globálnym lídrom v sieťových infraštruktúrach; v súčasnosti vlastní 29 % trhu. „Očakáva sa, že 5G spustí cyklus výmeny mobilných telefónov pričom traja  z piatich globálnych lídrov mobilných telefónov sú čínske firmy: Huawei, Xiaomi a Oppo,“ dodáva spoločnosť Coface. Podľa Čínskej akadémie informačných a komunikačných technológií (CAICT) by 5G trh mohol dosiahnuť 3,2 % čínskeho HDP, čo do roku 2025 bude predstavovať 166 miliárd USD.

 

 

Nástrahy čínskych 5G ambícií

  1. 1) Protekcionizmus a americko-čínska obchodná vojna

V rozvíjajúcej sa obchodnej vojne medzi USA a Čínou pociťuje negatívne dopady najmä elektronika, a to formou ciel: až 51% čínskeho dovozu v celkovej hodnote 200 miliárd USD podlieha 25 % tarifám. Týka sa to najmä elektroniky, vrátane 23,5 % mobilných telefónov. Americké tarify zhoršujú obchodné podmienky pre čínsky export voči ich najväčšiemu trhu. To motivuje americké spoločnosti a spotrebiteľov, aby diverzifikovali dopyt z Číny. Okrem toho sú čínske spoločnosti 5G technológií stále závislé na dovoze kľúčových komponentov, v dôsledku čoho sú vystavené rizikám dodávateľského reťazca. „V máji pritom USA oznámili, že zakážu spoločnosti Huawei a jej pobočkám, aby nakupovala diely a komponenty od amerických spoločností bez súhlasu vlády USA. To by mohlo spôsobiť veľké narušenie dodávateľského reťazca Huawei, keďže približne 16% jeho komponentov pochádzalo v roku 2018 z amerických firiem,“ spresňuje Coface v analýze.

2) Riziká kybernetickej bezpečnosti

Budovanie 5G siete čínskymi spoločnosťami vnímajú mnohé krajiny – potenciálni prijímatelia, ako bezpečnostné riziko. Mnohé krajiny s USA na čele tvrdia, že používanie sieťovej infraštruktúry Huawei 5G predstavuje hrozbu, pretože by čínska vláda mohla získať prístup k citlivým údajom o zahraničných spoločnostiach a spotrebiteľoch. „Zodpovedanie požiadaviek na poskytnutie záruky bezpečnosti a transparentnosti je tak hlavnou výzvou pre Huawei, ako aj ostatné čínske technologické firmy,“ konštatuje Coface.

3) Technológie majú svoje limity

Bude trvať roky, kým sa zavedenie jednotná sieť SA 5G. Asociácia GSM predpovedá, že do roku 2025 bude iba 14% všetkých pripojení napájaných 5G. Kým sa tak 5G stane novým telekomunikačným štandardom, prejde ešte dlhá cesta.

„Čína sa rýchlo stala veľkým hráčom v technológii 5G, ale naďalej je závislá na dovoze špičkových výrobkov. To ponecháva sektor vystavený protekcionistickým hrozbám,“ konštatuje Pauline Weil, junior ekonómka spoločnosti Coface. „5G je v súčasnosti v centre politickej pozornosti, ale zákaz čínskych firiem zároveň znižuje konkurencieschopnosť v tomto odvetví a takéto rozhodnutia sú napokon aj v rozpore so záujmami súkromných prevádzkovateľov,“ dodáva Carlos Casanova, ekonóm Coface pre ázijsko-tichomorský región.

 
Stiahnuť publikáciu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Čína: Od napodobniteľa k tvrdému súperovi (248,21 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English